חיפוש באתר

סטיליסטיקים משעשעים של השפה הרוסית

כמו כל שפה אחרת בעולם, לשפה הרוסית יש שפה משלהבסגנון ומפתחת על פי חוקים מסוימים וכללים שהתפתחו במשך מאות שנים. כל שפה חיה משתנה עם הזמן, סגנונות חדשים נוצרים מיושנים, מילים חדשות מופיעות וישנים נשכחים, השינויים הצבעים הסמנטיים שלהם.

סטייליסטיקה של השפה הרוסית

סגנון השפה מרמז על קבוצה שלכמה סגנונות פונקציונליים הוא מורכב של תכונות לשוניות, כולל אוצר מילים, דקדוק, פונטיקה, אשר נותנים דיבור צבע מסוים. המחקר של סגנונות פונקציונליים ותכונות של השימוש בשפה פירושו בהם עוסקת בסטייליסטיקה.

הסטייליסטיקה של השפה הרוסית תלויהאת היקף הצורות הלקסיקליות, את התוכן ואת הצביעה הרגשית של הביטוי, את המצב הנוכחי ואת מטרות התקשורת. מבחינה תיאורטית, הסטייליסטי עושה חתך של מבנה השפה: קול - מילה - צורתו - שילוב מילה - משפט.

הסטייליסטיקה של השפה הרוסית מתמקדתתוכן, בהתאם לסגנון שנוצר. סביב סוג מסוים של פעילות עולה תחום תקשורת, אשר מכתיב את הייחודיות ואת התוכן של הסגנון.

מן הסטייליסטים נגזרים החוקים הבסיסיים וכללי תרבות הדיבור.

למדעים לשוניים כגון סגנון השפה הרוסית ותרבות הדיבור קשורים זה בזה באופן הדוק.

סטייליסטיקה של השפה הרוסית ותרבות הדיבור

ראשית, שני המדעים עוסקים בלימודיםתפקוד השפה פירושו להעריך את היבטם האיכותי של השימוש בדיבור. תרבות הדיבור, בהסתמך על חוקי הסטייליסטיקה התפקודית, קובעת את הנורמות של השפה הספרותית. מכאן נובע כי תרבות הדיבור מרמזת על שליטה בלתי מותנית בסגנונות השפה ועל כללי השימוש בהם, היכולת לכתוב נרטיב בצורה נכונה והגיונית.

צביעה סגנונית של המילה
איך סגנונות ותרבות הדיבור הם חוקריםהתפקוד של השפה, מילים נרדפות סגנוניות לרכוש חשיבות רבה עבורם. הם שמבינים את "עקרון הבחירה" החשוב בשני המדעים ומספקים אפשרויות בלתי מוגבלות לביטוי המחשבה בטונאליות סגנונית.

סגנון מודרני של השפה הרוסית שלההמבוססת על מילים ניטרליות ומקוריות (יחידות לשוניות). הם יוצרים את התפקיד של הרקע והם התחלה שיטתית לכל סגנונות השפה. בהתאם להקשר שבו יחידת שפה זו או אחרת מוחלת, הצבעים הסגנוניים של המילה יכולים להשתנות באופן דרסטי. פיטום מילים יכול לקבל גוון אירוני (ילד חמוד), מילים פוגעות, להיפך, להיות מלטף (נוכל יקר). מילים פתטיות ומיושנות יכולות להישמע באירוניה וסרקזם, ונייטרלית במשמעותה הישירה במובן הפיגורטיבי יכולה לבטא ביטוי.

הסטייליסטים של השפה הרוסית הם כאלהכל מילה יכולה לשמש אמצעי סגנוני. היכולת המדהימה של יחידות השפה מעשירה את אפשרויות השפה הרוסית הספרותית, מעניקה מרחב לפנטזיה ולחופש ביטוי.

</ p>
  • דירוג: