חיפוש באתר

פדגוג חברתי: בבית הספר כל תלמיד יקבל עזרה

בית ספר מודרני זקוק בדחיפות לתמיכהפיתוח מערכת תמיכה חברתית ופסיכולוגית לתלמידים. הגדלת רמת הפשיעה של הילד, התמכרות לסמים בגיל ההתבגרות, תוקפנות וירטואלית והתמכרות למחשב, העדר מערכת ערכים אנושיים אוניברסליים (מיומנויות תקשורת, סובלנות, תרבות) - בעיות אלה הן חריפות לא רק לפני בית הספר, אלא באופן כללי לפני כל החברה. אי אפשר לפתור אותם ללא עבודה של מומחים מיוחדים - פסיכולוגים ומחנכים חברתיים.

עבודתו של המחנך החברתי בבית הספר כוללת אינטראקציה עם ילדים, נוער, מתבגרים והוריהם, לימוד סביבת המשפחה והמשפחה, קבוצות ואגודות נוער.

לכן, תחום הפעילות העיקרי של המומחית - הפדגוגיה החברתית היא החברה (תחום יחסי האנוש של הפרט וסביבתה הקרובה).

בתנאים מודרניים, המשימה עדיפותהם יחסים במשפחה. המחנך החברתי בבית הספר עובד עם ילדים, משפחות שבהן הוא מתגורר, שכונת המשפחה, ומטרתו העיקרית של הארגון היא ארגון של פעילות מניעתית חברתית משמעותית בחברה של ילדים ומבוגרים. הפעילות המעשית של המומחה - הפדגוגיה החברתית - כוללת מגוון רחב של עבודה ישירות עם הילד, שיש לו בעיות של סוציאליזציה עם החברה הסובבת

בהתאם לפרופיל ההתמחות, החברתיהמורה יכול לעבוד בבית הספר, במוסדות חינוך לגיל הרך, בלימודים, באולמות, במוסדות להשכלה גבוהה, בבתי יתומים, בפנימיות, באוניברסיטאות, במכללות ובמוסדות אחרים.

המורה החברתי בבית הספר עוסקארגון של עבודה חינוכית בכיתות, בקבוצות, במעונות, שנועדו להיווצרות תרבות של אישיות, מסייע להסתגל לילדים לחיים בחברה, מעניק כבוד לסביבה ולטבע.

בנוסף, המורה החברתי בבית הספרבוחן את המאפיינים הפסיכולוגיים והפדגוגיים של הפרט ואת הסביבה המיקרו-כלכלית, מזהה צרכים ואינטרסים, בעיות וקשיים, מצבים של סכסוכים, תנאי מחיה של ילדים וסטיות בהתנהגותם. הוא מספק תמיכה חברתית בזמן וסיוע לתלמידים ולסטודנטים.

המורה החברתי בבית הספר הוא מתווךבין מוסד חינוכי, משפחה, רשויות ואדם. עבודתו תורמת למימוש החירויות והזכויות של תלמידי בית הספר, יוצרת סביבה נוחה ובטוחה, מבטיחה את ההגנה על בריאותם ועל חייהם של התלמידים.

תפקידיו של מחנך חברתי כולליםאינטראקציה עם מורים והורים (אפוטרופוסים), עובדים סוציאליים, נוער סוכנויות תעסוקה המשפחה וארגונים אחרים להגדיר כדי לעזור לילדים שזקוקים של אפוטרופסות (משמורת), ילדים עם מוגבלויות ואלה שקיבלו במצב קיצוני.

ניתוח של מחנך חברתי מראה,כי פעילותו כוללת גם השתתפות בפיתוח, יישום ואישור תכניות הלימודים של בית הספר, הוא נושא באחריות לאיכות ביצועם במסגרת סמכותו.

הפדגוגיה החברתית מקיימת אינטראקציה עם הכיתהראשים, עורכים התייעצויות, סמינרים, מועצות מורים, מדברים בישיבות הורים. עבודה עם משפחות מקופחות היא לבקר ילדים בבית, שיחות אישיות עם ההורים, הוא עוסק בסקר של חומר ותנאי מחיה, מארגן הקיץ מנוחה לילדים. בנוסף, המורה החברתי משתתף בשיעורים, עורך שאלונים, משתתף בפעילות בית ספר כללית ובשעות הלימוד.

</ p>
  • דירוג: