חיפוש באתר

משפט חוקתי

המשפט החוקתי הוא ענף משפטי,שנקרא להסדיר את היווצרותה של המדינה כוח במדינה, הצורות העיקריות של יישומה, את היחסים בין האזרח לבין המדינה ואנשים אחרים המשתתפים ביחסים משפטיים. לפיכך, נושא הרגולציה הוא היחסים בחברה. מצד אחד, היחסים כפופים להשפעה רגולטורית ומשפטית, מאידך גיסא - השפעה זו נחוצה באינטרסים חברתיים.

יחסי הציבור, המסדירים את החוק החוקתי, הם בעלי מאפיינים אופייניים. זה מאפשר לנו להבדיל אותם מכל מכלול היחסים הרגולטוריים.

החוק החוקתי נועד להסדיריחסים המתעוררים בכל תחומי החברה: כלכליים, פוליטיים, מוסריים, חברתיים. בה בעת, הרגולציה מבוצעת רק על ידי יחסים בסיסיים (בסיסיים, בסיסיים), המהווים את הבסיס למבנה המערכת המשפטית ולסניפים משפטיים אחרים. אינטראקציות אלה נחשבות למעין "מסגרת" המשלבת את כל המגוון הפונקציונלי ואת כיוון ההשפעה לכלל יחיד.

היחסים הבסיסיים השולטיםהחוקתי, עניינו של שני שטחים נרחבים. בראש ובראשונה, אלה העקרונות שעליהם מתבססים היחסים בין המדינה לאזרח, והשני הוא העקרונות של מבנה כוח המדינה והמדינה.

במקרה הראשון, תקנהקביעת עדיפותו של אדם במבנה של ערכי הציבור, וכן כיבוד, הכרה, הגנה והגנה על זכויותיו הבלתי חוקיות והטבעיות. לכן, האזרחים השייכים לאזרח מרגע הלידה מקבלים תכונה חדשה איכותית - הם מוגנים על ידי כוחה של המדינה. הסדרת היחסים הנ"ל מתבטאת ביסודות המעמד המשפטי של אזרח ואדם, מערכת החקיקה של המדינה. מוסדות אלה כוללים חוק חוקתי.

תקנה של היווצרות כוח המדינהמערכת המדינה מיושמת באמצעות קביעת ההוראות העיקריות הקובעות את הסדרתם של מוסדות המדינה, המקימים את צורת המכשיר. כפי שאתם יודעים, רוסיה היא מדינה פדרלית. בהקשר זה, התייעלות היחסים בין הנושאים לבין הפדרציה נחשבת לאחד ההיבטים המשמעותיים ביותר של הרגולציה.

החוקה של המדינה תופסת מקום נפרד. הוא כפוף לרגולציה ובמקביל מקורו.

בין השיטות העיקריות של הרגולציה החוקתית והמשפטית יש לציין:

- חובה, מרשם לפעול לפי דימוי מסוים;

- נטייה, מתן בחירה בין האפשרויות להתנהגות;

- שיטת ההרשאה תקפה במקרה שבו נושאים של המשפט החוקתי מקבלים סמכויות מסוימות;

- שיטת האיסור, המדכאת פעולות מסוימות;

- שיטת הפיתוי כרוכה בהטלת חובות מסוימות;

- תיאום;

- כפיפות (כפיפות לרשויות גבוהות יותר של התחתון);

שיטות דיכוי.

כאשר בוחנים את החוק החוקתי בכענף, השיטה היא מערכת של אמצעים משפטיים וטכניקות ליישום הסדרים משפטיים ביחסי ציבור, המהווים את כל נושא הזכות הנ"ל.

מומחים מבחינים בין שתי שיטות עיקריות: (חוק פרטי) והציווי (משפט ציבורי), ובתוך מסגרתם - שלוש דרכים: obyazyvanie, רשות ואיסור. הצורה הרווחת בוויסות היחסים החברתיים היא דרך המחייבות.

</ p>
  • דירוג: