חיפוש באתר

חוק "על השירות הצבאי ועל החובה הצבאית": תיאור, תכונות

כל אזרח יודע מה הוא מייצג.שירות צבאי. אבל האם כל תושבי רוסיה מודעים לחוק הפדרלי "על שירות צבאי וחובה צבאית"? עיקרי הצעת החוק יובאו במאמר.

שירות צבאי

כי החוק הפדרלי "על שירות צבאיגיוס ", אומר על הרעיון של שירות מסוג צבאי על פי הצעת החוק, זהו סוג מיוחד של שירות ציבורי, מבוצע על ידי אזרחים רוסים שאין להם בו זמנית אזרחות זרה כפי שהוא אמור להיות המעבר של חיים על פי החוק, אזרחים מן השורה -?.? מרצון או על ידי הגיוס ונתינים זרים - על החוזה.

השירות מתבצע במקרים הבאים:

 • הכוחות המזוינים של הפדרציה הרוסית;
 • המשמר הלאומי הרוסי;
 • הנדסה ותצורות צבאיות אחרות;
 • צוותי הצלה;
 • גופים של מודיעין זר רוסי;
 • המופעים של שירות הביטחון הפדרלי הרוסי;
 • ועדת חקירה של הפדרציה הרוסית ובמקרים אחרים וגופים אחרים.

חובה צבאית

החוק הפדרלי "על החובה הצבאית והשירות הצבאי" רואה בחובה הצבאית שילוב של הגורמים הבאים:

 • רשומות צבאיות.
 • התקשר לשירות.
 • הכנה לשרות צבאי.
 • הישאר במלאי.
 • שירות בשיחה.
 • אישומים צבאיים.

חוק שירות צבאי וצה"ל

חוק "על שירות צבאי וחובה צבאית"מסדיר גם את התהליכים שחייבים להתרחש במהלך תקופת הגיוס. כך, בזמן מלחמה, השירות הצבאי של אזרחי רוסיה חייב להיקבע על ידי חוקים חוקתיים פדרליים או פדרליים. המעשים הנורמטיביים הקשורים לתהליכי הגיוס, ככלל, מספקים:

 • קריאה לשירות בזמן מלחמה, דיני לחימה או גיוס;
 • המעבר של הכשרה מיוחדת ושירות ישיר.

אזרחי הפדרציה הרוסית יכולים להיות פטורים מצבאאך ורק במקרים חריגים, הקבועים בחוקים הפדרליים הרלוונטיים. ראוי לציין את האפשרות של שירות אלטרנטיבי (אזרחי) תמורת הצבא.

רשומות צבאיות

חוק "על שירות צבאי וחובה צבאית" מסדיר גם את תהליך ארגון רשומות צבאיות. כל האזרחים הרוסים צריכים להיות כפופים לחשבונאות, למעט:

 • נשים;
 • המשרתים עונשים במקומות של שלילת חירות;
 • משוחררים משירות צבאי;
 • אנשים שכבר נושאים שירות צבאי.

חוק גיוס חובה ושירות צבאי

כל סדר הרישום הצבאי מוסדרשהוגשה על ידי החוק הפדרלי שאושר על ידי ממשלת הפדרציה הרוסית. רשומות חייב להיעשות על ידי קומיסריטי הצבא במקום מגורים של אזרחים. לפעמים הקומיסארים יכולים לקבל יחידות מבניות משלהם. כל הסמכויות של הוועדות הצבאיות ניתנות להעברה לגופים ממשלתיים מקומיים. במקרה זה, נדבר על מה שנקרא הרישום הצבאי העיקרי.

על הקצינים הצבאיים לאסוף את המידע הבא על כל אזרח רשום:

 • שם, שם משפחה ושם משפחה;
 • מצב משפחתי;
 • תאריך הלידה;
 • חינוך של אזרח;
 • מקום עבודה;
 • מידת הכושר לשירות צבאי ונתונים אחרים.

על הכנת אזרח לשירות

החוק הפדרלי "על החובה הצבאית שירות צבאי" גם מסדיר את תהליך הכנת האזרחים לשירות צבאי. במיוחד כאן ראוי להדגיש את הדברים הבאים:

 • השגת ידע בתחום ההגנה;
 • חינוך פטריוטי;
 • הכשרה על יסודות השירות הצבאי;
 • הכשרה בתמחויות חשבונאיות וצבאיות של מלחים, חיילים, סמלים וסמלים.

החוק הפדראלי של שירות צבאי ושירות צבאי

כל אזרח אשר צפוי לשרת בצבאיים, חייב להיות בעל ידע בסיסי בתחום הביטחון והצבא. רכישת הידע צריכה להתבצע בארגונים החינוכיים כחלק מתוכנית החינוך המשני.

על השיחה לשירות

חוק "על חובה צבאית שירות צבאי" מסדיר את תהליך הגיוס כולו. לכן, על פי הצעת החוק בתמורה, את הקטגוריות הבאות של אזרחים כפופים לגיוס צבאי:

 • גברים 18-18 שנים;
 • אנשים שמורים;
 • אנשים הנמצאים במרשם הצבאי או אנשים שאינם ברשימות, אך נדרשים להירשם.

חוק הפדרציה הרוסית לשירות צבאי בשירות צבאי

לקטגוריות הבאות של האזרחים יש זכות לשחרר משירות צבאי:

 • אנשים שכבר מבצעים שירות צבאי;
 • אנשים המוכרים כבעלי גישה מוגבלת לשירות מטעמי בריאות.

האנשים הבאים אינם כפופים לשירות צבאי:

 • לאחר הרשעה קודמת - מצטיינים או לא משוחררים;
 • גזר דין;
 • אשר בגינם נפתח תיק פלילי.

קטגוריות בודדות של אזרחים עשויים להיותנתקבל "דחיית שירות צבאי" כביכול. כאן יש להבחין בין אנשים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה, אזרחים המביאים שניים או יותר ילדים, וכן אזרחים העוסקים בטיפול מתמיד בקרוב משפחה.

שירות חוזי

החוק הפדרלי של רוסיה "על החובה הצבאיתשירות צבאי "גם מסדיר את התרגיל של שירות צבאי על פי החוזה. מהו חוזה? זהו חוזה שנחתם בין האזרח לבין משרד הביטחון של רוסיה. החוזה אמור לכלול הוראות על תרומות מרצון בשירות לאזרח, כמו גם עיתוי המעבר של שירות צבאי.

החוזה נכנס כוח משפטי מיום שלוחתימה. הוא מפסיק את פעולתו ביום של הרחקת חייל מתוך רשימות מיוחדות. המסקנה של החוזה נשלטת על ידי החוק הפדרלי המדובר, הוראות שונות ומעשים נורמטיביים.

חוק הפדרציה הרוסית על החובה הצבאית והשירות הצבאי

השירות הצבאי על פי החוזה יכול וזר. לשם כך יש לעבור בדיקה רפואית מיוחדת. זר הנכנס לשירות חייב להיות בעל שליטה טובה בשפה הרוסית ומתאים לבחירה פסיכולוגית מיוחדת.

על הביצועים של חובות

החוק הפדרלי של הפדרציה הרוסית "על חובה צבאית שירות צבאי" מסדיר את החובות העיקריות של חיילים. לפיכך, על אדם המבצע תפקידים צבאיים:

 • לקחת חלק במעשי האיבה, למלא את תפקידם במקרה חירום או במשטר צבאי;
 • להשתתף בשמירה על השלום והביטחון הבינלאומיים;
 • לבצע את תפקידיהם הבסיסיים;
 • כדי למלא את תפקיד הלוחמה, לבצע תפקידים בהרכב התלבושת היומיומית;
 • ביצוע פקודות או צווי המפקד;
 • להיות בנסיעת עסקים;
 • אם יהיה צורך, בטיפול;
 • לעבור הכשרה צבאית;
 • ללכת למקום השירות הצבאי, ולבצע תפקידים רבים אחרים.

על פיטורים

החוק הפדראלי של הפדרציה הרוסית "על חובה צבאית שירות צבאי", כלומר החלק השביעי שלה, מסדיר את הליך פיטורי משירות. מה צריך להדגיש כאן?

חוק הרוסים בשירות צבאי ובשירות צבאי

אם זו שאלה של קצינים גבוהים יותר, אז פיטוריםיכול להתבצע רק על ידי נשיא רוסיה. ככלל, אנשי צבא פרשו לשמורה - למעט אלה שפרשו מסיבות בריאותיות. לאיזה חיילים אין זכות לפטר עם הרישום הבא? כאן ראוי להדגיש:

 • נדחה בהתפטרות;
 • נשים, פוטרו או גורשו מארגונים מקצועיים צבאיים;
 • אזרחים זרים;
 • אנשים אשר לגביהם נכנס לתוקפו העונש השיפוטי על הטלת העונש;
 • אנשים שבחרו לגור לצמיתות בחו"ל כשהם עוזבים את הארץ.

ומה צריך להיות עילה לפיטורים? כאן ראוי להדגיש סוגי פיטורים:

 • לפי גיל;
 • לאחר תום תקופת כהונתו על פי החוזה או על גיוס חובה;
 • בשל בריאות לקויה;
 • בקשר עם שלילת דרגה צבאית שהושגה קודם לכן;
 • בגלל אובדן האמון של דרגות גבוהות יותר.

לפיכך, החוק הפדרלי של רוסיה "על חובה צבאית שירות צבאי" מתקן מספר גדול מספיק של רגעים הקשורים פיטורים.

על הרזרבה המזוינת

ומהו המילואים בשורות הצבאהפדרציה הרוסית? הצעת החוק המדוברת מדבר במקרה זה של מה שנקרא גיוס גיוס של כל תצורות צבאיות של הפדרציה הרוסית במקרים הדרושים.

חוק הרוסים בשירות צבאי ובשירות צבאי
תחת השמורה נועדו גיוס האדםעתודה. עתודה זו כוללת אזרחים שחתמו על הסכם עם משרד הביטחון לשהייה במילואים. על ההצעה של נשיא הפדרציה הרוסית או גוף פדרלי נפרד, המילואים הצבאיים יצטרכו להרכיב ולהקים על בסיס טריטוריאלי.

ראוי גם לציין כי ההרשמה מילואיםצריכה להתרחש במספר הנפשות המשוחררות משירות בצבא, וכן ממספר האזרחים שסיימו בהצלחה במוסדות להשכלה גבוהה צבאית.

</ p>
 • דירוג: