חיפוש באתר

שלט התנועה "תנועה אסורה". כללי הכביש

איסור סימנים מציב מגבלות מסוימותעל התנועה של TS או לבטל אותם. כלפי חוץ זה מעגל: עם גבול אדום - הגבלה מרשימה, עם אחד שחור - ביטול. בדרך כלל, השלט המגביל מוגדר לפני האתר אליו הוא יפעל, לעתים רחוקות יותר הוא מוגדר מראש, מלווה על ידי צלחת מידע "מרחק לאובייקט". לפני הצומת, כפי שמעידים הכללים של הכביש, איסור סימנים עשוי להיות סימנים המציינים את כיוון הפעולה.

התנועה בתנועה אסורה

סימן מועדף

השלט המעורפל ביותר והשני הכי חשובמאיסור על נהגים ומפקחים של משטרת התנועה - "התנועה אסורה". הרבה בעלי רכב ועורכי דין מאמינים כי יותר מדי סימן זה של חריגים.

ההבדל הוא ברור

בהנחיית בתי הספר מתוארת בפירוט תמצית השלט"הכניסה אסורה" (לבנים) "התנועה אסורה". הראשון - אוסר מהמקום שצוין הכניסה לחלק מסוים של הכביש לכל (כולל נכים ותושבי השטח שמאחורי סימן האיסור). ההקלה מתבצעת רק עבור הובלה במסלול. אבל מכל מקום אחר הכניסה לאתר זה היא לגמרי בחינם.

תמרור "התנועה אסורה"איסור קטגורי על תנועת כלי רכב באזור מסוים. תיאורטית, שלט זה אין הגבלה טריטוריאלית. תחילת האיסור היא המקום שבו ממוקם השלט. אם האיסור משתרע על הקונגרסים הצדדיים, הוא מסומן על ידי צלחות מיוחדות האוסרות תנועה בכיוון המצוין על ידי החצים.

חוקי התנועה, השלט "עצור אסור"

מכיוון שהתמרור "תנועה אסורה"על פי הכללים של DD, מגביל התנועה בשני הכיוונים של התנועה, הוא אינו מותקן בצמתים שיש להם רמפה לרחוב חד סטרי.

תכונה יוצאת דופן

הכללים לתנועה בכביש מספקים חריגים לקטגוריות מסוימות של כלי רכב.

הראשונים שמותר להם להתעלם מסימן זה -(MTS). הדבר היחיד שיש לזכור - אוטובוס נוסעים או "איילה", החוזרים לפארק ללא נוסעים, אינם חלים עוד על ה- MTS. לפיכך, השפעת השלט "תנועה אסורה" משתרעת עליהם.

הקטגוריה השנייה של TS, שיש לה את הזכות להזניחזה נהגים שעובדים או מתגוררים בשטח עם סימן אוסר. כדי לאשר את ההרשמה, הם חייבים להציג דרכון או מסמך אחר המאשר את זה. ואם יש מקום עבודה מאחורי השלט - תעודת שירות.

זה כולל את ארגוני השירותאמצעי תחבורה של הדואר הדואר הפדרלי. זה האחרון, על פי הכללים, צריך רצועת לבן רחב, עובר באלכסון דרך המכונית. הראשון לאשר את מטרת הנסיעה חייב להיות שובר עם כתובת מדויקת או שטר מטען. עם זאת, הם יכולים להיכנס לשטח של הירשם רק מן הצומת הקרובה ביותר.

הקטגוריה השלישית היא נהגים שיש להם קבוצהנכות I ו- II, וכן כלי רכב הנושאים אזרחים מן הקטגוריות הנ"ל, וכן ילדים עם מוגבלויות. רכב נכה חייב להיות סימן זיהוי מיוחד, והוא עצמו הוא מסמך המאשר את המוגבלות.

תמרור "חניה אסור"

איסור סימני תנועההסברים והערות ניתן ללמוד הן באתר הרשמי של משטרת התנועה, על כל האחרים המוקדש כללי התנועה, אבל עדיין יש שאלה בלתי פתירה: איך להיות הבעלים של מוסכים תחת שלט האיסור "התנועה אסור"?

מיקומי התקנה

בהתאם למטרה, ניתן לקבוע את השלט האוסר "תנועה אסורה":

 • על כל קטע של כביש או רחוב כדי לקבוע אזור להולכי רגל;
 • על הכביש או הרחוב כדי לחסום זמנית את תנועת כלי הרכב (לדוגמה, במהלך האירוע ההמוני);
 • בכל מקום של הכביש או הכביש המהיר על מנת לחסום את התנועה באתר לתיקון;
 • לפני הכניסה לנתיב המסתיים במבוי סתום, או בחצר עם כניסה אחת לצורך התראה (היא מותקנת יחד עם שלט המציין קץ למבוי סתום);
 • לפני המחסום ו / או כניסה לשטח הרשמי של ארגונים או ארגונים.

לוחות משלימים ומוסמכים

השלט "תנועה אסור", על פי הכללים של DD,יכול להיות מוגדר על ידי שולחן עם חצים. הם מצביעים על הכיוון הספציפי שבו פועל השלט, או על הלוחות שעליהם נקבעו הימים ו / או מועד ההגבלה.

אחריות לנהיגה תחת התמרור "התנועה אסורה"

אחריות מינהלית בגין הפרהסימן זה הוא הנמוך ביותר. על פי הקוד של עבירות מנהליות, העונש המינימלי הוא 500 רובל. זה מוסבר על ידי הסתברות נמוכה מאוד של השלכות חמורות על אי עמידה בדרישות של סימן זה.

יועצים אוטומטי מייעץ

אם זה היה עובר מתחת לשלט הזה, בשום פנים ואופןלא ניתן לעקוב אחר המקרה עד לסיום האתר האסורה. צריך לעצור. תן לזה להיות סניף דואר, חנות, מוסד חינוכי, משרד וכו 'ואז תעזוב את השטח האסורה באמצעות אותו סימן. פעולות כאלה של הנהג אינן מפרות את החוק. אם הרכב עדיין נעצר על ידי פקחי משטרת התנועה, יהיה צורך לאשר את מטרת הנסיעה.

כאן זה יהיה רצוי להזכיר, כי הכללים ДДהתנועה בכביש היא תנועה מאורגנת של כלי רכב בכבישים מאובזרים במיוחד. התנאי השני לתנועה הוא הצטלבות של שני צמתים או יותר. תיאורטית, התמרור "תנועה אסורה" מרמז על איסור מעבר התנועה מצומת אחד למשנהו. כתוצאה מכך, כניסה ועצר בחלק זה של הכביש אינה הפרה.

איסור לחתום "עצור אסור"

השלט הזה הוקם לא רק על נתיבי בינעירוניות, אלא גם בערים, כדי לצמצם את מספר הצפיפות והריחות ברחובות העיר.

איזה תמרור אוסר תנועה ללא עצירה

במיוחד בפועל הוא סימן "עצור אסור" על רחובות צרים, שם קשה מאוד להפריד את התנועה המתקרבת.

שלט זה מטיל איסור על כל מיןהתחבורה (למעט המסלול) לעצור. במקרים מסוימים, הוא משוכפל על ידי סימני הכביש. זה יכול להיות אבן או קו צהוב מוצק. כפי שנקבע בכללי התנועה בכביש, ניתן להוסיף את השלט "עצור אסור" על ידי שלטי מידע המכילים סימן לתחום תוקפו של שלט האיסור או על סוג ההובלה שעליו מותקן "עצור אסור".

הפעולה של הסימן יכולה להאריך רק על נתיב אחד ותאריך:

 • מקום תחילתה של התנחלות סמוכה או סיומה (שניהם חייבים להיות מאושרים במדד מיוחד);
 • הצומת, הראשון מנקודת ההתקנה של השלט;
 • סימן שמסיר את כל ההגבלות.

בחלק מהמקרים תמרורים"עצור אסור" מלווה לוחות מידע המציין את אורך אזור הדרה. כמו כן, הם יכולים לציין את סוג התחבורה שאליה פועל השלט. אם השלט מותקן ללא לוחיות נוספות, ניתן לעצור בו רק לתוואי של כלי רכב. אלה הם אוטובוסים, טרוליבוסים וכו 'ומונית, אבל עם מונה פועל.

קטגוריה של נהגים עם מוגבלות זכאיתלעצור תחת השלט הזה רק אם יש צלחת נוספת המזהירה כי השלט אינו חל עליהם. זה חל לא רק על בעלי רכב שיש להם קבוצת מוגבלות I או II, אלא גם לנהגים המעורבים בהובלת אנשים עם מוגבלויות, כולל ילדים.

התעלמות מהשלט "עצירה אסורה" כרוכה בעונש מנהלי. היום הסכום שלו הוא 500 רובל. בערים של כפיפות פדרלית אוסף זה הוא בדיוק חמש פעמים גבוה יותר.

הבדל חשוב

איסור לחתום "עצור אסור" ולחתוםהתנועה בכבישים "חניה אסורה" שונים במקצת זה מזה. עצור, על פי הכללים של DD, יכול להימשך לא יותר מחמש דקות. חניה - הפעולה ארוכה יותר.

סימן תנועה "תנועת משאיות אסורה"

לעתים, התחנה, בשל תחזוקה ממושכת של הנוסעים או העיכוב בהעמסה ו / או פריקה, נחשבת סיבה תקפה לתחנה המעוכבת, אך לא לחנייה.

תנועה הדורשת עצירה

איזה סוג של תמרור אוסר תנועה בלי לעצור, אפילו ילד יודע. זהו סימן "עצירה", או "תנועה ללא עצירה אסורה". התקן אותו בדרך כלל לפני:

 • תחילתו של אזור כביש מיוחד;
 • קו להפסיק;
 • תחילת הדרך המצטלבת.

השלט קובע עצירה חובה. התעלמות מובילה לעונשים. הסכום משתנה בהתאם למיקום ההפרה והסוג. לדוגמה, באזורים כפריים הקנס יהיה מינימלי, ב Meggalopolis תצטרך לשלם את המקסימום.

תמרורים "תנועה ללא הפסקה אסורה"

הכללים של DD מניחים כי בדרכים שונות אפשרקרא את אותם תמרורים. "תנועה ללא הפסקה אסורה", למשל, מותקן במעבר הרכבת, מחייב את הנהג לעצור את המכונית לסמן. עצור מאחוריו הוא עונש על ידי קנס, אשר לא יקרה אם הרכב עוצר מאחורי אותו הירשם, אבל מותקן לפני הצומת.

שלטי תנועה האוסרים על תנועת משאיות

סימן האיסור על התנועה מסוג זהכלי רכב ללא כתובת על גוף המכונית מציבים איסור על הרכב עם מסת מקסימלית (שצוין על ידי היצרן) של יותר מ -3.5 טון. אם הגוף של המכונית המתואר מראה את הדמות "8", אז האיסור חל על כלי רכב במשקל של יותר מ 8 טון.

התמרור "תנועת מטענים אסורה" לא יחול על רכב הנכנס לאזור המוגבל מכל יציאה צדדית. וגם על כלי רכב כגון UAZ או "גזל". יש עדיין כמה חריגים. תחת שלט זה מותרת כניסת כלי רכב:

 • העוסקת בהובלת אנשים;
 • שירות הדואר הפדרלי;
 • אזרחים החיים או עובדים באזור השלט;
 • משרתים את הארגונים השונים הנמצאים באזור השלט.

חוקי התנועה האוסרים סימנים

נהגי כלי הרכב המתוארים צריכים לזכור כי התוואי שלהם באזור האיסור צריך להיות הקצר ביותר.

במקרה של עצירת רכב מתחתאת השלט "מטענים התנועה אסור", נהגים שיש להם הרשאה לעשות זאת צריך להראות את המסמכים הדרושים לאישור. זה יכול להיות דרכון עם רישום באזור נתון, שטר מטען, שטר מטען, וכו 'אם אין מסמכים הדרושים, תצטרך לשלם קנס. העונש המנהלי על הפרה זו הוא 500 רובל.

</ p>
 • דירוג: