חיפוש באתר

דיני קניין רוחני: מושגים בסיסיים

זכות הקניין הרוחני היא הזכותאדם על הנושא או מידע שנוצר על ידי מוחו, וכן על תוצאות של פעילות יצירתית או נפשית המפורטות בחקיקה. זה יכול להיות גם קנייני ולא רכוש. כמו כן, שום אדם שיצר משהו עם דעתו לא יכול להיות משולל זכות זו ומוגבלת בו.

דיני קניין רוחני

התוצאה של הפעילות האנושית עשויה להיותמסד נתונים, עבודה ספרותית, תמונה, תוכנית מחשב, נתונים על וידאו או ספקי אודיו, תגליות מדעיות, המצאות. הנושא שיש לו זכות קניין רוחני הוא האדם שיצר את האובייקט.

אם אנחנו מדברים על זכויות רכוש ולא רכוש, האפשרות הראשונה היא:

- הכרה רשמית של האדם כיוצראובייקט. עם זאת, הוא יכול להשתמש המצאתו כרצונו. לנושא יש גם הזכות לאשר או לאסור על שימוש ברכושו על ידי אחרים.

- הצורך להגן על המצאתו של האדם מפני חדירות של נושא אחר, המעוניין להקצות לעצמו את כל הזכויות או להרוס את האובייקט.

זכות קניין רוחני

באשר לסוג השני של זכויות, הם קיימים ללא תלות בנורמות החקיקה, אם כי במקרים בהם ניתן לראות מקרים שבהם ניתן להעבירם לגורם אחר.

זכות הקניין הרוחניתנאי תוקף מסוימים. אם זה לא רכוש, זה יכול לפעול לנצח. אם זכויות קניין ניתנות, אז הם תקפים כל עוד נקבע על פי חוק בכל מקרה מסוים. והם יכולים להסתיים לפני המועד האחרון.

זכות הקניין הרוחני מאפשרתבכפוף לשימוש באובייקט לפי שיקול דעתו. עם זאת, עליך לכבד את זכויותיהם של אחרים. אם אדם שיצר דבר או דבר מאפשר לו להשתמש בו לאחרים, אז הם צריכים לעשות זאת במסגרת החקיקה הנוכחית. באופן טבעי, כדי להשתמש אובייקט אתה צריך מסמך אישור - רישיון.

אם נוצר אובייקט בהקשר לביצועתנאי חוזה העבודה, הזכות לקניין רוחני עשויה להיות שייכת לאדם שהממציא שלו עובד. אבל זה חל על זכויות שאינם רכוש. אם הם רכוש, אז הם שייכים לעובד שיצר את האובייקט, הממונים עליו או שהם יכולים להיות נפוצים.

זכויות קניין רוחני

אם הנושא או ההמצאה נוצרו על ידיצו מקדמי, אז הבעלים של האובייקט הבעלים של זכויות שאינם רכוש, הלקוח - הנכס. כמו כן, היוצר והלקוח יכולים להחזיק את האובייקט ביחד.

כל יוצר יכול להיות בטוח שלוההמצאה לא תשמש אדם אחר ללא רשותו. זכויות קניין רוחני מוגנות על ידי חקיקה, המעניקה אחריות להפרתן. לעתים קרובות, בעלי הנכס יכול להגן על זכויותיהם בבית המשפט, אלא אם כן נקבע אחרת על פי החוק.

</ p>
  • דירוג: