חיפוש באתר

עקרונות המשפט הפלילי. מושג המשפט הפלילי.

המשפט הפלילי הוא משפטי עצמאיחוק מוסד, המהווה חלק מהמערכת המשפטית. מענפים אחרים של הנושא בסדר דין פלילי, כי הוא בתחום יחסי הציבור, אשר נשלטים על ידי הכללים שנקבעו פעולות משפטיות של הפדרציה הרוסית. בשנים האחרונות, במדע משפטי אפשרי יותר ויותר לשמוע את הדעות של חוקרים בתחום החוק, הקובעות כי המשפט הפלילי הוא לא טמון רק לו את הנושא של תקנות חוק, כפי בתחום היחסים המוסדרים על ידי כללים סקטוריאלית של החוק, כגון מנהלים, ציבורי או אזרחי. באשר למגזר המדובר של החוק ואת עקרונות היסוד של המשפט הפלילי של הפדרציה הרוסית, המומחים האמורים לתת לו את תפקיד בטחוני בלבד, וקבע כי החוק הפלילי עומד דרך להבטיח כי בתעשיות אחרות.

דבקות בהבנה הקלאסיתנחשב ענף של יחידים כיחידה בודדת, יש לציין כי בתעשייה יש את העקרונות של המשפט הפלילי של הפדרציה הרוסית. כך, לעקרונות המשפט הפלילי בסיווג הכללי יש את אותם העקרונות הבסיסיים שעליהם, למעשה, נבנות כל הנורמות הנורמטיביות המסדירות את תחום היחסים החברתיים. לתפקידים ולעקרונות היסוד של המשפט הפלילי יש תוכן ספציפי שיש לו סיווג מסוים של תחושה מעורפלת מאוד.

עקרונות המשפט הפלילי הפדרציה הרוסית מחולקיםהמשותף, אשר טבועה מערכת שלמה של החוק, וכתוצאה מכך, ענף נחשב של החוק ועל עקרונות המשפט הפלילי של התעשייה מטרה. עקרונות היסוד של המשפט הפלילי למטרה מסוימת חושפים את המוזרויות של הרגולציה המשפטית של ענף זה של החוק. שוב, באנלוגיה לנושא הרגולציה המשפטית, קיימת דעה שבאה לידי ביטוי בכך שאין צורך להבחין בעקרונות הסניפים, שכן העקרונות המשותפים פועלים על פי עקרונות הענף. לפיכך, עקרונות הענף אינם גלויים דרך הפריזמה של המשותף. עם זאת, העקרונות של המשפט הפלילי הם חקוקים בחוק הפלילי של הפדרציה הרוסית. אלה כוללים את עקרון החוקיות, את הגדרת השוויון של כל הפרטים בחברה לפני החוק, את האשמה של אזרח, את עקרון ההומניזם ואת עקרון הצדק. משמעותו של כל אחד מעקרונות היסוד הללו גובשה גם בצורה ברורה למדי בחוק הפלילי. התפקידים העיקריים של המשפט הפלילי, על העקרונות שבהם בנוי כל התעשייה, יכולים להיות מסווגים כאמצעי זהירות והגנה. החקיקה הפלילית בכללותה יש מטרה מסוימת, אשר מוגדר בבירור בחוק - היא הגנה על זכויות הפרט ועל החירויות בחברה, כמו גם את ההגנה על רכוש פרטי של אזרח והגנה על הסדר הציבורי. בנוסף, ההגנה על המערכת החוקתית של המדינה שלנו, את הסביבה ואת אלה מוסדות חברתיים חשובים, שבלעדיו המדינה פשוט לא יכול להתקיים כמערכת של רשויות המדינה והממשלה. תפקידים פונקציונליים אלה ועקרונות המשפט הפלילי מעוגנים במישרין בחוק, אך האמצעים לפתרון בעיות אלה הם הגדרת העילות ועקרונות האחריות הנובעים בתחום המשפט הפלילי, וכן הגדרת טווח העבירות. בנוסף, על מנת לפתור את המשימות שהוקצו, יש להוסיף ולהקים סוגי ענישה ועונשים אחרים בעלי אופי פלילי-משפטי. באשר למשימה המונעת של ענף החוק, היא נפתרת על ידי ההשפעה הפסיכולוגית על תודעתו של אזרח שאינו מפר זכויות של אחרים, הוא שומר על החוק. בנוסף, יש השפעה על התודעה של אותם אנשים בחברה שמודים סוגים שונים של התנהגות סוטה.

</ p>
  • דירוג: