חיפוש באתר

מבנה ותפקוד התרבות המשפטית

כמעט בכל ההיסטוריה שלופיתוח, האנושות ניסתה למצוא את הרגולטור המוצלח והיעיל ביותר של היחסים החברתיים. אחרי הכל, האינטראקציה של החברה מתבצעת על ידי איחוד אנשים לקבוצות, אשר, בתורו, מהווים את האוכלוסייה של מדינה מסוימת. בתהליך של מציאת הרגולטור הטוב ביותר, ניסה שיטות שונות של השפעה. הראשון שבהם היה אלימות. אבל עד מהרה התברר כי שיטה זו יעילה רק בידיו של מנהיג מיומן. בהיעדר גורם כבד זה מתמוטט משטר אלים. השיטה האפקטיבית השנייה היתה הדת. אבל האפקטיביות שלה התפתחה גם היא בקרוב, כי לא לכל אחד יש אמונה עמוקה בכוחות הגבוהים.

עם התפתחות הדרגתית של חשיבה חברתית, אנשיםהחל להמציא מחדש את החוק. עד כה, הוא הרגולטור הראשי של יחסי ציבור ברחבי העולם. עם זאת, הפיתוח שלה יכול להיות ברמה שונה לחלוטין במדינה מסוימת. אינדיקטור זה, בתורו, נקרא תרבות משפטית, פונקציות ומבנה אשר יידונו בהמשך המאמר. כמו כן יש לציין כי האפקטיביות של החוק ותכונות רבות אחרות תלויה בגורם הנ"ל.

פונקציות של תרבות משפטית

מושג החוק

פונקציות של תרבות משפטית, כמו גם את הרעיון של זהיש להתייחס לקטגוריות רק בד בבד עם הרגולטור הראשי של יחסי הציבור. עליו כבר הזכרנו. נכון להיום, כפי שהוזכר קודם, הוא החוק. בואו לקבוע איזה סוג של תופעה זה.

מנקודת מבט מדעית, הזכות היא הדרךלהשפיע על האינטראקציה החברתית, שהיא מערכת נפרדת של קשרים הדדיים, מוגדרים חברתית, מאוששת ומבטיחה על ידי כללי התנהגות מיוחדים של המדינה. במילים אחרות, קטגוריה זו היא אוסף של הרשאות ואיסורים. בהתבסס על תזה זו, ניתן לומר כי לתרבות המשפטית, למושג, לפונקציות, לסוגיהן המוצגות במאמר, מאפיינים משלה.

הנורמטיבית של התרבות המשפטית

מהי תרבות משפטית?

כידוע, מערכת יציבה של חייםעקרונות, אידיאלים והערכות אובייקטיביות נקראת תרבות אנושית. קטגוריה זו קובעת, קודם כל, את ההתפתחות הנפשית והרוחנית של האדם כישות מודעת. עם זאת, הרכיב התרבותי יכול להיות מחולק לקריטריונים רבים הקשורים זה בזה. כל אחד מהם מציג את היחסים ואת האינטראקציה בפועל של אדם עם סניפים מסוימים של פעילותו. מכאן שהתרבות המשפטית היא מרכיב מבני של הקטגוריה הקלאסית. אבל יש שאלה הגיונית לחלוטין על מה זה רעיון.

על פי הדעה המדעית הרווחת,תרבות משפטית היא רמה מסוימת של הערכות אובייקטיביות וידע של החוק ושל כל הגורמים הקשורים. ידע זה יכול להתקיים בצורה של עמדות אינטלקטואליות נפרדות, חוויות חיים, אמונות, נורמות אישיות וכו '. התרבות המשפטית, המושג, התפקידים, וסוגיהם מיוצגים על ידי המחבר, מתבטאת הן בתחום המשפטי והן בתחומים אחרים של רגולציה חברתית. כלומר: אתנית, מדינה, מקצועית.

תפיסת תרבות משפטית של סוגי פונקציות

טופס ביטוי טופס

אנשים רבים מנסים להבין את זהמייצג תרבות משפטית. הרעיון, תפקידיו הם בעלי חשיבות מרכזית בתהליך של רגולציה חברתית של החברה. כי זה בא לידי ביטוי בצורה מיוחדת. הקטגוריה משפיעה על כך שהוראותיה העיקריות נכללות בתקנות המדינה הרשמיות. יחד עם זאת, רמת התרבות המשפטית של המדינה תלויה במספר ובהיררכיה של NAP, שבהם מוחלים נקודות המפתח שלה.

עם זאת, ישנם גורמים אחרים,עדות להתפתחות המושג המוצג במדינה. אם ניקח בחשבון את הפדרציה הרוסית, אז במדינה הזאת התרבות המשפטית היא ברמה גבוהה, כי יש מערכת של גופים מיוחדים. הם, בתורם, להוציא תקנות רלוונטיות.

מתאם של מושגים

לעתים קרובות אנשים מבלבלים בין המונחים האלהאת התרבות המשפטית של החברה ואת התרבות המשפטית של הפרט. באופן כללי, הם רציפים. עם זאת, הקטגוריות מיוצגות על ידי אובייקטים שונים לחלוטין. במקרה הראשון מדובר בתרבות המשפטית בכלל. כלומר, בצורה זו המונח חל ישירות על המדינה ועל האוכלוסייה שלה.

בתורו, התרבות המשפטית של הפרט היאידע והבנה בפועל של היבטים מרכזיים של המשפט. יחד עם זאת, רמה גבוהה של קטגוריה זו תתבטא בתדירות שבה אנשים ממלאים את הדרישות של המשטר המשפטי, תוך התחשבות במודעות קיומה באופן כללי. עם זאת, התרבות המשפטית של החברה ואת הפרט הם גם סוגים של המונח המוזכרים במאמר.

הסוגים העיקריים של התרבות המשפטית

תרבות משפטית, מושג, מבנה, פונקציותאשר מוצגים במאמר זה, יש לא רק את המאפיינים האופייניים, אלא גם את המין. סיווג הקטגוריה מתבצע על בסיס שלושה שלבים של קיומו. במילים אחרות, התרבות המשפטית יכולה להתקיים ברמת החברה כולה, כמו גם בסביבה של קבוצות ואישים.

בעבר, המחבר כבר ניסה להסביר את זה בעצמומייצג קטגוריות של רמות אישיות וציבוריות. עם זאת, הם ניחנים גם במספר תכונות אחרות שיש לקחת בחשבון בניתוח של המושג. בנוסף, הסוגים והפונקציות של התרבות המשפטית קשורים זה לזה. אחרי הכל, בהתאם להיקף של הקטגוריה, ישנם גורמים אלה או אחרים. לפיכך, ישנם סוגים הבאים, כלומר:

 • התרבות המשפטית של האדם;
 • התרבות המשפטית של הקבוצה;
 • התרבות המשפטית של החברה.

לכל אחד מהאלמנטים האלה יש תפקיד משמעותיבמסגרת הסדרת היחסים החברתיים. אחרי הכל, בשל רמות שונות של פעולה, הזכות יכולה להיות "מחדש" לאינטרסים האמיתיים של קבוצות ספציפיות ויחידים.

משפטי, מושג, תרבות, מבנה, פונקציה

תרבות אישית וקבוצתית בעלת אופי משפטי

בעבר, המחבר כבר ציין כי הזמינות של משפטיהידע של הפרט מראה את רמת הפיתוח שלו. בנוסף, תרבות משפטית סובייקטיבית היא לעתים קרובות אינדיקטור של החברה האזרחית, שבה אנשים לא רק מבינים את קיומן של זכויותיהם, אלא גם להילחם עליהם. בתיאוריית אכיפת החוק, ביצוע אישי והכרה בכוחותיו הם ערובה למשטרי חוק ומשפט וסדר. מכאן ניתן להבחין בין מספר גורמים הקובעים את התרבות המשפטית של כל יחיד, דהיינו:

 • זמינות בפועל של ידע משפטי.
 • היכולת להפוך את הידע הזה לאמצעים סובייקטיביים של הערכה או אמונה.
 • מוכנות ורצון לפעול למימוש ההרשעות שלהם ולהגן על נכונותם.

יותר ספציפי בטבע הואהתרבותית של הקבוצה. ככלל, מונח זה מאופיין בחזון של המערכת המשפטית ושל מושגים קשורים אחרים של מספר מצומצם של אנשים הנמצאים בקשר זה עם זה. אולם, כפי שמראה בפועל, התרבות המשפטית של הקבוצה קולטת למעשה את הפרטים ואת אמונתם בשל האידיאולוגיה השוררת במדינה. מספר קטן מאוד של תצורות חברתיות יש את האמונות שלהם, ללא קשר לגורמים חיצוניים. מכאן, שבקבוצות כאלה לא ייתפש היחיד כקשר העולה מן הכללים.

תרבות משפטית ציבורית

הסוג השלישי והמשמעותי ביותרהמאמר של הקטגוריה הוא התרבות של החברה כולה. לעתים קרובות זה נקרא מערכת המדינה של אמונות ועקרונות. התרבות המשפטית של החברה משקפת את האינטרסים החשובים ביותר של אוכלוסיית המדינה, כמו גם את רמת היישום בפועל של הנורמות של מעשים רשמיים על ידי שני שלטונות המדינה והחברה.

מבנה התרבות המשפטית

פונקציות רבות של התרבות המשפטית, וליתר דיוק,תהליך היישום בפועל שלהם תלוי באלמנטים המבניים של מושג זה. בגלל חלקים נפרדים של המערכת של הקטגוריה המשפטית של אמונות תפיסה פנימית של עקרונות של רגולציה חברתית של החברה, לקבוע את קיומו של בעיות תפקודיות ספציפיות של המושג המצוין במאמר. עד כה, התרבות המשפטית מורכבת מהאלמנטים המבניים הבאים:

 • מודעות משפטית ופעילות משפטית של אזרחים;
 • הנוהג המשפטי.

אלמנטים הם המפתח במבנה של התרבות המשפטית, כי על בסיס שלהם ניתן לנתח את המדינה בפועל.

המבנה והפונקציות של התרבות המשפטית

התודעה המשפטית של החברה, מה זה?

מבנה ותפקוד של התרבות המשפטית, כמו שכברצוין על ידי המחבר מוקדם יותר - אלה מושגים קשורים זה לזה. אבל כדי להבין את המהות של האינטראקציה שלהם, יש צורך לשקול כל רכיב המערכת בנפרד. נתחיל בתחושת הצדק של החברה. עבור אנשים רבים ואפילו כמה מדענים, אלמנט זה מעלה שאלות רבות. אז מה זה? אם ננתח את המושג מנקודת מבט בלשנית, נוכל לומר שהוא מורכב מהמילים "ימין" ו"תודעה ". המונח השני הוא מצב נפשי מיוחד של כל אדם. התודעה באה לידי ביטוי ביכולתו של הפרט לתקשר עם העולם החיצון ועל בסיס זה כדי להציג את דעתו שלו.

כפי שאנו מבינים, התודעה המשפטית היא ענףמונח קלאסי. כלומר, היא באה לידי ביטוי ברמה של ידע על ידי אנשים של נורמות משפטיות, כמו גם את הרצון ואת היכולת להשתמש בהם: לקיים איסורים, לממש זכויות וחובות. כלומר, אדם אינו רואה את החוק כמרחב נפרד, מיותר, אלא מכיר בו כווסת הראשי של היחסים החברתיים, מבין את משמעותו האמיתית. חשיבות רבה במקרה זה היא היכולת של האדם לפרש נורמות משפטיות. כמובן, לא כל אחד יכול לעשות את זה נכון. עם זאת, כולנו יכולים להציג את דעתנו על מידת ההגשמה של האפשרויות החוקיות ואפקטיביות האיסורים.

בנוסף, חוש הצדק יכול להתבטאאחרת לגמרי. לדוגמה, אנשים הקשורים ישירות לחוק של חובה, מחויבים להבין היטב את החקיקה הנוכחית של המדינה שלהם. בתורו, אזרחים רגילים אינם מוגבלים על ידי חובה זו. זה די מציאותי להם לדעת את הנורמות הרגילות המשפיעות על תהליך נורמלי של פעילות חיונית, כלומר, המינימום. ידע זה כולל את העקרונות הקלאסיים של החוק, כמו גם הוראות מסוימות של תעשיות בודדות. לדוגמה: משפחה, עבודה, אזרחי, וכמובן פלילי.

תפיסת תרבות משפטית ופונקציות בסיסיות

יש לציין כי בכלהמדינה, תופעה כזו אחריות משפטית מסופק. זה קורה כאשר אדם או קבוצה חברתית אינו עומד בדרישות שלטון החוק. במקרה זה, תופעת התרבות המשפטית, כגון חזקת הידע של הנורמות המשפטיות, ממלאת תפקיד. משמעות הדבר היא כי כל המסמכים הרשמיים נדרשים להכרה על ידי כל האנשים ללא יוצא מן הכלל על שטח של מדינה מסוימת. יחד עם זאת בורות של חוקים אינו פוטר מאחריות הפגיעה שלהם.

הפרקטיקה המשפטית

תרבות, מושג, מבנה, פונקציות,שאת הסוגים אנו מתארים, יש במערכת שלה אלמנט חשוב השני. יש לה שם של פרקטיקה משפטית. אלמנט זה ממלא תפקיד חשוב, משום שבזכותו, החיים הרגילים של אדם מתרחשים בהשפעת הנורמות המשפטיות.

משפטית תרבות תפיסת מבנה פונקציות סוגים
לפיכך, הנוהג המשפטי -פעילויות שמטרתן יצירה, פרשנות ויישום בפועל של נורמות משפטיות בהתאם למגמות התרבותיות של החברה במדינה מסוימת. קיימים מספר אינדיקטורים עיקריים בהם ניתן לקבוע את מצב הפרקטיקה המשפטית, דהיינו:

 • חוק. זהו האזור הראשון לנתח את האפקטיביות של הפרקטיקה המשפטית. אחרי הכל, מתוך מצב החקיקה, נושאים יומיומיים רבים של החיים של אנשים רגילים, כמו גם כל הגוף של כוח לאומי, תלוי. יש לציין כי תהליך קביעת הנורמות הוא יעיל אם הוא מתבצע במסגרת נהלים מסוימים. אחרת, המדיניות המשפטית של המדינה עשויה להיות מלאה "זבל חקיקה", אשר כיום אינה תופעה ייחודית עבור כמה מדינות באירופה.
 • רמת האכיפה בקרב פקידיםרשויות אכיפת החוק ובתי המשפט. כלומר, אנחנו מדברים על המקצועיות הגבוהה של אנשים כאלה ועל הניסיון שלהם בתהליך של יישוב מצבים משפטיים מסוימים. כמו כן, את רמת האכיפה ניתן לנתח על ידי עבודתם של עורכי דין המבצעים את פעילותם מחוץ לחומות של גופים המדינה. לדוגמה, עורכי דין פרטיים, נוטריונים וכו '.
 • חוק וסדר. לפי פרמטרים אלה ניתן לראות את סדר היחסים החברתיים ואת מידת הכפיפות שלהם לסטנדרטים הקיימים באדים. התרבות המשפטית במקרה זה ממלאת תפקיד מרכזי, משום שהיא משפיעה על הקיום במוחם של יחידים באמונות על הצורך לציית לחוק.

תפקודים קוגניטיביים של התרבות המשפטית

פונקציות של התרבות המשפטית של החברה

אם ניקח בחשבון את כל התכונות שהוצגו לעילשהוזכר בקטגוריית המאמר, יש לציין את העובדה כי היא מבצעת מספר פונקציות ספציפיות למדי. אבל בזכותם, התרבות המשפטית היא תופעה מעשית ולא תיאורטית. כך, בין הפונקציות העיקריות של הקטגוריה הן:

 • אחת הפעילויות העיקריות של הקטגוריה,המשפיעה על הקמתה של מדיניות משפטית במדינה ועל ארגון החברה האזרחית, היא משימה קוגניטיבית. תפקידיה של התרבות המשפטית, כידוע, הם רב פנים למדי. באופן ספציפי, בעזרתו של תחום פעולה זה, האינטרסים של קבוצות חברתיות שונות מאוחדים באידיאולוגיה אחת.
 • תפקוד ערכי-נורמטיבי של התרבות המשפטית -זוהי האפשרות האמיתית של אנשים להעריך את המרחב המשפטי של המדינה שלהם. אחרי הכל, חוקים ומעשים נורמטיביים אחרים הם לא תמיד אידיאלי. לכן, כל אדם צריך להבין את היתרונות או, לעומת זאת, חוסר תועלת של מרשמים מסוימים. הפונקציה הנורמטיבית-ערך של התרבות המשפטית, וליתר דיוק, רמת האפקטיביות של כיוון זה מעידה על חוש צדק גבוה של אוכלוסיית המדינה.
 • שלטון החוק של החוק תלוי ברמהכבוד האזרחים למדינה. לשם כך, הפונקציה החינוכית של התרבות המשפטית אחראית. זה, קודם כל, מתבטא בקיומה של אחריות משפטית, אשר כפופה לכל, ללא יוצא מן הכלל, מפר את המשטר המשפטי של המדינה. כמו כן, הפונקציה החינוכית משפיעה על היווצרות במוחם של אנשים מן הערכים הנכונים, ההערכות והאמונות.
 • אחד החשובים ביותר הוא תקשורתפונקציה של הקטגוריה המוצגת במאמר. זה משפיע על האינטראקציה של החברה באמצעות הנורמות המשפטיות הקיימות. למעשה, בזכות תפקידה התקשורתי של אוכלוסיית המדינה, היא מתאחדת בדרך זו או אחרת.

לכן, אנו רואים כי תפקידים ותפקידהתרבות המשפטית בכללותה קשורות קשר הדוק לחברה. אחרי הכל, אנשים הם נקודת המוצא של כל המחשבות, התיאוריות והמושגים. לכן, במאמר ניסה המחבר לענות על השאלה, מהי התרבות המשפטית. המושג ופונקציות בסיסיות מעידים על כך שהתפתחות תיאורטית של קטגוריה זו עדיין נחוצה. אחרי הכל, זה משחק תפקיד משמעותי בתהליך של יצירת מדיניות משפטית של המדינה. בנוסף, התרבות המשפטית היא הכרחית לפיתוח החברה האזרחית, אשר כיום בהדרגה הופך את האוכלוסייה של מדינות ידועות רבות.

</ p>
 • דירוג: