חיפוש באתר

ניהול צוות יעיל הוא הדרך הטובה ביותר להשיג שגשוג הארגון

המרכיב העיקרי של ההצלחה של כל מפעלהם עובדיו. ניהול מוכשר של כוח האדם הוא עמדת המפתח של הארגון בשוק, אשר קובע את חשיבותו ואת הצמיחה הכלכלית.

עבור הארגון הנכון של כמה עובדיםרק את האיכויות האישיות של מנהיג הם מעטים מאוד. כאן אתה צריך לדעת את הניהול, את שיטות הניהול יעיל דוגמאות אמיתיות של ניסיון של מנהלים מוצלחים.

כוח אדם ותפקידה בארגון

העובדים הם אנשים עם(כמו עם ישות משפטית) במערכת יחסים מוסדרת באמצעות חוזה עבודה או חוזה עבודה. ביחסים אלה, שותפים ובעלים של הארגון (כפרטים) יכולים להשתתף, אם הם, בנוסף לחלקם בהכנסה, גם מקבלים תשלום עבור מה שהם משתתפים באופן אישי בפעילותה.

אנשי המפעל הם אנשי כוח אדם, שיש להם מספר שלטים: הכשרה, יכולת, יכולות.

כל עובדי החברה מוסמכים בקטגוריות הבאות: עובדים, עובדים טכניים, אנשי מקצוע, אנשי מקצוע ומנהלים.

בהתאם לסוג הפעילות, הצוות יכול להיות מחולק לקבוצות הבאות: תפעול, תיקון, תפעול, תחזוקה, טכנית ומנהלית.

ניהול כוח אדם הוא פעילותמנהלי הארגון, אשר נועדו לפיתוח אסטרטגיות ממוקדות, מושגים בתחום מדיניות כוח אדם ושיטות ניהול יעיל במקום העבודה.

תהליך זה מורכב מערכת של interrelatedארגוניים, חברתיים וכלכליים כדי ליצור תנאים נורמליים לתפקוד, היווצרות ושימוש מרבי של יכולת עבודה. ניהול כוח אדם הוא תהליך מתמשך שמטרתו להשיג את המטרות שנקבעו על ידי הנעה ושינוי המטרות של העובדים.

מוטיבציה של עבודה

מניעת עבודה וסיפוק בתוצאות העבודה תלויה לא רק בעובד עצמו. תפקיד חשוב בתהליך זה הוא המנהיג המיידי.

ניהול כוח אדם הוא השפעה על אנשים בצורה כזו שיש להם רצון לעבוד, כדי להראות כמיטב יכולתם.

המניע הוא שילוב של חיצוני (משפטינורמות, השפעות מינהליות, תמריצים קולקטיביים ונורמות התנהגות) וצורכי פנים (צרכים אישיים, ערכים אישיים, אינטרסים אישיים, אידיאלים ומניעים) של הכוחות המניעים.

ניהול כוח אדם הוא הגדרה מדויקתמטרות ומודעות לתוצאות הסופיות של העבודה. המנהל צריך לארגן את תהליך הייצור בצורה כזו שהכפופים ראו את חשיבות העבודה בשלבים הראשונים והיו להם הזדמנות להשתתף בקבלת החלטות סופיות. העבודה המאורגנת על עקרונות אלה מבטיחה שביעות רצון של כל המשתתפים בתהליך העבודה.

שירות ניהול

שירות ניהול כוח אדם - מספר יחידות מבניות (בתחום הניהול) בשיתוף עם גורמים המנהלים עובדים במסגרת הפוליסה שנבחרה.

שירות ניהול משאבי אנוש כולל: מחלקה לגיוס ופיטורי עובדים, מחלקת כוח אדם, שירות לבחירה, הסתגלות, הכשרה, תכנון, חיזוי, אגף ארגון חיים ומנוחה ותנאי עבודה.

שירות זה הוא בונהחלוקה שאינה משתתפת באופן ישיר בפעילות הייצור, תוך סיוע בהבטחת הפעולה הרגילה של הארגון. העבודה של שירותי הניהול יש 2 כיוונים: אסטרטגית וטקטית.

כיוון אסטרטגי של השירותמתמקדת בפיתוח מדיניות כוח אדם של הארגון. זהו פיתוח של השקפות תיאורטיות, דרישות, רעיונות, שיטות ופעולות מעשיות של עבודה עם כוח האדם.

במסגרת הכיוון הטקטי,פעילות כוח האדם הנוכחי כדי ליצור את כוח העבודה של הארגון. מהות העבודה בכיוון זה היא הגדרה ברורה של תפקידי העובדים ויישומם בפועל.

מושגים, יעדים ומטרות ניהול משאבי אנוש

לסיכום, אני רוצה לציין כי הראשימשימות ויעדים של ניהול היא לספק את הארגון עם אנשי מוסמך מאוד, השימוש היעיל שלהם, כמו גם ארגון של פיתוח מקצועי של הכפופים.

עד כה, הרעיון הבסיסי של ניהולבארגון הם: תפקידו של האדם של העובד, הידע של גורמים מוטיבציה, היכולת לפתח אותם ולכוון על מימוש של בעיות אשר לשים לפני המפעל.

</ p>
  • דירוג: