חיפוש באתר

חסימה של יזמות משפטית או פעילויות אחרות לפי סעיף 169 של החוק הפלילי של הפדרציה הרוסית

מימוש הפעילות היזמית -היום אחד המקצועות הנפוצים ביותר של האזרחים. בנוסף להרשאות החוק קיימות מגבלות, וכמובן הגנה על זכויותיו של תחום זה. הנורמות של סעיף 169 של החוק הפלילי של הפדרציה הרוסית רק לתקן את ההוראות על אחריות פלילית. היא ניתנת לחסימה של סוג זה של פעילות ומשמעותה הטלת סנקציות חמורות.

st 169 ук рф

מושגים כלליים של האמנות. 169 של החוק הפלילי

החוק, בעל הכוח המשפטי הגבוה ביותר,מרמז חופש פעולה כלכלית, בהתאם, אי ציות לכלל זה הוא הפרה של החוקה של הפדרציה הרוסית. במקרים כאלה, סעיף 169 של החוק הפלילי של הפדרציה הרוסית אומצה כערובה כי אין הגבלה בלתי חוקית של הפעילות העסקית מותר. עם זאת, כדי להבין את מלוא המשמעות של נורמה זו, יש צורך להבין מה היא פעילות היזמות?

IP הוא קיצור המתרחשלעתים קרובות למדי. כפי שאתם יודעים, זהו האדם הפיזי המבצע את סוג הפעילות המדוברת. עם זאת, הוא אינו מוגבל ליחידים בלבד והוא עשוי להיות כיבוש של ישויות משפטיות, כלומר, ארגונים. לכן, פעילויות יזמות הן פעולות שמטרתן להשיג רווח מייצור ומכירה של סחורות, כמו גם מתן שירותים.

169 ук рф פרשנות

על פי הגדרה זו, כל תרגילפעילויות להגדיל את ההכנסה שלהם מותר, אם הוא עונה על כל הדרישות של החוק. עם זאת, אם ההפרה היא מצד היזם כנושא, אז זה יהיה מאמר שונה לחלוטין של החוק הפלילי.

פשע

כפי שאתם יודעים, אופי הפשע הוא הבסיסהיחיד והכרחי על מנת להביא אחריות פלילית. ישנם ארבעה אלמנטים היוצרים קבוצה של סימנים חובה חובה של פעולה. הקבוצה הראשונה שלהם נקראת אובייקטיבית. בתחילה, כאשר קובעים את ההרכב, תמיד לשים לב בדיוק איך המעשה מתבטא בסביבה החיצונית, ורק אז לוקח את הזמן אלמנטים אחרים.

אז, הצד האובייקטיבי של הפשע תחת סעיף169 של החוק הפלילי הוא ניצול לרעה של כוח על ידי פקיד. עובדה זו הופכת את היצירה הזאת ספציפית, שכן אזרח פשוט אינו יכול להיות אחראי על פי הנורמה. התעללות היא פעולות שאינן מאפשרות לאדם לבצע פעילות מסוג זה והן אינן חוקיות, הנובעות מעמדה מסוימת של הנושא.

סעיף 169 של הפדרציה הרוסית

איזה סוג של תופעה יש לתופעה הזאת? זה עשוי להיות סוג אחר של הגבלה של זכויות ואינטרסים לגיטימיים, שלילת היזם עקב עצמאות או למנוע לחלוטין את האדם מפעולות לגיטימיות כדי להרוויח. מניפולציות כאלה יכולות להתבצע רק על ידי ישות מיוחדת, כלומר, רשמית.

אובייקט

יחסים בתחום היזמותפעילויות למשוך את תשומת הלב של מספר ענפים של החוק, למשל אזרחי או מינהלי, אפילו יש תת מגזר משלהם. עם זאת, החוק הפלילי טוען להיות בטוח ומאובטח ביותר של פעילות זו. זה מתקן את עצמו פרקים נפרדים, המשפיעים לא רק על יחסים כלכליים, אלא דווקא יזמית.

על בסיס סעיף 169 של החוק הפלילי של הפדרציה הרוסית,כי מטרת הפשע תהיה דווקא אותם קשרים ואינטראקציות שנוצרו בתחום המדובר. באופן כללי, החוק אומר כי אובייקט הוא פעילות יחסים חברתיים מטעמה. יכול להיות גם אובייקט או אפילו קורבן, תלוי איך, מתי ובאיזה סכום הנזק נגרם.

העבריין

סעיף 169 של החוק הפלילי ניתן לייחס בבטחה לקטגוריהספציפית רק בגלל נושא המעשה. כפי שאתה יודע, זה תמיד נפוץ. שפיות, גיל - הדרישות הבסיסיות. בנוסף, חשוב להבין כי ישות משפטית לא יכולה להיות אשם מראש, אלא אם כן דירקטור או רואה חשבון ראשי. לכן, לגבי הנורמה המדוברת, ההוראות בנושא אינן רחוקות מן האמת.

169 ук рф

אדם אשם בביצוע פשע במקרה זה הוא תמיד רשמי, אשר, כמובן, מתאים לדרישות הכלליות של החוק. כלומר, אתה יכול לומר בבטחה, הנושא הוא מיוחד, אשר מרחיב את האמנות. 169 של החוק הפלילי של הפדרציה הרוסית עבור מעגל מסוים, בלעדית של אנשים. אין הרבה נורמות כאלה בחוק, אבל הן יעילות מאוד בפועל.

יין וצורותיו

חסימת היזמותפעילויות, כאמור לעיל, נרשם באמנות. 169 של החוק הפלילי. הפרשנות אינה מקדישה תשומת לב רבה לאותו יסוד כמו הצד הסובייקטיבי של המעשה, אך בכל זאת מסבירה את פשטות יישומה של הנורמה, מהו הפגם בפשע זה ומהן צורותיו שניתן להביא לאחריות פלילית.

אז, את היחס של אדם ביצוע מסוכןפעולה, מתבטאת במונחים של תפיסתו הנפשית. במקרה של המאמר הנדון, יין יש שתי צורות: כוונה ישירה או עקיפה. למרות האפשרות השנייה היא אפשרית רק אם יש בנסיבות מחמירות. אבל העיקר הוא לזכור כי הנושא תמיד מבין את מעשה זה במודע ורוצה השלכות שליליות.

סעיף 169 לחוק העונשין. סימני הסמכה ואחריות

נסיבות מחמירות משתקפות בבירורבחוק הפלילי. משמעותן של הנורמות הללו גדולה מאוד. הם מקבלים מאמר נפרד של החלק הכללי, ואת פסק הדין תלוי בהם כתוצאה מכך. 169 של החוק הפלילי יש גם סימנים משלה במוקדמות, אשר, אם כי קצת, אבל המשמעות שלהם לא פוחתת. לכן, הגרסה הראשונה של הנסיבות מחמירות הוא נזק גדול, אשר נקבע על ידי סכום של אחד וחצי מיליון רובל. זה מצוין על ידי פתק על המאמר המדובר.

פסק דין 169 ук рф

הנסיבות המחמירות השנייה קשורותהפרת המעשה השיפוטי. כלומר, אם ההחלטה התקבלה על ידי השופט, הוא נכנס בכוח משפטי דורש ביצוע, וזה לא יקרה או הוראותיה מופרות, אז העבירה לא תהיה פשוטה, זה יכול להיות מוגדר בבטחה כמו כשיר.

כמו כן, סעיף 169, כמובן, מכיל בפני עצמוסנקציות הנעות בין קנסות למאסר. למעשה, העונש החמור ביותר הוא מאסר במשך שלוש שנים, אך מקובל לחשוב על שלילת הזכות לעסוק בפעילויות מסוימות ובענישה כספית. כך, לפחות, נוהג בית המשפט, המשקף את יישום הנורמות הללו, מאושר.

</ p>
  • דירוג: