חיפוש באתר

סימנים של החברה

מהי חברה? השאלה היא פשוטה, אבל זה לא קל לענות עליה, כי הרעיון הוא רחב למדי, והוא משמש הן סוציולוגים, בפסיכולוגיה, מדע המדינה, כלכלה פוליטית, היסטוריה, משפט. וכל אחד מהמדעים המפורטים מתקרב להגדרה זו מצדה, ולפיכך נותן פרשנות משלו. ננסה להדגיש את סימני החברה מהקליידוסקופ העצום של תיאוריות והגדרות. אז ...

הסימנים הראשונים של החברה הם שטח משותף. זהו מרחב פיזי, שבו יש קשרים והתפתחותם (הן בין קהילות חברתיות והן בין פרטים). המיקום הגיאוגרפי ותנאי האקלים משפיעים באופן משמעותי על המסורות, על רמת החיים ועל אוריינטציות הערכים. חשוב להבין: השטח היה סימן לחברה לא תמיד. אבותינו, שחיו לפני מאות שנים במערות, שינו את המקום שבו הם גרים (שטח המגורים). אבל החברה היתה קיימת גם אז, כי כבר אז היתה שותפות מסוימת והסכמה בפעולות: הם התחממו ליד האש, נרדפו יחד. כאן אפשר בהחלט לדבר על מערכת מסוימת של פעולות אינטראקטיביות וקשורות זו לזו, או נכון יותר, על תחילת התפתחותה של התרבות החברתית. וגם אלה הם סימנים של החברה.

כמובן, היום המבנה החברתי הזהזה נראה אחרת: קהילות חברתיות אינטראקציה, מוסדות חברתיים, יחסים הם הקימו. יש חלוקות לקבוצות חברתיות בעלות מאפיינים דומים ואינטרסים דומים: האמצע, העניים, המעמד הגבוה (או סטודנטים, גמלאים, רופאים, עובדים). וכל חברה חברתית תופסת מקום מיוחד ומיוחד, הממלא את התפקידים הטבועים בו. לדוגמה, את הפונקציות של המעמד של העובד שקר בייצור של מוצרים מסוימים, האליטה הפוליטית עוסקת בניהול הפוליטי של החברה, התלמידים לרכוש ידע, הרופאים לעזור לחולים. וכולם קשורים זה בזה. ואת היחסים החברתיים האלה מוסדרים על ידי המוסדות החברתיים של המשפחה, חינוך, רכוש, מדינה, ייצור, תרבות, דת.

לכל מוסד חברתי כזה יש תפקיד בוויסות היחסים בין פרטים וחברות חברתיות בתחום פעילותם החיונית.

המכון למשפחה, למשל, מסדיר את היחסיםנישואין משפחתיים, מוסד המדינה - יחסים פוליטיים. והאינטראקציה של כל המוסדות האלה מגדירה תחום רב-תכליתי ומאוחד. חלוקת העבודה נשמרת, הסוציאליזציה של הפרט מתבצעת, המשכיות הערכים עם הנורמות של התרבות מובטחת.

היחסים החברתיים תלויים באופן ייחודיעמדות שנכבשו על ידי קהילות חברתיות, על משמעותן הפונקציונלית. בחברה טוטאליטרית, למשל, המוסד הממלכתי שולט, מכתיב את רצונו. האליטה הדומיננטית עוסקת באינטרסים שלה, ולפיכך האינטרסים של כל הקהילות האחרות מופרות. ביחסים חברתיים שוררת יציבות יחסית (יציבות). הם משקפים את העמדה החברתית של הקהילות המקיימות (היישור של כוחות המעמדות), והיא משתנה עם שינוי עמדות (מעמד חברתי).

הסימנים הבאים של החברה - אוטונומיה עם עצמאות.

האוטונומיה מרמזת על האפשרותממשל עצמי. ככלל, לחברה יש היסטוריה משלה, מערכת ניהול, טריטוריה והיא מסוגלת ליצור קשרים חברתיים עצמאיים, תוך שילוב קהילות חברתיות נכנסות. יש צורך בהיענות עצמית - אפשרות של ויסות עצמי ללא התערבות חיצונית נוספת: הבטחת ההמשכיות של תרבותך, שכפול האוכלוסייה, סיפוק הצרכים (הרוחניים והחומריים) של כל החברים הנכנסים לחברה זו.

אוטונומיה עם עצמאות - מושגים רחוקים מלהיות מופשטים. בנוסף, אלה הם, אולי, הסימנים העיקריים של החברה. העדר ממשל עצמי ידרוש בהכרח התערבות חיצונית.

אחדות חברתית, או קהילת תרבות -גם סימנים של החברה. עם זאת, עדיין נדרשת הבהרה. מערכות חברתיות מורכבות עם קהילות אתניות, וידוייות וקהילות אחרות (ארצות הברית, רוסיה), כללי התרבות ככאלה, מעוותות במקצת. כאן יהיה נכון יותר להבין את הקהילה כתהליך חובק, איחוד, שילוב. הסימנים העיקריים לקיומה של אחדות חברתית-תרבותית הם במשותף של השפה, המוסדות החברתיים, אחדות הערכים המוסריים (אנחנו הרוסים), אחדות דפוסי ההתנהגות.

באחדות חברתית-חברתית טמון כוח שילוב עצום, המעניק את היכולת לחבר את הדורות החדשים.

</ p>
  • דירוג: