חיפוש באתר

שירותים חברתיים: עקרונות וסוגים

בשלב הנוכחי, החברתי - כלכליהמצב הפוליטי ברוסיה אינו יציב, וזה הסיבה למספר הולך וגדל של אנשים הזקוקים לתמיכה של המדינה. הפתרון של נושאים אלה מספק שירותים חברתיים. עקרונות מערכת זו עומדים בסטנדרטים העדכניים ביותר לארגון של צורות שונות של סיוע ונוסחו תוך התחשבות באופי הספציפי של הבעיות החברתיות המתעוררות.

גורמי התפתחות בתחום השירותים החברתיים

קונספט ועקרונות של שירותים חברתייםהשתנו והשתנו שוב ושוב, כאשר הופיעו גישות שונות לשיקול דעתם של נושאים אלה. עם התפתחות המדינה והחברה האזרחית, הם הפכו להיות הרבה יותר מסובך והרחיב. עם זאת, את העקרונות של עבודה זו כפעילותהוקמו כבר במאה הקודמת, כך שבאחרונה, ארגון הסיוע לנזקקים רכש צורה כמו שירותים חברתיים. העקרונות נוצרו בהשפעת הפרדיגמות הפילוסופיות, הסוציולוגיות והכלכליות של העבודה הסוציאלית. בשלב זה, התוכן שלהם עומד גם בדרישות החקיקה.

שלב חדש בפיתוח המערכת הרוסית לסיוע חברתי החל לאחר אירועי 1991.

עקרונות השירות החברתי

שירותים חברתיים: ההגדרה ומסגרת החקיקה

התחום הפנימי של הסיוע הממשלתי לאוכלוסיית הנזקקים נמצא בכל מקום רפורמה ומשופרת. הרעיון והעקרונות של השירותים החברתיים אינם רק מבחינות רבות מאפיינות את הפעילות הנורמטיבית של המדינה, אך משקפות גם את כיוונה של המדיניות החברתית כלפי חלקי החברה המוגבלים.

לקוחות של שירותים חברתיים הם אזרחים,לכודים במצב קשה. מונח זה מתייחס למצב (מחלה, נכות, הורות בודדת, אבטלה, זקנה, וכו '), אובייקטיבי הפר את פרנסה של אזרחים, אשר לבד לא ניתן להתגבר על ידם.

קונספט ועקרונות של שירותים חברתייםהאוכלוסייה לקבוע את הפרטים של ארגון העבודה עם לקוחות. בסוף 2013, חוק חדש "על יסודות השירותים החברתיים של אזרחים הפדרציה הרוסית" אומצה, אשר קבע את היסוד הכלכלי, החברתי והמשפטי וארגון של סוג זה של פעילות. בנוסף, הרשויות הוקמו מחדש הקשורות לכשירות של רשויות המדינה והרשויות האזוריות בתחום העבודה על שירות אזרחי ומתן להם סיוע חברתי מוסמך. במקביל אושרו זכויותיהם וחובותיהם של מקבלי השירותים החברתיים. הם נקראו אנשים בעלי אזרחות רוסית, כמו גם זרים שאין להם מעמד זה, אבל הם מתגוררים לצמיתות בארץ, למשל פליטים. כלומר, מקבל השירותים יכול להיות כל אזרח, מוכר כחוק הזקוקים לעזרה חברתית.

החקיקה החדשה הקימה מושג,עקרונות, צורות של שירותים חברתיים. זוהי פעילות תכליתית לספק מגוון שלם של שירותים חברתיים לקטגוריות שונות של אזרחים נזקקים. שירות סוציאלי הוא פעולה או פעולה שניתנת על בסיס קבוע, תקופתי חד פעמי, לשיפור תנאי החיים או להגדלת היכולת לפתרון עצמאי של קשיים בחיים.

אין ספק שלשירותים חברתיים יש משמעות שונה לחלוטין במדינות אחרות. עקרונות, צורות עבודה עם האוכלוסייה בארצנו ובחו"ל נקבעים על ידי מאפיינים טריטוריאליים, כלכליים, תרבותיים ואחרים של מדינה או אזור מסוימים.

עקרונות השירותים החברתיים

מבנה השירותים החברתיים

היום ברוסיה מערכת רב-שכבתית מפותחת,המורכב מצורות וטכנולוגיות של עבודה, מוסדות, ארגונים המפעילים שירותים חברתיים. יש לכבד את כל העקרונות ללא כל ספק וללא כל קשר לשייכות לסוכנות מסוימת.

המערכת הממלכתית של השירותים החברתיים מורכבת וכוללת:

 • הרשות המבצעת ברמה הפדרלית, שתפקידה לפתח וליישם את הוראות המדיניות הציבורית והסדרת הרגולציה והמשפט בתחום השירותים החברתיים;
 • הרשות האזורית ברמת המדינה המוסמכת ליישם ערבויות מדינה לסיוע חברתי;
 • ישירות את הארגונים ומוסדות השירותים החברתיים של האוכלוסייה, אשר נמצאים תחת סמכות השיפוט של הרשויות הפדרליות, אזוריות ומקומיות הרשות המבצעת;
 • ארגונים ללא כוונת רווח וארגונים מסחריים (לא ממשלתיים) שיש להם את הזכות (הרשאה) לספק שירותים חברתיים לאזרחים נזקקים;
 • יזמים פרטיים המתמחים בשירותים חברתיים.

החוק מגדיר גם את הנושאים (ספקים) ואובייקטים (נמענים) המעורבים בתהליך ויש להם זכות חוקית לשירותים חברתיים סבירים. עקרונות, סדר ארגון העבודה של מוסדות האוכלוסייה מפותחים תוך התחשבות המאפיינים האזוריים של הנושא של רוסיה. לקוחות של שירותים חברתיים הם לרוב אנשים עם מוגבלויות, גמלאים, משפחות לא שלם וגדול, אנשי צבא, מובטלים.

שינויים במדינהרמה, יש השפעה ישירה על השירותים החברתיים של האוכלוסייה. עקרונות, סוגים, פונקציות צריך להדגים את האפקטיביות של העבודה במצבי חירום ובתנאים של ריבוי משימות.

תפיסה ועקרונות של שירותים חברתיים

הפונקציות העיקריות של המערכת

חוקרי הבסיס לעבודה סוציאלית זיהו שתי קבוצות עיקריות של תפקידים הקשורים לשירותים חברתיים:

1) פעילות חיונית (חסות חברתית, מניעה, הסתגלות, שיקום חברתי, הגנה על ביטחון);

2) מוסרית והומניסטית (אישית וחברתית-הומניסטית).

הם באים לידי ביטוי ברמת המקרו והמיקרו של השירותים החברתיים. הפעולה האופטימלית של אלמנטים ותת-מערכות של שירותים חברתיים קשורה באופן ישיר ליישום המעשי שלהם.

יש לזכור כי הפונקציות והעקרונותהשירותים החברתיים מופצים לא רק ביחס לנמען אחד, אלא גם לקולקטיב של אנשים המאוחד על ידי בעיה משותפת. כלומר, פעילות זו נעשית הן ברמת הפרט והן ברמת הקבוצה.

עקרונות השירותים החברתיים לאוכלוסייה

עקרונות למתן שירותים חברתיים

עקרונות השירותים החברתיים לאוכלוסייה מאופיינים כמרכיבים מקיפים, מקיפים,הפועל לטובת האינטרסים של מקבלי השירותים. הבסיס לעבודה עם אזרחים מפני סעיפים מוגנים היטב של האוכלוסייה הוא הוראות בדבר שמירת זכויותיו וחירויותיו של כל אדם, כיבודו כאדם, אין הוא מאפשר פגיעה בכבודו ובכבודו של אדם, והוא מקיים את טבעו האנושי של היחס כלפי הלקוחות.

העקרונות הבסיסיים לייצוג השירותים החברתיים הם:

 • גישה חופשית ושווה של אזרח מכלגיל, מין, שפה, דת, לאום, הרשעות, מקום מגורים, חברות באגודות ציבוריות המותרות במדינה. מכאן נובע כי עקרונות השירותים החברתיים להבטיח לנזקקים את אותן הזדמנויות בהשגת השירותים הדרושים.
 • הוראה ממוקדת של כל סוגי סיוע חברתי, כלומר, קבוצה של שירותים חברתיים צריך להיות מיושם תוך התחשבות בצרכים של לקוח מסוים, המשאבים הפנימיים שלו.
 • על ספקי השירותים החברתיים להיותהם קרובים לשטח המגורים של המקבל שלהם, את המספר הדרוש של ספקים כדי להבטיח את שביעות הרצון של הלקוחות, כמו גם את המספר האופטימלי של כוח אדם, פיננסיים, מידע והזדמנויות אחרות עבור שירותים חברתיים.
 • שימור מרבי של הסביבה הנוחה הרגילה לשהיית הלקוח;
 • התחלה מרצון.
 • סודיות עבודה: ספק השירותים החברתיים מתחייב לשמור ולא לחשוף נתונים אישיים, מידע אישי ומידע אחר על הלקוח. בנוסף, לא ניתן לחשוף מידע סודי וקנייני. הפרה של עיקרון זה נושאת עימה את מעורבותו של העבריין באחריות הקבועה בחוק הרוסי. רק לאחר קבלת הסכמה בכתב של הנמען (נציג החוק) של השירותים החברתיים ניתן להעביר או להעתיק מידע על ידי אנשים אחרים למען האינטרס של המקבל. יחד עם זאת, קיימים טעמים משפטיים המאפשרים הפרה של עיקרון הסודיות ומבקשת מידע: בקשת בתי המשפט, החקירה, החקירה ואחרים בקשר עם התנהלות המשפט והנהלים אחרים, בעת עיבוד העיבוד בפורטל השירותים הציבוריים או בפורטלים אחרים בהתאם לחוק.

בעת ארגון העבודה עם הלקוח, צריך להיותכל העקרונות של השירותים החברתיים עבור האוכלוסייה מעורבים. לפיכך, ראוי היה לאשר גישה משולבת לארגון פעילויות הסיוע.

יש לציין כי עקרונות החברההשירות של האזרחים נלקחים בחשבון בעת ​​פיתוח תקני המדינה תקנות מינהלי למתן שירותים לנזקקים בכל הרמות: מן הסוכנות הפדרלית למוסד המקומי.

מושג העקרונות של צורת השירותים החברתיים

זכויות מובטחות למקבלי שירותים חברתיים

עקרונות חוק השירותים החברתיים משקפים את רמת האנושות של המדינה והחברה ביחס לאזרחים נזקקים.

לקוחות של שירותים חברתיים יש את הזכות:

 • יחס כבוד והומניות;
 • לקבל על בסיס חופשי ובמחיר סבירמידע על הזכויות והחובות שלהם, סוגי, תנאים, נוהל, תנאים, תעריפים למתן שירותים במוסד, בנוסף, הלקוח תמיד יכול לקבל מידע על ספק השירות, את האפשרות של קבלת סיוע ללא תשלום;
 • לאזרחים זכות בחירה עצמאית ורצון של מוסד שאליו ניתן לקבל את השירותים הדרושים;
 • לסרב לשירות;
 • הבטחת הגנה על זכויות ואינטרסים לגיטימיים;
 • הבטחת תנאים חברתיים והיגייניים לתנאי השהייה וטיפול נאות במוסדות שירות סוציאלי;
 • ביקור חינם של הנמען על ידי נציגים משפטיים, נוטריונים, עורכי דין ואנשים אחרים במהלך הערב ואת היום של היום;
 • זכות התמיכה החברתית.

הזכויות המפורטות על ידי הלקוח לא ניתן להפר, אחרת הצרכן יש סיבה לגיטימית לבקש הבהרה מהרשויות הגבוהות או להעביר את כתב התביעה לבית המשפט.

התחייבויות של נמענים

במסמכים המשפטיים הנורמטיביים נקבעו גם חובותיו של כל לקוח, כלומר כל מקבל שירות סוציאלי חייב:

 • לספק מסמכים ומידע הנחוצים למתן שירותים חברתיים;
 • ליידע את הספק על שינויים בנתונים האישיים או בנסיבות המשפיעות על מתן הסיוע;
 • אין להפר את תנאי הסכם השירות, לרבות תשלום מלא ומלא, אם בכלל;
 • לא להפר את הכללים המקובלים ואת הנורמות של התנהגות בחברה, משמעת במוסד.

בשל הפרת חוק אחד או מספר, לשירות החברתי יש זכות להשעות זמנית את העבודה עם הלקוח או לסרב לחלוטין לשירות המבוקש.

החוק הפדרלי גם קובע את הזכויות,חובות של ספקים. כל אחד מהם חייב לספק באופן מלא מערך של שירותים מבוקשים, לנהל את העבודה במועד, בהתאם לחקיקה ולתקנות הקיימות של הפעילות.

תפיסה ועקרונות של שירותים חברתיים לאוכלוסייה

תנאים למתן סיוע חברתי

עקרונות חוקיים של שירותים חברתייםלהשפיע על הסדר של מתן כל סוגי הסיוע. הבסיס הוא הצהרה אישית של הלקוח (נציג משפטי), מועבר למוסד, או לערער על המדינה והרשויות המקומיות, אגודות ציבוריות במסגרת הארגון של שיתוף פעולה בין משרדי.

ללא תשלום, השירותים החברתיים יכוליםיינתנו לאנשים שנפגעו כתוצאה מאסונות שנגרמו על ידי אדם, אסונות טבע ומצבי חירום אחרים, עם עימותים בין-אתניים ומזוינים וילדים מתחת לגיל 18.

הבקשה נחשבת ב הוקמהמגבלת הזמן, אשר לאחר מכן מקיים המוסד את ההליך להכרה באזרח המבקש לסיוע חברתי. במקרה של סירוב הספק לספק את השירותים הנדרשים ללקוח, זכותו של זה לערער על ההחלטה בבית המשפט.

העקרונות הבסיסיים של השירותים החברתיים מהווים קריטריון להערכת ביצועי ספקי השירות. אם הם נצפו, אז הפתרון של בעיות של לקוחות הוא ברמה גבוהה.

מימון תחום השירותים החברתיים

למקורות המימון של המערכתהשירותים החברתיים כוללים קרנות תקציבית (רשויות פדרליות, אזוריות ומקומיות); תרומות מרצון או תרומות צדקה; תשלום על ידי אזרחים עבור שירותים חברתיים הניתנים להם; כספים מפעילות עסקית או ממקורות אחרים שאינם אסורים על פי דין.

טפסים וסוגים של שירותים חברתיים

למעשה, השירותים החברתיים הם חלק בלתי נפרד מהמרחב החברתי. המושג, העקרונות, הטיפוסים מהווים את תוכנו.

הצורות העיקריות של מתן שירותים חברתיים הן:

 • שירותים מבוססי-בית;
 • שירות קבוע למחצה, דהיינו, השירותים ניתנים רק בשעות מסוימות של היום;
 • שירות החולה, דהיינו: שירות הלקוחות מתבצע באופן שוטף או זמני, חמישה ימים בשבוע בתנאי הקבע במוסד.

עם זאת, לא רק את העקרונות היו חוקיים במסמך הנורמטיבי. סוגים של שירותים חברתיים אומר מגוון רחב של פעילויות, שנועדו להתמודד עם קבוצה של בעיות הצרכן.

מוסדות ביטוח לאומי מספקים את סוגי השירותים הבאים ללקוחות:

 • רווחה חברתית, מתן סיוע בתחום היומיומי של הלקוח בתהליך החיים;
 • החברתיים והרפואיים, שמטרתםתחזוקה ושמירה על בריאותו של מקבל השירות באמצעות ארגון טיפול נאות, מתן תמיכה לפעילות פנאי, ארגון ניטור מצב הבריאות והבריאות הכללית על מנת למנוע התרחשות של חריגות;
 • שירותים חברתיים ופסיכולוגייםסיוע סיעודי בתהליך ההתאמה לתנאים חברתיים חדשים, וכן מתן סיוע חירום במצבי חיים קשים על ידי מוקד סיוע;
 • חברתית-פדגוגית, שמטרתה היאמניעת הפרעות בהתפתחות אישית, חיזוק עניין חיובי, ללמוד את הצורות הנכונות של הארגון של פעילויות פנאי; לעזור לכל המשפחה בענייני גידול ילדים;
 • חברתי ועבודה לסייע התעסוקה של הלקוח ולעזור לו להתמודד עם הבעיות הנובעות בהתאמת בתי גידול למקום העבודה;
 • חברתית וחוקית לספק סיוע משפטי, הגנה על הזכויות והאינטרסים של המקבל;
 • שירותים שמטרתם לשפר את מיומנויות התקשורת של לקוח עם הזדמנויות בריאות מוגבל;
 • סוגים שונים של שירותים חברתיים דחופים: אספקת מזון או ארוחות חמות; בגדים ונעליים; מאמרים של צורך ראשוני; סיוע במציאת דיור זמני; מתן סיוע פסיכולוגי חירום; הנפקת סיוע חד פעמי; ייעוץ משפטי ושירותים אחרים.

פונקציות ועקרונות של שירותים חברתיים

אזרחים נזקקים, במידת הצורך, יכולים לקבל סיוע שאינו מתייחס לשירותים חברתיים, אחרת - תמיכה חברתית.

מידת המורכבות, משך השירותים,רמת הלימות שלהם ודרישות ציות עומדים במרכז הקריטריונים לאפקטיביות השירותים החברתיים ביחס לקטגוריות שונות של אזרחים. שמירה על הנורמות החקיקה, הקוד האתי והתקנות המקומיות יהפכו את איכות השירותים החברתיים, תוצאה של מעשיהם הוא יעיל, אשר במצטבר יסייע להפחית את המתח החברתי בחברה.

</ p>
 • דירוג: