חיפוש באתר

המונח תרבות ומשמעותו

עצם מושג התרבות אינו יכול להיות מתואראובייקט נפרד. זוהי משמעות מופשטת לחלוטין, שהיא סימן להיבטים שונים של היחסים החברתיים, טבע האדם ואורח חייו. למונח "תרבות" יש מספר משמעויות. לרוב זה התחיל לשמש מתחילת המאה העשרים. לשם כך, קמו תנאים רבים ושונים.

ראשית, היה צורך בכךמתבססים על גורמים רבים המאפיינים ערכים תרבותיים ונורמות, היבטים מסוימים של החיים החברתיים. בעולם המודרני למושג התרבות יש משמעויות שונות. בשימוש נרחב זה נמצא ב ייעודו של רמת ההתנהגות של אנשים. כאן המונח "תרבות" הוא בעל ערך. איתו מחוברים תכונות כגון אמינות, תודעה, דיוק וכו '.

מונח זה קשור לסגנונות מסוימיםהחיים. לדוגמה, החיים העירוניים, רמת החינוך, החינוך. גם כאן יש את היכולת להבין אמנות, ספרות, את הזמינות של ידע פילוסופי ומיומנויות אחרות.

המונח "תרבות" תלוי בתחום מסויםיישום. לדוגמה, ניתן להגביל אותו למוסד (תיאטרון, ספריה וכו '), ובמקרה זה, המשפחה, המבנים הכלכליים והמדינה אינם נכללים במושג זה.

אבל לא ניתן לאפיין את התרבות כאובייקט,כפוף לחלוטין לפעילויות ולנפש של האדם. זוהי תוצאה של קיומו של אנשים וכוללת חלק מעבודתו. לתהליך זה לא תמיד יש מניעים סבירים ומשמעותיים.

המושג "תרבות" מובא כדלקמן:

1. זהו ביטוי לערכים האנושיים הרוחניים והאוניברסליים הטבועים באדם.

2. רמת ההתפתחות של הפרט והחברה בה הוא מתגורר. זה יכול לבוא לידי ביטוי בדרכים לארגן את החיים, הפעילות והערכים שהיא יוצרת בעת ובעונה אחת.

3. כל הפוטנציאל היצירתי של האנושות.

4. כל המידע שהוא בירושה ברמה הגנטית והתבטא בהתנהגות של יחידים.

5. זוהי התנהגות של אדם שאין לו מוצא ביולוגי.

6. רמת הפיתוח בתחום האמנות והמדעים.

אז המונח "תרבות" מאופיין על ידי כמה מקורות.

בתחילה (בימי קדם) הוא סימל את הדרכיםטיפוח קרקעות וחקלאות בכלל. עם שיפור המיומנויות, שיפור רמת החיים ופיתוח היחסים החברתיים, התרחשה גם התפתחותם של ערכי התרבות. תפיסה זו קשורה בפעילויות של אדם שמטרתו הבריאה. זהו הצד החומרי.

אז ערך זה שימש כדי לציין את רמת החינוך, החינוך או החינוך. במקרה זה, תרבות רוכשת צד רוחני. כל הכיוונים שלה מחוברים זה לזה.

אנו יכולים להבחין בין המאפיינים העיקריים של התרבות:

ראשית, היא קשורה בהכרח לפעילות אנושית והיא כפופה לחוקים חברתיים. יש לה חוקים משלה.

שנית, האובייקט ונושא התרבות הוא אדם.

שלישית, היא מאחדת את כל ההיבטים של חיי האדם ולא ניתן לייחס אותה לאזור מסוים.

ולבסוף, הוא מאפיין את ההיבט האיכותי של החברה.

הפונקציות העיקריות של התרבות הםטרנספורמציה של החברה, הגדלת רמת ההשכלה. לתרבות יש גם משמעות אסתטית. מרכיביו להנחיל לאנשים את הרעיון של אמנות בסדר גבוה.

התרבות יכולה להיקרא שומרמאות שנים של ידע, ניסיון, כלים ותוצאות אחרות של אנשים שצוברים מדור לדור. זה לא רק את הפעילות עצמה, אלא גם את היחסים הנובעים כתוצאה מיישומה. זה כולל גורמים כלכליים, פוליטיים, מוסריים ואחרים.

</ p>
  • דירוג: