חיפוש באתר

מקור המדינה

המדינה מתייחסת לשיטה מסוימתארגון של חברה מסוימת, וכן כוח פוליטי ציבורי, המשתרע על החברה כולה. כוח זה הוא הנציג הרשמי של החברה.

מקור המדינה כמדינהמקובל להתחיל ללמוד את המכון עם רעיון כזה כ"צורה של המדינה ". מחקר זה כולל לימוד המבנה, המרכיבים העיקריים, השיטות העיקריות ליישום הכוח, המבנה הפנימי של המערכת כולה.

היום יש תיאוריות רבות,גישות המשמשות לקביעת התוכן והמושג של צורת המדינה. אין דוקטרינה מוכרת אוניברסלית החושפת את המושג הזה באופן חד משמעי. עם זאת, אין זה נכון לשלול את כל התיאוריות, הידע והמושגים המדעיים שנוסחו מוקדם יותר ומוכרים כיום, שאינם משקפים במלואם את כל היחסים החברתיים ואת אופי השחקנים המעורבים בהם.

במדינות שונות יש למערכת הכוח עצמהתכונות אופייניות, תכונות. כל התכונות האלה בתהליך של התפתחות החברה מתווספות, מועשרות באינטראקציה ובאינטראקציות. יחד עם זאת, לצורות של מדינות מודרניות רבות יש תכונות משותפות. קווי דמיון אלה מאפשרים לך להגדיר כל אלמנט במבנה.

מוצא המדינה נחקקלפי גורמים שונים. כיום, יש לא מעט דעות ודעות בנושא זה. יחד עם זאת, יש מושגים בסיסיים על מוצאה של המדינה, שפותחה על ידי מדע המשפט המודרני.

תהליך יצירת מערכת הכוח קשור"המהפכה הניאוליתית". זה התחיל בערך לפני עשר עד שנים-עשר אלף שנה. המהפכה הניאוליתית היא תהליך של מעבר מהשקעת כלכלה (דיג, ציד, איסוף) למפיק.

רקע של הופעתה של המדינה בדרכים רבות,על פי מומחים, קשורות עם הופעתה של רכוש פרטי. בשלב מסוים של התפתחות החברה היתה חלוקה רחבה של עבודה. תחומי פעילות כגון גידול בקר, חקלאות, כלי שיט נוצרו. עם שיפור של כלים, הגדלת התפוקה, אדם מתחיל לייצר יותר (יותר) מוצר ממה שהוא צריך. כך נוצרים עודפים. בהקשר זה, החלפה בתוך הגוף של מוצרים המתקבלים במהלך ביצוע הפעילות הכלכלית מתחילה. לאחר מכן, תהליך זה הולך מעבר לגבולות של שבט אחד, המסחר מתחיל בין החמולות.

עקב שינויים בתנאים הכלכלייםאי השוויון מתחיל להתפתח הן מבחינה כלכלית והן מבחינה חברתית. לאחר מכן, הכיתות הן עניות ועשירות. השינוי במבנה הכוח הוא תהליך טבעי, שכן הכוח הפרימיטיבי נועד להסדיר את היחסים בחברה שוויונית, שבה אין ניגוד אינטרסים. כתוצאה מכך, נדרש מבנה כוח חדש לחברה החדשה.

במדעי הבית נתפס מקור המדינה כתוצאה מעימות מעמדי. הוא האמין כי רק היווצרות של מערכות עבדים התרחש.

ההוראות המסבירות את מקור המדינה משתקפות בבירור בתפיסה המרקסיסטית-לניניסטית.

עם זאת, על פי נתוני המודרניתמדע, נקבע כי תצורות המדינה הראשונות לא נוצרו כתוצאה מהתפוררות החברה לכיתות, אלא כתהליך טבעי של שיפור המערכת הקהילתית הפרימיטיבית. יחד עם זאת, הגורם המוביל הוא שילוב של קבוצות שבטיות לביצוע פעילויות כלכליות משותפות. כתוצאה מכך, מזוהה קבוצה של אנשים בעלי סמכויות ניהוליות. יחד עם זה, שכבה של אנשים מנוהלים נוצרת. המערכת הארגונית והניהולית מתחילה להיווצר. לכן, יש מצב אב טיפוס.

</ p>
  • דירוג: