חיפוש באתר

מערכת מוליכת של הלב: מבנה, פונקציות ותכונות אנטומיות ופיזיולוגיות

מאפיין חשוב של תפקוד שריר הלבהוא האוטומטיזם של הקיצורים. העבודה המתואמת של הלב, המבוססת על התכווצויות רצופות והרגעות של רקמת השריר של האטרייה והחדר, מסודרת על ידי מבנה תאבי עם דחף עצבי עם מבנה מורכב.

מערכת הולכה לב

המערכת האולטימטיבית של הלב היא החשובה ביותרמנגנון המבטיח את הפעילות החיונית של גוף האדם, המורכב מחולל דופק (קוצב לב) ותצורות מורכבות אינדיווידואליות שנועדו לעורר מחזורי שריר הלב. הוא מורכב ממבנה תא המבוסס על עבודתם של תאי P ותאי T, והוא נועד ליזום פעימת לב ולתאם את הפחתת תאי הלב. לסוג הראשון של התאים יש תפקיד פיזיולוגי חשוב של האוטומטי - היכולת לצמצום קצבי ללא קשר מובהק עם ההשפעה של כל גירוי חיצוני.

לתאי T, בתורם, יש את היכולתהולכה של דחפים קוצניים, שנוצרו על ידי תאי P, לשריר הלב, המבטיח את פעולתו ללא הפסקה. לפיכך, מערכת ההולכה של הלב, שהפיזיולוגיה שלה מבוססת על אינטראקציה מתואמת היטב של שתי קבוצות תאים אלה, הוא מנגנון ביולוגי יחיד, הנכנס באופן מבני למנגנון הלב.

מערכת מוליכה של הלב האנושי

המערכת האולטימטיבית של הלב האנושי מורכבתכמה מרכיבים פונקציונליים: הצמתים הסינוטריאליים וה- atrioventricricular, כמו גם צרור הגויס עם הרגליים הימנית והשמאלית המסתיימות בסיבי פורקינג '. סינואטריאלי (סינוס) הצומת ממוקם באזור הזכות פרוזדורים מייצג מסה קטנה של סיבי שריר של צורת אליפסה. זה מרכיב זה, שממנו מתחילה מערכת הולכה של הלב, כי הדחפים העצביים לצאת, גרימת תגובות התכווצות של הלב. צומת סינואטריאלית אוטומטית נורמלית נחשבת בין 50 ל -80 פעימות לדקה.

רכיב Atrioventricular להלןendocardium בחלק האחורי של מחיצת interstrial, מבצע תפקיד חשוב עבור עיכוב, סינון חלוקה מחדש של דחפים נכנסות שנוצר ונשלח על ידי הצומת הסינואטריאלי. מערכת ההולכה של הלב מבצעת גם את פונקציות התפקוד וההפצה המוקצות למרכיב המבני שלה - הצומת האטריבינטריקולרי.

 המערכת האולטימטיבית של הלב. פיזיולוגיה

הצורך בתפקוד כזה נובע מכךגל של דחפים עצביים, מייד מתפשט דרך מערכת הפרוזדורים וגורמים לתגובת התכווצות תגובתם מייד לחדור לתוך החדרים של הלב אינו מסוגל, בגלל שריר לב הפרוזדורים של חדרי המוח המופרדים הרקמה הסיבית, אל יחמיץ את הדחפים העצביים. ורק באזור צומת החדרים והעליות כך שאין מחסום בלתי עביר. זה גורם לגל הדופק בחיפוש דרך לשאוף מרכיב חשוב זה, שבו יש התפלגות אחידה שלהם ברחבי יחידת הלב.

מערכת ניהול של הלב גם מכיל שלהאת המבנה של צרור של Hisnia, המחבר את שריר הלב ואת שריר הלב ואת סיבי Purkinje, אשר יוצרים סינפסות על תאים cardiomyocyte ולספק את הצמידה הדרושה של התכווצות שרירים ועצבנות עצבים. בעיקרו של דבר, סיבים אלה הם הסתעפות הסופית של צרור שלו, מחובר מקלעת subendocardial של חדרי הלב.

</ p>
  • דירוג: