חיפוש באתר

כיצד להגן על רכוש מקוון? תעודת רישום המדינה של הזכות למשאב אינטרנט ובדיקה באתר

רישום המדינה של זכויות

עסקים וירטואליים, כמו כל האחריםפעילות מסחרית, קשורה לסיכון של תחרות לא הוגנת. ואם במציאות ההגנה על האינטרסים של עצמו היא משימה פתירה לחלוטין בשל הזמינות של ראיות חומר, אז זה קשה מאוד להוכיח את העובדה של הפרה במרחב וירטואלי. על מנת הבעלים של המשאב כדי לאתגר בביטחון פעולות בלתי חוקיות של צדדים שלישיים, רצוי להכין את האישור המתאים של רישום המדינה של החוק.

משאבי אינטרנט, בסיס התפקודאשר אחת משפות התכנות (PHP, Perl) מוכרת כתוכנה למחשבים. הבעלים של האתר, מעוניין ההגנה המשפטית של המבנה שלה מנגנון העבודה, יכול לחול על Rospatent ולקבל תעודת רישום של הבעלות. אם הפיתוח של המשאב בוצע על ידי צדדים שלישיים, חשוב שיהיה חוזה מתאים, מסמכי תשלום ומסמכים אחרים המאשרים את ביצוע ומסירה של העבודה. אתרים שנוצרו באמצעות HTML אינם נחשבים לתוכניות מחשב. במקרה זה, יש צורך להגן על שם התחום, שם, סיסמאות פרסום וסמלי לוגו, לאחר שהונפקו תעודת רישום המדינה של הזכות באופן שנקבע סימנים מסחריים. בשני המקרים נדרשת חבילה מסוימת של מסמכים, מהרכב המוסמך אשר משך הזמן תלוי בו. מסיבה זו, מומלץ ליצור קשר עם עורכי פטנטים. תעודת הרישום של הזכות נותנת הזדמנות למכור את הקניין הרוחני שנרכש, כמו גם לספק אותו לשימוש על בסיס שכר.

בדיקה נוטריונית של האתר.

האפשרויות של מרחב האינטרנט לאפשרמפיצים להרוס עקבות של פעילותם לתקופה מינימלית. כדי לתקן את העבירה של העבירה ולהוכיח לבית המשפט כי חפצים של המחבר היו בשימוש בלתי חוקי על משאבים זרים בתקופה מסוימת של זמן, יש צורך להשתמש בשירות נוטריון של בדיקה באתר. יצוין כי הליך זה דורש מהירות המומחה ניתן לקרוא לשטח של הלקוח על בסיס דחוף. בדיקת האתר תמנע גניבת תוכן טקסט, וידאו וחומרי שמע, גרפיקה, תחומים, סימני מסחר ועיצוב.

על פי החקיקה, הסמכה של וירטואליהדפים נעשים לבקשת האדם הנוגע בדבר, אם קיים חשש כי עדות נוספת לא תהיה אפשרית או קשה. בעת הגשת בקשה למשרד נוטריון, על בעל האתר להציג דרכון; רישום ומסמכים מכוננים (אם הפעילות מתבצעת מטעם הארגון); מסמכים משפטיים על המשאב (תעודת רישום המדינה של זכויות, הסכם הפיתוח, וכו '). הנוטריון מדפיס את דפי האתר עם חומרים שפורסמו באופן בלתי חוקי, מציין את כתובת הדוא"ל שלו ואת התאריך הנוכחי, ולאחר מכן הידור דו"ח על הפעולות שננקטו. לאחר מכן, המסמכים מאוחסנים יחד, חתומים בחתימת המשתתפים בתהליך ובחותמת על ידי הנוטריון. וידאו וחומרי אודיו הקשורים ישירות ההפרה ניתן לצרף את הפרוטוקול. ראוי להדגיש כי סוג זה של ראיות אפשרי רק במקרים שטרם הופנו לבית המשפט.

תעודת רישום של המדינהעל משאב האינטרנט וביצוע הבדיקה באתר בזמן להבטיח תוצאה מוצלחת של המשפט, וכתוצאה מכך המשיב מחויבת להחזיר את הנזק החומרי מפני פעולות בלתי חוקיות הוצאות עבור שירותים משפטיים.

</ p>
  • דירוג: