חיפוש באתר

הקונספט והמאפיינים של המדינה

אם כבר מדברים על מה הוא "מושג ותכונותמדינה ", יש צורך להבין, בהגדרה הכללית של המדינה. המדינה מייצגת מוסד מיוחד המופרד מבחינה היסטורית מהחברה, מתגלמת במנגנון מיוחד של ניהול (כפייה) על ידי תהליכים חברתיים הפועלים בתוך שטח מסוים בהפעלת כוח המדינה הריבונית, הנפקת חוקים אוניברסליים ועוד פעולות משפטיות נורמטיביות שונות שנועדו לייעל את היחסים החברתיים. המדינה, כארגון של כוח פוליטי, מנהלת את ענייני החברה כולה בעזרת החוק והמנגנון הממלכתי.

הקונספט והמאפיינים של המדינה

המדינה, כמוסד, יש מאפיינים משלה פונקציות. ראשית, ראוי להזכיר את המאפיינים העיקריים של המדינה:

 1. מנהל את העניינים הציבוריים על בסיס האינטרסים המגוונים שלו. המדינה מייצגת את האינטרסים של החברה ומתאמת אותם.
 2. החוק הוא מקור כוח המדינה,מבחינה משפטית, ובכך הופך אותה לגיטימית. החוק מגדיר גם את צורות שונות של הפעלת הכוח במדינה, וקובע מסגרת משפטית.
 3. ההנהלה במדינה מתבצעת אך ורק בעזרת גופים שנוצרו במיוחד, כי הם תלות היררכית אחד על השני.
 4. אנשים בני לאומים ודתות שונים מתאחדים במדינה.
 5. קיומה של הריבונות, המתפרשת כעצמאות ועליונות הכוח.
 6. החוק של החוק ואת החובה לאכוף חוקים. אחרת, ניתן ליישם אמצעים שונים של אחריות.
 7. סילוק משאבים לאומיים, תשתית חומרית.
 8. ההליכים שנקבעו לגביית המסים וההיטלים מהציבור.
 9. סמלים: סמל, המנון, דגל.

המושג ותכונות המדינה אינם מוגבלים לאמור לעיל, אך הנתונים הם בסיסיים.

תפקידיה של המדינה הם פעילויותיהכיוונים שבהם המינוי שלו בחיי החברה ואת המהות הבסיסית כולה באה לידי ביטוי. אולם בפונקציות, משתקף מנגנון השפעתה של המדינה על כל התהליכים המתרחשים בה.

תפקידיה העיקריים של המדינה:

 1. הגנה על שלטון החוק והחוקיות, החירויות והזכויות של האזרחים.
 2. פוליטית (דמוקרטיה וריבונות).
 3. כלכלי (שליטה על תקציב המדינה, מערכת המיסוי, מדיניות מחירים, וכו ').
 4. חברתי (מערכת בריאות, פנסיה וכו ').
 5. אידיאולוגית (חינוך הדור ברוח האידיאולוגיה הרשמית, תעמולה של ערכים ורעיונות).
 6. אקולוגי (איכות הסביבה, שיקום משאבים טבעיים);
 7. הגנה על אזרחים מפני האיום מבחוץ.
 8. אינטראקציה עם ארגונים בינלאומיים ומדינות אחרות.

הארגונית העיקרית להבדיל, כמו גםצורות משפטיות של פעילות ציבורית. משפטי כוללים: החוק, אכיפת החוק, אכיפת החוק. צורות ארגוניות כוללות רגולציה, אידיאולוגיה וכלכלית. לתפקידים של המדינה יש סיווגים שונים ומאפיינים משלהם.

יש גם דבר כזה "מטרותהמדינה ". מטרות המדינה העיקריות כוללות: היווצרות תנאים לפיתוח כלכלי ושמירה על היציבות החברתית בחברה. כל שאר המטרות עוקבות אחר הנתונים.

כמו כן, המטרות של הרגולציה המדינה הם התגלמות מיידית של המטרות. כל המשימות מבוצעות באמצעות פונקציות.

לפיכך, מסכם את הנושא "הרעיון וסימני המדינה ", ניתן לומר כי המדינה היא צורה מיוחדת של ארגון החברה ותופס מקום מרכזי במבנה המערכת הפוליטית.

</ p>
 • דירוג: