חיפוש באתר

הטלולוגיה היא ... אונטולוגיה ומדעי הדת

טלאולוגיה היא הוראה המבוססת עלהקומפלקס כולו של דיסציפלינות פילוסופים. באמצעות האחרון, את המהות של אלוהים כבורא אחד הוא למד, את המהות המוסתרת של המילים שלו פעולות נקבעת. פילוסופית טלאולוגיה - היא גם קבוצה של גדרות המסבירים איזה סוג של עבודה לאנשים יש להוציא על עצמנו כדי להתקרב ככל האפשר אל הידיעה במובן הדתי.

מקור הטלולוגיה

התיאולוגיה היא
טלאולוגיה היא מערכת של הוראות ששימשו להסביר את המבנה של העולם הסובב אפילו במיתולוגיה ופילוסופיה של יוון העתיקה. אריסטו עצמו פיתח את ההוראה.

במאה ה -17, החלה ההוראה להירתע לקראת היישום שלכימי ופיזי כדי לקבוע את המהות האלוהית האמיתית. אבל כפי שהוכח בפועל, גישה זו הוכיחה עצמה כבלתי יעילה להסבר כמה דברים הקשורים לסוגיית המוצא האנושי, תופעות מסוימות בטבע ובתהליכים המתרחשים בחברה.

עבור הטלולוגים, האמונה במשך זמן רב היאאמת עולמית שאינה זקוקה להצדקה. עם זאת, הוראה זו ממשיכה להשתמש בשיטות של מדעים אחרים, בפרט פילוסופיה הלוגיקה. לפיכך, הטלולוגים יצרו מערכת שלמה של אובייקטיבים, לדעתם, טיעונים המשמשים לחיזוק הנורמות הדתיות, כדי להילחם בתורות שווא חלופיות ודעות שנחשבים על ידי המאמינים ככופרים.

מה ההבדל בין הטלולוגיה לפילוסופיה?

דוקטרינה אונטולוגית
תורת הפילוסופיה מאפשרת כמהשונות של מחשבות ביחס לאותה בעיה. הטלולוגיה בפילוסופיה היא יותר ההנחה שאלוהים קיים במציאות. כאשר בוחנים את השאלה, מחשבה יכולה להתפתח בכיוון אחד או בכיוון ההפוך.

ישיר teleology שלה נכוןהביטוי הוא הוראה דוגמטית יותר. הנה האמת היא להניח תחילה כי אלוהים קיים. והדוגמה הזאת לא נותנת ספק. כלומר, במהלך ההבנה של ההוראה, אדם הוא מעורב באופן מקסימלי בעמדותיו.

לימודי הדת והטכנולוגיה הם ההבדלים המגדירים

אונטולוגיה בפילוסופיה היא
ככל הנראה, הטלולוגיה היא, במידה רבה, המדע של אלוהים ואת החיפוש אחר שאלות על התועלת של להיות ללא יוצר גבוה יותר. במקרה זה, איך זה שונה מאותה דת?

ראוי לציין כי חוקרים דתיים לנתחכל מיני צורות של הוראה אלוהית. קודם כל, הם רואים דברים הקשורים לאלוהים, כתופעה של תרבות. כל זה נלמד בהקשר של אירועים היסטוריים. נהפוך הוא, הטלולוגים עוסקים רק בחקר הדיאלוג המתנהל בין אלוהים לאדם, על פי המידע מהכתבי הקודש.

לימוד הטלולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה

בשנת 2015, הממשלה של המדינה שלנו אימצהצו על הקדמה של טלאולוגיה בתוכנית הלימודים הכללית של האוניברסיטאות. מאוחר יותר הוחלט כי הכנסת כיסאות כאלה במכונים ובאוניברסיטאות תתקיים באופן וולונטרי בלבד.

טלאולוגיה היא מדע הנלמד כיוםבמוסדות חינוך מיוחדים, מכוונים היטב, ובמיוחד במקומות שבהם מאומנים הכמורה. נכון להיום, הנהגת תוכניות כאלה לאוניברסיטאות נראה קשה בגלל היעדר מספר מספיק של מורים מוסמכים, ספרות ועזרי הוראה.

מהי אונטולוגיה?

דוקטרינת תועלתיות ההוויה
זו הפעם הראשונה שהמושג הזה הוצג על ידי הפילוסוףGokleniusom ב מסה "לקסיקון פילוסופי", אשר נכתב בשנת 1613. אונטולוגיה בפילוסופיה היא דוקטרינה שמנסה להגדיר הכל ככזה. הפילוסופים היוונים הקדומים אפלטון, הרקליטוס ופרמנידס עסקו חלקית בשאלות שהאונטולוגיה לומדת.

הספציפיות של התרגיל המוצג היאהרצון לשקול את בעיית ההוויה, את תכונות תפקודם של כל הדברים והתהליכים המשפיעים על חיי האדם. משימות אלה נפתרו בדרכים שונות בתקופות היסטוריות נפרדות:

  1. בעת העתיקה, אונטולוגיה בפילוסופיה היא בראש ובראשונה חיפוש אחר ההתחלות, החומריות והרוחניות, שמהן מתעוררים כל הדברים.
  2. בתקופה של ימי הביניים, אונטולוגיה כבר ניסושקול את הישות הקיימת. במילים אחרות, פילוסופים מימי הביניים האמינו כי קיומם של חוקי הטבע והאדם הוא בלתי אפשרי ללא יוצר גבוה יותר.
  3. בעידן המודרני, ההוראה האונטולוגית השתנתה לקראת מציאת דרכים להשיג ידע מדעי כדי להסביר הכל. עם זאת, עמוד התווך של המדע עדיין היה אלוהים.

לסיכום

התיאולוגיה בפילוסופיה היא
ככל הנראה, teleology יחד עם אונטולוגיההיא דוקטרינת היתרון של ההוויה. הדוגמטיסטים כאן בנויים על לימוד המילים של יוצר יחיד. אלוהים נתפס כראשיתה, אלפא ואומגה, וגם קץ הכל.

היוצר היחיד בטלולוגיה אינו בלתי נראהאנרגיה קוסמית. אלוהים כאן מיוצג ככול יכול להיות בעל רצון ורצון. באמצעותו, האמת מתגלה לאדם, טבעו של הכל. לימוד הטלולוגיה מניח לא רק את החיפוש אחר מהותו של העולם הסובב, אלא גם את הידע של הבורא, את האדרתו, את התפתחותה של תחושת הציות בעצמו.

הדוקטרינה מתייחסת אל העולם כאל כואב למדימקום מלא מגוון שלם של צרות ואכזבות. מתוך כך, דוחה את הטלולוגיה, אדם מגנה את עצמו לסבל מבלי להבין את כיוון הבטון בחיים. על פי דעתם של המתנצלים על ההוראה, ללא טלאולוגיה אנו מבזבזים את חיינו לשווא, ואחרי זה אנו מאבדים את נשמותינו.

</ p>
  • דירוג: