חיפוש באתר

"אתית" היא מונח שראוי לתשומת לב

"אתית" היא מונח חשובראויים לשיקול דעת ולחקר. אותם אמות מידה מוסריות הקיימות בחברה המודרנית, הן תוצאה של תהליך ארוך של כינון יחסים בין אנשים. סוגיות אתיות קשורות ליחסים תרבותיים, כלכליים ופוליטיים. ללא התבוננות בנורמות מסוימות, קשה לדבר על כבוד ואמון בין בני אדם.

אתית

הגדרת מונח

מה פירוש המילה "אתית"? תואר זה קשורה קשר הדוק למילה "נימוס". יש לה מוצא צרפתי, פירושו התנהגות מסוימת. מונח זה מתייחס באדיבות ובאדיבות.

היסטוריה של המונח

לאיזה סיפור יש תואר "אתי"? משמעות המילה הזאת באה אלינו מזמן. בנימוסים מודרניים, יש מנהגים של כל הדורות, מימי קדם ועד ימינו.

כללי התנהגות חייבים להיות מכובדים לא רק על ידי חברים באותה מערכת חברתית, אלא גם על ידי אנשים המשתייכים למערכות תרבותיות פוליטיות שונות הקיימות בעולם המודרני.

כיצד נתפסת המושג "אתית"? משמעות המילה תלויה במאפייני הארץ. היא מנסה להשקיע את המאפיינים של ההתפתחות ההיסטורית, המנהגים, המסורות.

תכונות

עם התפתחות הציוויליזציה,התאמה של כללי התנהגות. נורמות של התנהגות שנחשבות מגונה קודם לכן, הופכות לנורמה עבור חברה. אתיקה - זו אינה התנהגות אידיאלית. בהתאם לנסיבות, הזמן, המקום, בכפוף כמה שינויים או תוספות לכללים שנקבעו על התרבות הפנימית.

בניגוד למוסר, המונח "מוסרי" הואמושג מותנה. אדם תרבותי מבין, יודע, ממלא את כללי היחסים. נימוסים משקפים את התכונות המוסריות והאינטלקטואליות של האדם.

אדם שיודע להתנהג בחברה הוא הרבה יותר קל ליצור קשרים עם אנשים בסביבה, ליצור יחסים יציבים ומלאים עם עמיתים.

גבר מוכשר וטוב לב מדגיםנורמות של נימוסים לא רק במהלך טקסים רשמיים וקבלות פנים, אלא גם בבית. בלב של אדיבות אמיתית היא נדיבות, אשר מותנה על ידי תחושה של מידה, טקט. כללי התנהגות הם חלק חשוב וחיוני של התרבות האנושית, המוסר, המוסר, אשר פותחה על ידי עמים שונים במשך מאות שנים. ייצוגים של טוב ורע, יופי, סדר, יופי - כל זה כולל נימוסים.

הפילוסוף הצרפתי לוי שטראוס אמר זאתהמאה העשרים ואחת תהיה עת התרבות ההומניטרית. הוא מדגיש שרק רוחניות תהיה הזדמנות להתפתחות התרבות האנושית.

אתית

המודרניות

כיום, מערכת נקודות ההתייחסות הרוחנית מבוססת על התנגדות של שני עקרונות, עמדות פילוסופיות שונות: הומניזם וטכנוקרטיה.

המהפכה הטכנית, המבוססת עלטכנולוגיות וחידושים, תרמה לרוחניות. האדם הפך לאמצעי למימוש הישגים מדעיים וטכנולוגיים, יישומם. הגישה ההומניסטית מרמזת על סילוק החברה ממצב הצריכה האופיינית, שמטרתה להחיות ערכים רוחניים. סובלנות, חמלה, טוב, מצפון הם כל המילים היוצרות את הבסיס לאתיקה. מושגים אלה מסייעים להפוך אדם לאישיות הומניסטית.

המשמעות האתית של המילה

אתיקה כמדע

המונח "מוסרי" נטבע על ידי אריסטו, פירושו מוסר, מנהגים, הרגלים. האתיקה נקראת דוקטרינת המוסר, המוסר.

הפילוסופיה מכילה כשלעצמה אפיסטמולוגיה, אונטולוגיה,אסתטיקה, אתיקה. כמשמעת פילוסופית, האתיקה מסבירה את מהות המוסר, את טבעו, מסבירה את שאיפות האדם, את הטבע הסותר של היחסים המוסריים בין בני האדם. הוא מאפיין את הקשר הלוגי בין פסקי דין למעשים, הערכות מוסריות ופעולות.

תפקידה הקוגניטיבי הוא ללמודהתנהגות האדם, מודעות ליסודות הטוב והרע, הגינות וחוסר כבוד. האתיקה מסייעת לאנושות להשיג ברכות אמיתיות, תוך התחשבות במאפייני התקופה ההיסטורית.

המשימה הנורמטיבית של האתיקה היא למצוא פתרונות למצבים מוסריים קשים, להתגבר על מכשולים בפני שיפור עצמי ופיתוח.

משמעות אתית

מסקנה

לסיכום התוצאה הסופית, נציין כימוסר (מוסר) פועל כמרחב מורכב של החיים הרוחניים של החברה והאישיות האישית, זהו הנושא העיקרי של מחקר אתיקה. היא אינה יוצרת כללים, עקרונות מיוחדים, נורמות של התנהגות חברתית, אידיאלים והערכות. היא עוסקת בהכללה תיאורטית, בשיטתיות של ערכים, אידיאלים, נורמות מוסריות. רק עם שמירת הנורמות האתיות יש לאנושות סיכוי להתפתח.

</ p>
  • דירוג: