חיפוש באתר

מהו שלטון החוק - תשובה פשוטה לשאלה מורכבת

מהי מדינת חוק? שאלה זו נחקרה על ידי פילוסופים ומשפטנים בני לאומים שונים ותקופות שונות, המביאים צעד אחר צעד את מאפייניה ודרכי פעולתה. ועד כה נגזרה תיאוריה שלמה, המאפשרת לנו לחשוב על תפקוד כזה של החברה ולהכניסו הלכה למעשה.

מהי מדינת שלטון החוק

דרך פרטי

על מנת לענות על השאלה מהי מדינת שלטון חוק, יש צורך לגזור את התכונות העיקריות להן הוא חייב לציית. ויש ארבעה מהם במדע.

השלט הראשון אומר את זה במצב כזהלחוק יש את הכוח העליון. כדי להבין את עומק ההצהרה הזאת, יש להבין שהזכות מתייחסת לכללי ההתנהגות הלגיטימיים המאפיינים חברה ומדינה. ומכאן, החוק במקרה זה פירושו הנורמות שנקבעו בנוהל שאומץ, אשר משקפים את עמדת הרוב כאשר לוקחים בחשבון את דעתו של המיעוט. זכות זו היא הפוסק העליון במקרה של סכסוכים, הקמת פקודות מיוחדות בחברה, ובכלל, היווצרות נורמות משפטיות.

תכונות ייחודיות של שלטון החוק
התכונה השנייה מכוונת להגנה משפטיתאדם בתוך מדינה מסוימת. וזה, בתורו, פירושו כי כל צבירה של נורמות משפטיות כפוף לאינטרסים של הפרט בחברה. יש לו זכות לא רק להשתמש בזכויות הקבועות, אלא גם ליצור אותן. עם זאת, במקביל, אדם חייב למלא את הנורמות שנקבעו בחברה.

השלט השלישי אומר שהחוק הוא זכות, והחוק הוא החוק. זה, בתורו, מרמז על כניסה של הוראות החוק שנוצר על זכויות טבע ונורמות בינלאומיות על תפקידו של האדם במדינה. בנוסף, כל פעולה חייבת להיות לגיטימית ומשפטית.

התכונה הרביעית מגדירה את החובהחלוקת הכוח לשלושה סניפים עצמאיים, שיתוף הפעולה המקביל ביניהם מוביל לשלוש התכונות הראשונות. מאפיינים ייחודיים אלה של שלטון החוק מאפשרים לתת הגדרה ברורה יותר, כלומר:

מדינת שלטון חוק היא סוג של ארגוןחברה, שבה החוק הוא הבסיס הלגיטימי לקיום ולתפקוד של הפרט בחברה ומערכת הפרדת השלטון לענפים בעלי פרופיל מובהק.

מדינה משפטית וחברתית - קרקע משותפת

בהסתמך על מהותה של המדינה החברתית,לידי ביטוי ביצירת התנאים הנוחים ביותר להתפתחותו של אדם מסוים, אנו יכולים לומר כי הוא כולל את כל הסימנים של התופעה נחשב לעיל.

המשפטית והחברתית
אחרי הכל, מה הוא שלטון החוק? ארגון זה של החברה, שנבנה על הלגיטימיות של הכללים המקובלים של המכשיר. וגם בסיווג של סימנים של המדינה החברתית הוא אחד הראשונים לפתח פוטנציאל אנושי. יחד עם זאת, שלטון החוק הוא גם הזדמנות וגם מובטחת הגנה. וכתוצאה מכך, התשובה לשאלה מה שלטון החוק היא בהקשר זה יכולה להיות הגדרתה כתכונה העיקרית של מדינה חברתית - מודל אידיאלי של ארגון חייו של אדם בחברה.

</ p>
  • דירוג: