חיפוש באתר

כיצד להבטיח עותק של המסמך לא רק נוטריון?

עותק נכון
אישור של עותק של המסמך הוא עניין של שלםהיומי כל נוטריון יעשה זאת תמורת תשלום קטן תוך זמן קצר. העתק מאושר עשוי להידרש לא רק לאזרח שיוגש לרשות במקום הדרישה, אלא גם לארגוני ניסוח חוזים או במהלך שיפוט. במאמר זה אנו אגיד לך איך להבטיח עותק של המסמך לא רק על הנוטריון, אלא גם במקום המגורים שלך או עבודה.

שיטה אחת. נוטריון

החקיקה מפרטת את הזכות לאשראותנטיות של מסמכים של אזרחים על פי דרישה. נוטריון אין זכות לסרב טובה. הפעם היחידה שבה ניתן להכחיש היא אם המסמך עצמו יש תיקונים, מחיקות, תוספות (במיוחד אלה עם עיפרון), ועוד טשטוש.

לפני שתוכל לאמת עותק של המסמך,אימות המקור לתוקף ולדיוק. במקרה של מסמך יש סימנים ברורים של זיוף, הנוטריון יש את הזכות לשלוח אותו לבדיקה, בהחלטה המקביל.

הבטחת עותק

אגב, לפני שתוכל להבטיח עותק של המסמך,על הנוטריון לבדוק את הדרכון של האדם שביקש את השירות. הם יכולים להיות הבעלים של המקור או הנאמן שלו. כמו כן אל תשכח כי יש רשימה של מסמכים, העתקה של אשר אסור על פי חוק, ויש לך את הזכות לסרב. אלה כוללים גם מסמכים עם חותמת "סוד", ותעודות לבריאות הנפש, כמו גם חוזים בכתב פשוט בכתב טופס, לא חוקי מבחינה משפטית. לאחר בדיקת המקור עם העותק, רשומה מתבצעת בכתב העת חשבונאות מיוחדת, חותמות וחתימות הם חותמת.

זה נוטריון משפטי מושלם כדי להבטיח עותקשל המסמך מתוך עותק ובלבד שהונפק על ידי גוף משפטי בעל המקור, שבוצע בהתאם לכללים או נוטר קודם לכן.

שיטה שתיים. במקום העבודה

ניתן לומר כי שיטה זו היא ביותרביקוש מצד יחידים. בעת ביצוע הלוואות, דרכונים זרים, מענקים, פיצויים ועוד הרבה יותר, עותקים של מסמכים מכל הסוגים נדרשים. לארגון יש את הזכות להבטיח גם עותק של המסמך, שמקורו הוא איתם (ספר העבודה), ואחרים (דרכון של העובד). הארגונים פועלים על פי צו נשיאות המועצה העליונה של RSFSR של 04.08.1983 מס '492. כללי הבטחת עותקים אלה זהים עבור נוטריונים. זכות ההסמכה וחתימתה מאוחסנת בידי ראש או אדם מורשה.

כיצד להבטיח עותק של המסמך

הדרך השלישית. לפי מקום מגוריםא

במקרים מסוימים, הזכות לאמת מסמכיםמנהלים של HOA או גוף אחר השולטים של הבית שלך יש גם. חותמת, "העתק נכון" ואת חתימתו של האדם האחראי הוא המינימום שניתן להציב על המסמך שלך כדי להעיד על האותנטיות שלה להגשת לרשות על פי בקשה. לדוגמה, כדי לרשום רישום זמני אתה צריך לספק צילומים של מסמכים מסוימים למפקח FMS. אותנטיות החתימה שלך ואותנטיות של העותקים העשויים ממסמכי המקור מאושרים על ידי האחראי של חברת הניהול.

</ p>
  • דירוג: