חיפוש באתר

זכויות וחובות של ילדים והורים בתאורה עממית

על מה הם זכויות וחובות של ילדיםוההורים בכלל יודעים הכול. אבל ברגע שזה מגיע למצבים ספציפיים, מתברר כי האנאלפביתיות של מבוגרים בתחום זה היא ללא גבולות. כדי לא להיות במצב דילטנטי מלא, תוכל להגן לא רק על ילדך, אלא על עצמך, על כל אזרח, ובעיקר על ההורה (לא משנה מה: להחזיק או לעתיד) לדעת בדיוק ובאופן מפורש מהן הזכויות והחובות של ילדים והורים, אשר שנקבעו במסמכים ממשלתיים ידועים רבים.

ונתחיל עם סעיף 2 של סעיף 38 של הרוסיהחוקה, הקובעת כי גם לילד וגם להוריו יש זכויות שוות וחובות שוות. באופן טבעי, מבוגרים שהחליטו ללדת, מיד אחרי לידתו, להיות אחראים לעתיד ילדם. והדבר בא לידי ביטוי ברשומותיהם של גופי הרישום האזרחי (משרד הרישום) ובנושא תעודת הלידה, כאשר שמות האם והאב נכתבים בשתי שורות. ואם האם בדרך כלל אין בעיות, הקמת אבהות לעתים קרובות הופך כאב ראש גדול. גברים של החברה שלנו, למרבה הצער, שוכחים כי הם נושאים לא רק אחריות משפטית, אלא גם מוסרית עבור האדם שבחיים הם לוקחים חלק מההתחלה. וכך אמהות צריכות לפנות לבית המשפט כדי לפתור את הבעיה.

הזכויות והחובות של ילדים והורים נערכיםכדי להגן על אזרח קטין. זה נראה רק במבט ראשון כי ההורים יש יותר אחריות מאשר זכויות. למעשה, כאשר הם דואגים להתפתחות המקיפה של ילדיהם, ומספקים להם אורח חיים פיזי, פסיכולוגי ומוסרי, הניחו האם והאב את יסודות זקנתם השקטה. לא ניתן להפריד בין האינטרסים של הילדים לבין האינטרסים של הוריהם. חובות הדור המבוגר יותר ביחס לצעירים, הגשמת המצפון שלהם היא ההתחייבות של פיתוח חלק והדרגתי של תפקידים לזכויות.

קשה להבטיח ולדרוש נאמנותמילוי חובתם המוסרית של הילד המבוגר, שהוריו מפרים באופן שיטתי את זכויותיהם וחובותיהם של ילדים, כאשר עליהם להגן על גסותם והשפלתם, עלבונות וניצול מופרז. החינוך במשפחה חייב להיות בעל אופי רב פנים. רע הוא לא רק טיפול קשה מדי, אלא גם גידול ילדים בתנאי חממה. הן אלה והן שיטות אחרות כרוכות באישיותו של האזרח העתידי, אשר לדעת רק את זכויותיהם וחובותיהם של ילדים, לא יכיר כלל באותן נסיבות של הוריו.

הורים צריכים לזכור כי הילד, מידלאחר הלידה, מוכר בחוק כמי שיש לו זכויות לא רק לחיים, לחירות ולרכוש. הוא הופך להיות חבר שווה ביחידה הבסיסית של החברה - המשפחה, כלומר, האישיות. וזה הבסיס המאפשר לילד לקבל דעה משלו על כל מה שקורה לו ולקרוביו. למרבה הצער, זה חוק הנחה, נכון מנקודת המבט של החוק, אשר גורם החיכוך הגדול ביותר בחיים, כאשר הנער ואת זכויותיו הם הדמות הראשית.

זכויות וחובות של ילדים והורים במלואםכמו גם קטינים ואבות ואמהות, אשר, למרבה הצער, היום הופך יותר ויותר. יש להם זכות מלאה לחיות יחד, להשתתף בחינוך. אבל כל הגבלות הגיל על התרגיל העצמאי של זכויות ההורים נקבעו גם בחוק על מנת להגן על אותם ילדים.

שאלות על מי נער כזה זכויותיומכוסים במספר מסמכים בינלאומיים. עיקרן הן אמנת האו"ם לזכויות הילד. על בסיס זה, את החוקה של הפדרציה הרוסית והמשפחה, אזרחי ו הפלילי קודי מכילים מאמרים הנוגעים אלה היבטים משפטיים אשר נוצרו בהתאם לגיל האדם.

</ p>
  • דירוג: