חיפוש באתר

המדיניות החברתית של רוסיה. יסודות

החוקה של הפדרציה הרוסית היא הבסיס כימדיניות חברתית של. מכיוון שהפרק השביעי שלה מכריז על מדינתנו כמדינה חברתית, שמדיניותה העיקרית מתמקדת בהבטחת רמת חיים נאותה, פעילות ופיתוח אנושי. זה נאמר בפסקה הראשונה של מאמר זה. ב השני, כאמור: ב RF, עבודה ובריאות מוגנים, SMICs מובטחות, משפחות, ילדים, כמו גם אבהות ויולדות, נכים ואזרחים בדימוס מובטחת על זה, אשר מאפשר למדינה לעורר את רווחתה של החברה.

ממשלת הפדרציה הרוסית לחוקהיש את הזכות להגיש לדומא הצעות חוק, כך שבעתיד הם ייבחנו ביסודיות וביסודיות על ידי האסיפה הפדרלית. ואז נשלח לנשיא לחתימה. בעיקרו של דבר, הודות לפעילות המתואמת והיעילה של הממשלה, קיימים שינויים משמעותיים בדרך להתקדמות בתחום ההתפתחות החברתית.

המדיניות החברתית של רוסיה

ניתן גם להוסיף את המדיניות החברתיתרוסיה מאפשרת לנושאי הפדרציה לקחת חלק בחקיקה. במילים אחרות, המערכת, שמקיימת הגנה סוציאלית על האוכלוסייה, מיושמת בכל שלוש הרמות, כלומר ברמה המקומית, האזורית והפדרלית. לפיכך, המדיניות החברתית של רוסיה נועדה להגן על אזרחים נכים ועל חלק של האוכלוסייה כי הוא פעיל מבחינה כלכלית. לשם כך מובאות הטבות שונות לתשלום מסים, וכן מובטחות הטבות בשימוש בקופות ביטוח לאומי.

סעיף שלושים ותשע מכיל את הדברים הבאיםזכויות אדם וזכויות אזרח: המדינה מבטיחה ביטחון סוציאלי במקרה שמפרנסת המשפחה אבדה או צריכה להינתן במקרה של מחלה. אחרי הכל, המדיניות החברתית של הפדרציה הרוסית נועדה ליצור את כל התנאים להגנה על בריאות ועל טיפול רפואי. ולכל ללא יוצא מן הכלל.

גם המדיניות החברתית ברוסיה נראיתאת סעיף שלושים ושבע של החוקה של הפדרציה הרוסית, אשר קובע: לכל אחד, ללא כל חריגים, יש את הזכות לתבוע עבודה כי יעמוד בכל תנאי הבטיחות וההיגיינה, כמו גם פרס במזומן על העבודה שנעשתה. ואת כמות השכר לא צריך להיות פחות מזה שנקבע על ידי החוק הפדרלי על שכר מינימום. לכך ניתן להוסיף את זכותו של כל אדם להגן על המדינה מפני האבטלה. עוד צוין כי המדיניות החברתית של רוסיה חייבת בהכרח ליצור כל תנאי להתפתחות רווחת האוכלוסייה, תוך עידוד הרצון להתקדם. זה מה שמאפשר את הפדרציה הרוסית להיות מדינה חברתית וליצור את כל התנאים לחיי האוכלוסייה. אם ניקח בחשבון את דעת כולם, כי זה מאפשר לך לזהות את האזורים בהם יש צורך לבצע שינויים. המדיניות החברתית של הפדרציה הרוסית שואפת לענות על הצרכים של אנשים בחיים טובים.

</ p>
  • דירוג: