חיפוש באתר

רגולציה משפטית של השקעות זרות. הקונספט, התוכן ומהות תהליך ההשקעה.

כמו כל מדינה על הבמה העולמית, רוסיהמעוניינת למשוך השקעות של משקיעים זרים בצורה של כספים או משאבים חומריים, את הטכנולוגיה העדכנית ביותר ואת הידע, בנוסף, ניסיון בניהול. בעקבות זאת, הרגולציה המשפטית של השקעות זרות נועדה להבטיח את יציבותם של תנאי הפעילות של משקיעים זרים על מנת לעמוד באתגרים של התבוננות הנורמות המשפטיות הבינלאומיות של החוק והנוהג בזירה הבינלאומית בתחום שיתוף הפעולה ההשקעה.

יצוין כי השקעות זרותזה יכול להיחשב יעד זרים השקעות הון ביזנס אובג'קטס על שטחה של הפדרציה הרוסית, כולל משיכה של יעד השקעה זרה ישירה. חשוב לציין כי המשטר המשפטי של השקעות זרות מרמז כי השקעות ישירות נעשות באמצעות השימוש בדמות ההון. רכישה זו על ידי משקיע זר לא פחות מעשרה אחוזים מהמניות מהון המניות של ישויות משפטיות, השקעה בנכסים זרים של סניף של ישות משפטית זרה אשר נוצר על שטחה של הפדרציה הרוסיה. בנוסף, ההסדרה המשפטית של השקעות זרות כרוכה ביישום במרחב המשפטי של המדינה על ידי משקיע זר כמו מחכיר של ליסינג של רכוש קבוע, עם ערך המכס של לא פחות ממיליון רובל. הבסיס המשפטי של פעילות ההשקעה עולה כי המטרה העיקרית של יעד השקעה ישירה - משקיע מקבל את השליטה האפקטיבית ביותר על ניהול לאופי הארגון מסוג מסחרי עם השקעות זרות.

רגולציה משפטית של השקעות זרותמצביע ישירות על כך שהמשיכה של ההון מושגת בתצורה של כסף, מניות או זכויות קניין, וכן זכויות קניין בלעדיות לתוצאות הפעילות האינטלקטואלית של אדם, בנוסף לשירותים ומידע. יצוין, כי ההסדרה המשפטית של השקעות זרות מיושמת על פי חוק מיוחד, שבמושג "השקעה" אינו כולל את מטרת הפעילות האמורה.

על פי המשמעות הכללית של התופעה הנדונה,אין סיבה להטיל ספק בכך שפעילות זו היא תחום של יחסים משפטיים עסקיים, ולפיכך מתמקדת ברווח. בעקיפין, ניתן לומר על הנורמה של החוק, אשר אינו מכיר בהשקעות זרות כמו היווצרות של נציגות על ידי חברה זרה בחלל של המדינה שלנו או את ההשקעה של הון זר למוסדות דתיים, צדקה ומוסדות אחרים, שכן למוסדות כאלה אין מטרות רווח. קבלת ההכנסות כתוצאה מהשקעה מתממשת בעיקר באמצעות השקעה בארגונים מסחריים, הקמת סניפים של חברות זרות בשטח ארצנו, בנוסף, באמצעות נכס יעיל אחר של איכות כלכלית יתרון בפעילות של ארגונים ומפעלים.

סניף של ישות משפטית זרהשנוצרה בחלל ארצנו, מחויבת לבצע את כל הפעילויות למען הארגון שיצר אותה, המטרה העיקרית, ובלבד שלמטרות היווצרותו ופעילותו של הארגון הראשי יש מטרה מסחרית. כדי להשיג את הזכות לנהל את הפעילות העסקית בתחום המשפטי של המדינה שלנו, סניף של חברה זרה חייב לקבל אישור מגוף מורשה תחת משרד המשפטים של הפדרציה הרוסית. זה קצר על תהליך כזה כמו הבסיס המשפטי לפעילות ההשקעה.

</ p>
  • דירוג: