חיפוש באתר

תפקיד חברתי הוא התנהגותו של אדם בחברה המעמד החברתי

תפקיד חברתי הוא מושג תפקיד-מעמד,שהיא אחת התיאוריות הפופולריות ביותר בסוציולוגיה. כל אדם הוא חלק מהחברה, החברה ובהתאם לכך מבצע מספר תפקידים, אשר בקשר אליהם בתפיסה זו האדם הוא הנושא. סוציולוגים אמריקנים ידועים הניחו את היסודות של מושג האישיות, הם היו ר 'מינטון, ג' מיד וט 'פארסון, כמובן, לכל אחד יש יתרונות אישיים לתרומת מאמציהם ופוטנציאל לפיתוח של תפקיד מעמד מושג.

תפקיד חברתי
מעמד חברתי ותפקיד חברתישני המושגים העיקריים המתארים את ההתנהגות החברתית של האדם. הפרט, הכובש מקום מסוים בחברה, מעוגן בעמדה החברתית ויש לו זכויות וחובות מסוימות. עמדה זו קובעת את המעמד החברתי של האדם. במקביל, לאדם יש מספר סטטוסים, שאחד מהם הוא בסיסי או בסיסי, כלומר, מעמד בסיסי הוא מקצוע או עמדה של אדם.

תפקיד חברתי הוא פונקציה של אדם אשרהוא מבצע במסגרת המעמד החברתי שלו במערכת חברתית מסוימת. ובהתחשב באדם אחד יש כמה סטטוסים, אז, בהתאם, הוא מבצע מספר תפקידים. סך כל התפקידים החברתיים במעמד חברתי אחד הוא קבוצה חברתית. אדם מבצע תפקידים חברתיים יותר אם יש לו מעמד ומעמד הרבה יותר גבוה בחברה.

מעמד חברתי ותפקיד חברתי
תפקידו החברתי של אדם העובד בביטחוןסוכנות, הוא שונה בתכלית מן משחק תפקידים של נשיא המדינה, הכל ברור וקל. באופן כללי, בפעם הראשונה הטיל הסוציולוג האמריקני ט. פארסון את הרעיון של התפקיד החברתי, שבזכותו נבחרו חמש קטגוריות עיקריות, מה שמאפשר לאדם להעפיל לתפקידים חברתיים מסוימים:

  1. התפקיד החברתי הוא שבמקרים מסוימיםמוסדר. לדוגמה, תפקידו החברתי של עובד ציבור מתואר בקפדנות, ותפקידו של העובד כאדם מטושטש מאוד ואינדיווידואלי.
  2. תפקידים מסוימים הם רגשיים ביותר, בעוד שאחרים דורשים קפדנות וריסון.
  3. תפקידים חברתיים יכולים להיות שונים באופן שבו הם מתקבלים. זה תלוי במעמד החברתי שנקבע או הושג על ידי האדם עצמו.
  4. היקף ההיקף והיקפו בתוך תפקיד חברתי אחד מוגדר בבירור, ואף לא הוקם באחרים.
  5. ביצוע התפקיד מונע על ידי אינטרסים אישיים או למען חובה ציבורית.

את התפקיד החברתי של האדם
חשוב לזכור שהתפקיד החברתי הוא מודלהתנהגות מאוזנת בין משחק תפקידים לבין אופיו של האדם. כלומר, זה לא מנגנון מדויק ומזימה, כצפוי מתפקיד חברתי מסוים, והתנהגות תפקיד ספציפי, בהתאם למאפיינים האישיים של האדם. נבהיר שוב כי תפקידו החברתי של האדם מותנה במעמד חברתי מסוים, המתבטא במקצוע מסוים, בתחום הפעילות. לדוגמה, מורה, מוסיקאי, סטודנט, סוכן, מנהל, רואה חשבון, פוליטיקאי. תפקידו החברתי של הפרט מוערך תמיד על ידי החברה, מאושר או מגונה. לדוגמה, תפקידו של הפושע או הזונה יש נזיפה פומבית.

</ p>
  • דירוג: