חיפוש באתר

הרעיון של הפוליטיקה

המונח "פוליטיקה" שימש לראשונה את אריסטובמסכתו תחת אותה כותרת. מושג הפוליטיקה, קודם כל, מציין את כל תחום יחסי האנוש. תפקידו הוא להסדיר את היחסים בין קבוצות האוכלוסייה הרחבה ביותר, תוך התחשבות באינטרסים של כל אחד מהם. עם זאת, לעיתים קרובות האינטרסים של קבוצה אחת עלולים לסתור את האינטרסים של אחר, ואפילו לא לכלול אותם לחלוטין.

שנית, מושג הפוליטיקה מרמז על הכלסוגי ההשפעה שמנהיג או קבוצה של אנשים יכולים לקבל. בהקשר זה ניתן לדבר על מדיניות הנשיא או על מערכת העיתונות של פרסום מסוים, על מדיניות המפלגה, על ההודאה, על הנהלת המפעל.

בדרך כלל, הפוליטיקה נחשבת ישירותהסמכה או ניהול. היחסים המתפתחים בין אנשים שמטרתם לארגן את כוח המדינה, תפקודו, נקראים פוליטיים.

תפיסת הפוליטיקה קשורה קשר בל יינתק עם מושג הכוח. שתי התופעות הללו אינן יכולות להתקיים בנפרד, בנוסף לכך, הן תלויות זו בזו.

ניתן לחלק את המדיניות לחיצוניים (יחסים בין מדינות או מדינות) ובין פנים (היא כוללת כיוונים פיננסיים, כנסייתיים, חברתיים, סחריים ואחרים).

מושג המדיניות החברתית מתייחס למכלולפעילות המדינה שמטרתה לשפר את רמת החיים של כל חברי החברה של המדינה. זה כולל יצירת תנאים להעלאת רמת החומר של האוכלוסייה, חיפוש תמריצים לעבודה, הבטחת רווחה, שמירה על צדק חברתי בתוך המדינה.

הכיוונים העיקריים של הפעילות הפוליטית החברתית הם:

 • פיתוח תוכניות מיוחדות המסדירות את העסקת האוכלוסייה, ומטרתן למנוע או למנוע סכסוכים חברתיים פוטנציאליים.

 • יצירת מידע בסיס משפטי להסדרת יחסי העבודה, ניטור המדינה של ציות לחוק העבודה במדינה.

 • שיפור ופיתוח מערכת הביטוח הסוציאלי (כולל קצבאות לקצבת זקנה ונכות, תשלומים למשפחות גדולות, ותיקים, הכנסה נמוכה ועוד)

 • שיפור איכות החיים באמצעות חלוקה הוגנת של ההכנסות המתקבלות על ידי מגזרים שונים באוכלוסייה.

המושג של המדיניות הפיננסית מרמז על מכלול של אמצעי המדינה רבים לשימוש במימון שמטרתו התממשות על ידי המדינה של תפקידיה.

תוכן הפוליסה הינו מגוון:

 • היא מפתחת ובונה תפיסה כללית של יחסים כלכליים, המטרות שלהם, משימות, כיוונים.

 • יוצר ומשפר מנגנונים פיננסיים העונים על האינטרסים של המדינה.

 • מנהלת את הכספים של המדינה ואת כל הגופים הכלכליים שלה.

מטרות המדיניות הכלכלית של המדינה הן:

 • הבטחת תנאים אופטימליים לצבירה של משאבים כספיים מקסימליים.

 • ההוצאה וההתפלגות המהירה שלהם.

 • יצירת מנגנוני פיקוח ותמריצים באמצעות מימון.

 • יצירת מערכת מוכשרת של ניהול פיננסי.

המדיניות הפיננסית והחברתית קשורה קשר הדוק זה לזה והם מהווים חלק בלתי נפרד ממדיניות המדינה באופן כללי.

מטבע הדברים, הרעיון של הפוליטיקה הוא לאמוגבל רק על ידי הצד הפיננסי או החברתי. בנוסף לכך, המשמעות הכללית של מונח זה כוללת סוגים כאלה של פעילויות פוליטיות כמו אנטי-שחיתות (שמטרתן להילחם בשחיתות), מוניטארית, מכס, תקציבית, השקעות, מיסוי וכו '.

מטרת המדיניות היא ליצור את הדימוי האידיאלי של העתיד הרצוי, הנוח ביותר לכל בני החברה.

</ p>
 • דירוג: