חיפוש באתר

מה המשמעות של האקלים הפסיכולוגי בקבוצה?

אקלים פסיכולוגי בקבוצה - מושגמטושטש למדי. מונח זה בפסיכולוגיה מתייחס לשביעות רצון כללית ביחסים בין-אישיים בין העובדים. זה ידוע כי מצב רוח טוב משפר באופן משמעותי את היעילות ומגביר את הפרודוקטיביות.

זה ידוע כי שם מוסרי ופסיכולוגיהאקלים בצוות מתוח, יעילות נמוכה לכל הפעילויות. עם זאת, לא משנה איזה מספר בקבוצה - שניים או שלושה אנשים או מאתיים, הכללים של היחסים הבינאישיים אינם שונים בהרבה. בצוות בריא, כל אחד מחבריה מנסה למלא את תפקידם, אינו מעביר חלק מהעבודה לאחרים, דואג מהסיבה המשותפת.

אקלים פסיכולוגי בקבוצה

פסיכולוגים מבחינים בין כמה סימנים, על פיאשר יכול לקבוע אווירה טובה בקבוצה. כל חברי הצוות מחויבים לביצועים משותפים, להעריך את יעילותו, וכן את התרומה האישית של כל אחד מהם. בנוסף, הארגון והלכידות של הצוות חשובים מספיק. מנהיג רשמי פורמלי (הבוס) הוא אדם אחד. אם עמיתים שמחים בכנות על ההצלחות של כל אחד אחר, הוא גם אומר כי האקלים הפסיכולוגי בקבוצה הוא נורמלי.

אקלים פסיכולוגי מוסרי בקבוצה

בנוסף, אם לקבוצה יש אווירה טובה, אזקונפליקטים ואי הבנות, גם אם הם נובעים, ניתן לפתור בשלווה, על מנת עבודה. הטון של תקשורת בקולקטיב כזה, ביסודו של דבר, הוא אפילו ידידותי. עמיתים מכבדים זה את זה, לא אכפת לי להיפגש אחרי העבודה. במובנים רבים, אווירה כזו תלויה בסגנון המנהיגות ואיכויות אחרות של ראש הארגון. לדוגמה, סמכותיות לעתים קרובות מדכאת את היוזמה, וכתוצאה מכך העובדים מתחילים להרגיש מגניב על חובותיהם. הסגנון הדמוקרטי, לעומת זאת, מסייע לאחד את הקולקטיב, להגביר את האפקטיביות של הפעילות. הרי כל עובד כאן מודע לאינדיבידואליות שלו ולחשיבותו, לתרומתו למטרה המשותפת.

אקלים פסיכולוגי מוסרי של הקולקטיב

אקלים מוסרי ופסיכולוגי של הקולקטיבתלוי בגורמים רבים. עוד יצוין כי ניתן וצריך לעבוד על איחוד העובדים. הרבה תלוי באישיותו של המנהיג ובהתנהגותו. אז, יש כמה המלצות עבור מפקד כדי לשפר את האווירה בקבוצה. יש צורך להשמיע את מטרת העבודה לעתים קרובות ככל האפשר. העובדים צריכים לדעת מדוע הם מבצעים את תפקידם. האקלים הפסיכולוגי בקבוצה תלוי עד כמה העובדים מאוחדים בינם לבין עצמם. כדי לשפר את המאפיין הזה, נערכים מגוון של הדרכות. עם זאת, בילוי משותף, סיבה משותפת, וכו ', מסייע לאחד את הקולקטיבית.

מומלץ למנהיג לשמור על חופשחוות הדעת של העובדים בעת דיון בנושאים הקשורים לכל העובדים. האקלים הפסיכולוגי בצוות תלוי במידה רבה באופי פעילות הייצור. בעת גיוס העובדים, יש לקחת בחשבון את המזג שלהם, הטבע והתאימות לעמדות שלהם. אם יש צורך לעבוד זוג או קבוצה, אתה צריך לקחת בחשבון את התאימות הפסיכולוגית של אנשים.

</ p>
  • דירוג: