חיפוש באתר

המעמד החברתי של הפרט. קשר בין מעמד חברתי לתפקיד.

כל אחד מאיתנו תופסת עמדה מסוימת בלפי גיל, מין, מקצוע, מצב משפחתי, מוצא. עמדתו של אדם אחד קשורה לעמדות של אישים אחרים באמצעות מערכת של זכויות וחובות, תוך קביעת המעמד החברתי של היחיד.

כל אדם מחזיק במספר תפקידים. למשל: השכנה שלי - צעירה, מורה, אישה אורתודוקסית, אשה, אם, וכו '. מכלול כל הגורמים הוא סט סטאטוס.

כלומר, המעמד החברתי הוא מקומו של אדם במבנה ההיררכי של חברה, שעל פיה הוא יכול, בדרך זו או אחרת, להשפיע עליו.

סוציולוגים מבחינים בין הסטטוסים הבאים:

  • יליד - זה מין, לאום, גזע. הם אינם משתנים לאורך חיי האדם. אבל מעמד כזה כחבר במשפחה הקיסרית, למשל, קיים מלידה ועד לקריסת המלוכה.
  • נרכש - הם מושגים על ידי המאמצים של האדם עצמו - חינוך, מיקום, כותרת.
  • שנקבע (שנקבע) - נרכש על ידי אדם ללא קשר לרצונו (מעמד חברתי בתוך המשפחה, גיל). הם יכולים להיות גם טבעי רכשה.

החברה מעריכה אחרת את החשיבות של אלה אוסטטוסים אחרים, תוך קביעת היוקרה. זה תלוי במערכת הערכים האופייניים לחברה, שעל פיה מוערכת התועלת החברתית של התפקידים המבוצעים על ידי אדם. למעמד החברתי יש השפעה מכרעת על התנהגות הפרט.

המעמד החברתי של היחיד הוא מרכיב במבנה החברתי של החברה, והתפקיד הוא המרכיב ההתנהגותי של המעמד.

בואו נסתכל על דוגמה. ישנם שני פקידים המחזיקים את אותן עמדות, ביצוע אותן חובות. אבל הם יכולים ליישם אותם בדרכים שונות. אפשר לעשות את זה לתמיד, והשני יכול להמשיך באינטרסים אחרים, אשר קשה לקרוא ברכה לחברה. כתוצאה מכך, בעל אותו מעמד חברתי של אדם, אנשים יכולים להתנהג אחרת.

לכן, תפקיד חברתי הוא מודל של התנהגות של אדם בעל מעמד מסוים בביצוע זכויותיו וחובותיו שנקבעו בהוראה זו. סטטוסים ותפקידים חברתיים, כלומר. דפוסי ההתנהגות קשורים זה בזה.

כל אחד מאיתנו שייך למספר רב של קבוצות מעמד, שלכל אחת מהן יש היררכיה משלה. אם הסטטוס הוא מקום בהיררכיה זו, הוא נקרא דרגה.

יוקרת המעמד תלויה באופן ישיר במשמעות תפקידיה להתפתחות החברה, בסולם הערכים של החברה.

מקרים כאשר החברה היא בלתי סבירהיוקרתו של מעמד אחד מוגזמת ובלתי מובנת מאליה. בחוסר איזון שכזה, היא אינה מסוגלת להבטיח תפקוד תקין ויציב.

המעמד החברתי של הפרט יכול להיות גבוהקבוצה אחת, לעומת זאת, נמוכה מאוד באחרת. לדוגמה, כדי חייט טוב או ספר, הלקוחות נרשמות מראש, המעיד על מעמדו המקצועי הגבוה. אבל במשפחה, למשל, אין לו כבוד ראוי.

במקרה זה אנו רואים פער ברורסטטוסים. הדבר אפשרי גם כאשר מילוי הזכויות והחובות של הוראה אחת מעכב את מילוי הזכויות וההתחייבויות של האחר. לכן, עובד מדינה אין זכות לעסוק בעסק, שוטר לא צריך להיות מאפיה, אי אפשר לדמיין בנקאי אשר, בזמנו הפנוי, מבקש צדקה.

אדם שהגיע לפוזיציות גבוהותהחברה, ככלל, מנסה לשמור על מעמדה החברתי של אדם, להתאים אותו, למלא את תפקידו. ממנו, בעל מעמד מסוים, אנשים מחכים לפעולות מסוימות. והוא יודע את זה.

יחסים של כל אדם עם אחרים בנויים תמיד על פי עד כמה הוא ממלא את תפקידו.

</ p>
  • דירוג: