חיפוש באתר

זכויות וחובות של הורים

היחסים בין ההורים והילדים הרבה יותר מסובכיםהם נראים. הורה הוא אחד שצריך לנהל את התפתחות הילד, את תהליך היווצרות האישיות. תפקידו של המורה כאן הוא גם חשוב, אבל עדיין זה משני.

ילדים וקטיניםיש באמת מעט לעשות בלי מבוגרים, אבל לא לשכוח שהם לא רכושם של הוריהם. כן, יש להם זכויות שיש לכבד. זכויותיהם וחובותיהם של ההורים הן רבות, וחשיבותן רבה. כמובן, הם קבועים בחקיקה.

זכויות וחובות אישיות של הורים וילדים

עד להשכלה כללית בסיסיתלהורים יש זכות לפקח על הפעילות החינוכית של ילדיהם. זה על בחירת בתי ספר, תוכניות חינוך כללי, מעגלים וכן הלאה. יש לתת להם גישה למגילת המוסד החינוכי שבו נרשם ילדם.

לא ניתן לאסור עליהם להשתתף בהנהלת המוסד בו מאומנים ילדיהם. זה מתייחס לניהול באמצעות מועצת המנהלים או גופים דומים אחרים.

התוכן ומסלול התהליך החינוכי אינםצריך להיות מוסתר מהם. זכויותיהם וחובותיהם של ההורים מבוססים על כך שהם קובעים איזה חינוך מוסרי ודתי יתקבל על ידי ילדיהם.

הורים, אשר מסיבה זו או אחרת לאלחיות יחד עם ילדיהם, יש את הזכות להשתתף בישיבות בבית הספר, לקבל מידע על הביצועים האקדמיים. בואו לשים לב לעובדה כי במקרים מסוימים זה יכול להיות אסור על פי החוק.

אם לממשל אין התנגדות, אז ההוריםאתה יכול להכיר את לוח הזמנים של האימונים לפני תחילת השנה האקדמית החדשה. אם ההורה מוצא את הצורך שהוא צריך פגישה עם המורה, הוא לא יכול להכחיש.

זכויותיהם וחובותיהם של ההורים מבוססים גם על האפשרות לבטא ביקורת על בית הספר ועל המורים. העיקר שהביקורת הזאת מוצדקת.

להורים יש אחריות מסוימת:

- הם חייבים לספק פיזי רגיל,רגשית ומנטלית של ילדיהם. אין עלבונות, השפלות אינן קבילות, כמו גם שימוש בכוח פיסי, לחץ נפשי מוגזם וכל השאר, אשר משפיעה לרעה על התפתחותו ועל גיבושו של הפרט;

- הורים מחויבים לשלוט על התהליך החינוכי של ילדיהם מתחת לגיל 15;

- עליהם לעמוד במגילת המוסד החינוכי שבו הילד מחונך. ההשתתפות בניהול בית הספר אינה חובה, אך רצוי;

- הורים מחויבים להבטיח כי ילדיהם בזמן לבטל את חובות הסטודנטים;

- להורים אין זכות להפריע לתהליך החינוכי. כמו כן, הם צריכים להראות כבוד למורים, להציג אותם לילדים באור טוב;

- הורים מחויבים, כמיטב יכולתם הכלכלית, לספק לילדים תנאים נורמליים בהם יוכלו ללמוד ולפתח;

- חוב של ההורים - נוכחות של ישיבות בבית הספר, הגעה לבית הספר על פי קריאה של מורה או דירקטור בכיתה;

- הם חייבים לכבד את דעתו של הילדמעניקים לו את הזכות להשתתף באירועים שונים, אם הוא בריא, והביקור שלהם אינו מפר תוכניות, אינו פוגע בהתפתחותו המוסרית, אינו מהווה סכנה וכיוצא באלה.

כמו כן שים לב כי ההורים הם חייבים לפקח על המראה של הילדים, את הביצועים של שיעורי הבית שלהם.

כאמור לעיל, הזכויות והחובותההורים מוסדרים. המקורות שלהם שונים. גם זכויותיהם של הילדים ברוסיה הן חוקיות. הפרתם גורמת מיד לסנקציות שונות מצד המדינה והגופים המוסמכים על ידה.

</ p>
  • דירוג: