חיפוש באתר

מדע כמוסד חברתי ומערכת ערכים

בלי החברה וחבריה, רביםמרכיבים של החיים המודרניים, כולל המדע. רק בחברה של מדענים נוצרת מערכת של ערכים, נורמות ומסורות, שתולדותיה סובלות כבר יותר מ -2000 שנה. המדע כמסגרת חברתית הוא התגלמות יחסי הגומלין המגוונים ביותר המתעוררים בין חברי הקהילה המדעית לבין אנשים אחרים. הם עברו שינויים שונים בתקופות שונות, שכן הקשר של החברה למדע היה תמיד משתנה.

והמדע עצמו כמוסד חברתיבכפוף לשינויים התלויים בתנאי קיומה. תן לנו לקחת את מספר המדענים. אם בבתי הספר הפילוסופיים היוונים הקדומים הם יכולים להיות רשומים בשמם, היום צבא זה מורכב מיותר מחמישה מיליון קהילה בינלאומית מאורגנת מקצועית. כיום, המדע כתופעה חברתית הוא תחום רב עוצמה של ייצור ידע, המסוגל לייצר מהפכה במוחם. יש לו בסיס חומר רב עוצמה התשתית התפתחה ואת ערוצי התקשורת.

מדע כמוסד חברתי רואה את מטרתוהמינוי בהפקת הידע והפצתו בחברה. כדי לעשות זאת, מדענים לפתח כלי מחקר, לבוא עם טכניקות חדשות להצטרף לשורותיהם עם אנשים חדשים המעוניינים במשימה החברתית שלהם.

המדע המודרני כמרחב של תרבות מייצגתחום הפעילות המשותפת של עמותות יצירתיות, שבמסגרתו לא רק מומחים מיומנים עובדים בתחומים מסוימים של פעילות מדעית נפרדת, אלא גם אנשים שפעילותם מכוונת להגשמה עצמית ולמימוש תפקידיהם במסירות הגבוהה ביותר. עבודה שגרתית באזור זה קשורה למאמצים יצירתיים. מדען, החיים מחייבים כל הזמן אישור על כישוריו, בכפוף למבחנים שונים את רמת המקצועיות שלו. והחברה והמדינה, אשר המדע כמוסד חברתי מוערך מאוד, מגרה את פעילותה, מגדילה את שכר חברי הקהילה המדעית, מעניקה להם תארים שונים, פרסים ותארים.

מדע כמו תופעה חברתית שמקורהמערב אירופה יחד עם המהפכה התעשייתית, שהפכה להיות הסיבה להופעת היחסים הקפיטליסטיים. חלוקת העבודה איפשרה לא רק להגדיל את הכלכלה, אלא גם לפרקטיקה נפרדת מהתיאוריה. וארגונים מדעיים החלו להתאחד בתחום נפרד, המשרתים את הצרכים של שיפור הרווחה הציבורית. ובתפקיד גדול זה שיחק החינוך כשיטה של ​​הכרת הדור הצעיר עם הישגים מדעיים.

המדע כמרחב התרבות הוא שלוהמרכיב החשוב ביותר השונה מסוגי פעילות אחרים בכך שתוצאתו אינה קבועה מראש. הידע מופק, לא מסופק בצורת גמור, כמו, למשל, זה קורה באמנות. עם זאת, אי אפשר להתנגד לשאר יסודות התרבות למדע, שכן הידע האובייקטיבי, כמו גם תופעות האמנות, טבועה בהיגיון, הכללה של התהליכים המתרחשים.

סימנים למדע כמוסד חברתי בהעולם של היום נתון למיסוד גדול עוד יותר. הם חודרים לתפוקה, לתחום הפוליטי, מקיימים אינטראקציה הדוקה עם הפעילות הניהולית של היחיד. לקראת התפתחות המשק והטכנולוגיה, התחום המדעי הפך מזה זמן רב לתעשייה מובילה, ולעתים קרובות היא מסמנת מראש את מהלך האירועים. היא עומדת בפני בעיה אנושית גדולה, שצריכה להפוך תגליות מדעיות לאנושות.

</ p>
  • דירוג: