חיפוש באתר

תיאור התפקיד של הנהג. תיאור

תיאור התפקיד של הנהג כתובמסמך שעליו להיות חתום על ידי המבקש לתפקיד זה. הוא מגדיר את זכויותיו וחובותיו של נהג העוסק ברכב מנועי. נהג הוא שכיר המנצלת מכונית חברה למטרות עסקיות.

כל נהג צריך להכיר את הכלליםתעבורת כבישים וקנסות שהוטלו במקרה של הפרתם. הוא גם צריך לדעת את המאפיינים הטכניים של המכונית ואת המכשיר שלה, כדי להבין את הקריאות של חיישנים והתקנים. כדי ללמוד את סדר ההתקנה והסרה של מערכות אזעקה כלול גם בתפקידו. במקרה של אזעקה, הנהג חייב לדעת איך לכבות אותו.

הנהג תיאור הנהג

סלון וגוף המכונית חייב להיות נתמך על ידונקי ומסודר. לדוגמה, כל נהג צריך לדעת שאתה לא יכול לשטוף את המכונית תחת אור שמש ישיר, ובחורף זה לא יכול להיעשות עם מים חמים. כל נהג מצפוני מחויב לפקח על עיתוי התחזוקה והבדיקה הבאים.

תיאור התפקיד של הנהג מתאר הכלחובות של עובד זה. הוא חייב להבטיח נהיגה חלקה ונכונה של תחבורה על מנת לשמור על בריאותם ועל חייהם של הנוסעים. ללא מידה קיצונית, אסור להשתמש באותות קול ולעשות חריגה חדה. הנהג חייב לחזות מצב מסוכן, לבחון את המרחק ולהיות מסוגל למנוע מצב חירום.

תיאור התפקיד של נהג של מכונית

העובד מחויב בכל יציאה מהתחבורה כוללים מערכת אזעקה כדי למנוע גניבה. במהלך התנועה, הדלתות חייב להיות נחסם בהכרח, במיוחד אם זה נושא נוסעים. הוא חייב לציית מנהיג וממונים על מיידי, במקרה של צורך בזמן לספק את המכונית.

תיאור התפקיד של הנהג מחייב אותולהודיע ​​על מצב בריאותם. אסור לשתות אלכוהול במהלך יום העבודה וביום הקודם. כמו כן, השימוש בתרופות פסיכוטרופיות, נוגדות דיכאון ומהפנט אסור. חל איסור מוחלט להביא מטענים או נוסעים לפי שיקול דעתו. כמו כן, אסור להשתמש בתחבורה לאינטרסים אישיים בשעות הפנאי. בזמן העבודה, הנהג חייב להיות במכונית או בסביבה הקרובה של זה.

תיאור התפקיד של הנהג מחייב אותולנהל רשימות נסיעות יומיות ולסמן בהם את המסלול. יש גם לציין קילומטראז צריכת הדלק. נהגי צוות צריך לחגוג שעות עבודה.

תיאור התפקיד של הנהג

הנהג חייב להיות קשוב מאודכביש ופעל המכונות לעקוב אחריו במשך זמן רב. מנהיגים מתבקשים לעתים קרובות לשנן את המספרים של מכוניות כאלה ולהודיע ​​להם על מצבים דומים. במקרה של חשד לגבי בטיחות התחבורה, יש צורך לדווח על כך לרשויות.

תיאור התפקיד של הנהג עשוי להשתנותבהתאם לסוג התחבורה המנוהלת. עובדי המשרד צריכים להציג יצירתיות בעבודתם ולנסות להביא תועלת כלכלית.

תיאור התפקיד של נהג הרכבהמכונית מתארת ​​את זכויותיה. לכן, לנהג יש את הזכות לדרוש מהנוסעים ללבוש חגורות בטיחות, לשמור על ניקיון ועל נורמות התנהגות. יש לו גם את הזכות להציע למנהיגות צעדים שמטרתם לשפר את בטיחות הרכב.

</ p>
  • דירוג: