חיפוש באתר

זכויות וחובות של אזרח של הפדרציה הרוסית

זכויות וחובות של אדם ואזרח הםברשימת הנורמות החקיקתיות הראשונות של כל מדינה בעולם. בפדרציה הרוסית, הם מוסדרים על ידי פרק 2 של חוקת המדינה. יחד עם זאת, המסמך המרכזי של המדינה מציין כי רשימה של זכויות וחירויות בסיסיות לא בכל מקרה להפוך את השני מקובל בדרך כלל זכויות האדם והאזרחות פחות משמעותי.

החובות החוקתיות העיקריות של אזרח הפדרציה הרוסית ואת זכויותיו

החוק העיקרי של המדינה, הקובע זכויות אדם בסיסיות, מראש
מרמז על יכולתם הטבעית ועל טבעיותם. עם זאת, חופש כלשהו

חובות של אזרח של הפדרציה הרוסית
האדם מוגבל למגבלה כאשר היאמתנגשת עם חירותו של אדם אחר. אחד התנאים הבסיסיים במעמד החקיקה של היחסים הבין-אישיים הוא עקרון השוויון בפני המערכות המשפטיות והמשפטיות, ללא הבדל לאום, מגדר, השקפות פוליטיות, העדפות דתיות, גזע, מעמד חברתי וכן הלאה. למעשה, הקוד האזרחי מבוסס על רעיונות של הוגים הומניסטים ומרמז על הטבעיות בהגנה על החופש האישי ועל הזכות לחיים, לרכוש, לחסינות של אדם וכבוד, על פרטיות התכתובת ועל צרכים דומים אחרים.

זכויות פוליטיות וחובות של אזרח של הפדרציה הרוסית

זכויות וחובות של אדם ואזרח

החוקה שלנו מגדירה בבירור כי הגבוהה ביותרנושא הכוח במדינה הוא העם. באותו זמן, כמו כל גופים ממשלתיים המנגנון הביורוקרטי הם רק ההוצאה לפועל של צוואתו. על פי החוק, לכל אזרח במדינה זכות להשתתף
מנהל את ענייני המדינה. לשם כך, ניתנות שתי אופציות: בתיווך - הזכות לבחור נציגים של כוח המדינה, ישיר - הזדמנות להיבחר בהם.

זכויות חברתיות וכלכליות וחובות של אזרח של הפדרציה הרוסית

רגעים אלה מוסדרים גם על ידי החוקה,אשר נובע מן ההנחה כי לכל אדם יש את הזכות החופשית להשתמש ביכולות אישיות וקניין למימוש מטרות יזמיות, אם הם לא סותרים את החקיקה הנוכחית. לכל האזרחים יש זכות בלתי נמנעת לעבוד, פרס על עבודתם עם מינימום מוגדר היטב, את האפשרות של בעלות על רכוש פרטי. בתורו, חובותיו של אזרח של הפדרציה הרוסית לרמוז תשלום מסים הוקמה

חובות חוקתיות של אזרח
את הסכום. זה פיצוי על ידי זכויות בלעדיות עבור ערבויות חברתיות, כגון: הגנה מפני אבטלה, דמי ביטוח במקרה של נכות, פנסיה וכן הלאה.

זכויות תרבותיות וחובות של אזרח של הפדרציה הרוסית

התרבות postulates מציע את האפשרותלבחור את דרכי המימוש שלהם בהתאם ליכולותיהם האישיות, לגופם החופשי של הגן, בית הספר והחינוך הגבוה. זכויות למידע מהימן על המתרחש בעולם והמדינה, בסביבה ידידותית לסביבה. חוק היסוד של המדינה מניח ערובה ללא תנאי של עורכי דין וסנגורים, מתן סיוע משפטי.

</ p>
  • דירוג: