חיפוש באתר

מה פירוש המילה "פוריות"?

משמעות המילה "פוריות" קשורה לתיאורמאפייני קרקע. התוצאה של השימוש בקרקע צריך תמיד להיות היבול שהושג, ואז ההגדרה מוחלת. המדד הכמותי הוא כמות הצמחים שנאספו מהשטח המוקצה.

ערך הגדרת מילון

המשמעות העיקרית של המילה "פוריות" מצויןספרות. המונח מתייחס למחקר האגררי של הארץ, אשר מסוגל להניב יבול עקב השימוש הרציונלי שלו. הצמיחה של הצמחים מושפעת על ידי: מינרלים, דשנים, רופפת של הקרקע, היכולת להתאושש לעונה הבאה. מן הרכב שכבות העלילה, האפשרות של גידול יבולים מסוימים באזור נתון תלוי.

את המשמעות של המילה פוריות

המשמעות המילולית של המילה "פוריות":

  • המונח כולל את היכולת של הטבע להתאושש באופן עצמאי לאחר כפור, בצורת, אש;
  • במובן של המילה הם הניחו את התהליכים של הטבע, המאפשר לצמחים לצייר כוח מהקרקע;
  • המונח מתאר את גורם הפרודוקטיביות של קרקע חקלאית במחקר הכלכלי של האזור.

משמעות המילה "פוריות" היא התיאורהרכב הקרקע. באדמה יכול להיות חומוס, חרקים, מיקרואורגניזמים אחרים. סוג הקרקע חשוב: חול, חימר, ביצות, תכלילים אבן. אנו זקוקים מינרלים שימושי עבור צמחים, מלחים, חומרים אחרים (חנקן, זרחן, אשלגן).

דרכים להשיג את היכולת של הקרקע לתשואה

המשמעות של המילה "פוריות" חשובה אם תרצה בכךלעסוק בחקלאות. Agrarians לבחור את פיסת הקרקע הטובה ביותר עבור גידול גידולים מסוימים. Chernozem הוא סוג נוח ביותר של אדמה. בשכבה כזו, כל צמח הוא מסוגל לעלות באופן עצמאי ללא שימוש תוספים מלאכותיים.

משמעות הפריון

כדי לשפר את הפוריות, החל: דשן, השקיה באדמה, טיפול עונתי לשחרור השכבה העליונה. האוויר חייב לעבור לשורשי הצמחים, בתקופות של גשם והתכה של שלג, האדמה הופכת דחוסה.

</ p>
  • דירוג: