חיפוש באתר

סימני פיסוק: חשיבות השימוש וקביעת כללים

כל טקסט כתוב מודרני יהיהזה לא נכון אם אין בו רכיבים גרפיים הנקראים בדרך כלל סימני פיסוק. בלעדיהם, אי אפשר להבין את גבולות ההצעות וקשה לראות את הטקסט עצמו, את הנושא ואת הבעיה שלו.
סימני פיסוק מופרדים, מופרדים ומופרדיםחלקים שונים של משפטים. כל אחד מסימני הפיסוק הוא הכרחי עבור השפה הרוסית, אחרת יבלבל בו, ואנשים פשוט לא יוכלו להבין את הדברים הפשוטים ביותר. כתוצאה מכך, מצבים מורכבים ואנטי-קריטיים יכולים להתעורר.
בטקסטים מודרניים של ספרות, מדע,אופי עסקי ופובליציסטי, סימני פיסוק הם חיוניים, ביניהם יש נקודה, פסיק, שאלה וסימני קריאה, נקודתיים, מקף, נקודה פסיק, נקודות, ציטוטים, סוגריים. יתר על כן, כל אחד מהסימנים האלה ממלא את תפקידו האישי.
הנפוץ ביותר במשפטיםהשלטים הם נקודות ופסיקים. זה לא קשה להוכיח, אז בלי נקודה בסוף המשפט, זה ייחשב בלתי גמורים, ופסיקים לשמש להפריד ולבודד חלקים של המשפט וחבריה.
סימני פיסוק במשפטים משחקים אותו הדברכמו בטקסט: בלעדיהם, דיבור בכתב יכול לאבד את משמעותו או לעוות לכיוון ההפוך. לכן, בעת כתיבת טקסטים כלשהם, עליך להציב אותם בזהירות, תוך להיות מונחה על ידי הכללים.
לשים פסיק במשפט פשוטהיא מוצדקת אם יש בהומוגנים חבריו של המשפט - הן את הנושא העיקרי והן את הנושא המשני (תוספות, הגדרות, נסיבות), ואין לקשור אותם באיגודים, כלומר, כאשר יש ברית, או שיש איגודים, אך הם חוזרים על עצמם .
למשפט פשוט, מסובךחברים הומוגניים מאופיינים בנוכחות ובמעי הגס, אם יש מילה כללית, והיא נמצאת לפניהם. אם המילה generalizing אחרי, אז אתה צריך לשים מקף.
בעזרת פסיקים, במשפט פשוט, מוגדרות הגדרות שהן מחזור מחזורי ונסיבות המהוות חלק צועני.
עבור משפט פשוט, ההגדרה היא גם אופייניתסימן פיסוק כזה כקובץ מקף. זה בדרך כלל מפריד חבר מרכזי אחד מהשני (כפוף לנשיא), אם הם שמות עצם של nominative, פעלים בצורה בלתי מוגבלת, ספרות.
סימני פיסוק במשפט מורכב זהים למשפט פשוט. לרוב במשפטים מורכבים, מורכבים ומורכבים כאחד, נמתחת פסיק בין פשטים פשוטים.
משפט מורכב כוללמשפטים פשוטים, מחוברים על ידי אינטונציה מופרדים על ידי פסיקים. בהצעות מסוג זה במקרים של שינוי מהיר של האירועים, יש צורך לשים מקף. במשפט מורכב, חלקים מהם נפוצים מאוד, לשים נקודה פסיק.
משפט מורכב מכילסימני פיסוק כגון פסיקים, שבאמצעותם מתווספים סעיפים כפופים לחלק העיקרי, ותקשורת מובטחת על ידי הוספת איגוד כפוף או מילת איחוד.
שכן משפט מורכב לא מסובך אופייניאינטוננציונאלי, בעוד שחלקיו מופרדים זה מזה באמצעות פסיק או נקודה פסיק. אבל במשפט כזה יכולים להיות סימני פיסוק כמו נקודתיים וקורטוב.


במשפט מורכב עם קשר ללא קשר,החלק השני שבו מכיל את הסיבה, הסבר והוספה של מה שנכתב הראשון, חלקים אלה מופרדים על ידי נקודתיים. הגדרת מקף מומלץ, אם החלק השני מראה שינוי מהיר של האירועים, התוצאה היא התנגדות למה שנאמר בחלק הראשון.
סימני פיסוק הם חלק מהדיבור בכתב שלנו לעזור להבין את המחשבות כראוי.

</ p>
  • דירוג: