חיפוש באתר

מס רכוש אשראי לדירה. דירה משכנתא: ניכוי מס

בעת רכישת בית, ניכוי מס עבורדירה. הוא מורכב מכמה חלקים, אך הוא נוכח תמיד ומהווה כמות ניכרת. כדי לעבוד כראוי עם היבט זה, אתה צריך ללמוד את התכונות שלו.

- זיכוי מס דירה

מה כולל ניכוי המס?

ישנם שלושה מרכיבים, בהם יש ניכוי מס לדירה:

 1. על בנייה חדשה או רכישה של מתקן בנייה מוכן של הפדרציה הרוסית או חלק מסוים, מגרש העלילה.
 2. על החזרת הריבית על הלוואות שאלו שנלקחו בארגונים הפועלים ברוסיה, או מיזמים פרטיים.
 3. כדי להפחית את הריבית על הלוואות כי נלקחים בבנקים, כאשר הסכום עוסקת בבנייה או רכישה של נתח מוכן דיור.

סכום ניכוי מס

ניכוי מס עבור דירה המקסימליתהסכום ניתן להשיג עם רכישת דירה בשווי 2,000,000 רובל. אם סכום הרכישה הכולל הוא יותר, ניכוי המס עדיין מחושב מ 2,000,000 רובל. את הסכום הגדול ביותר של ניכוי ניתן להחיל הן את אובייקט רכוש נרכש ואת הקבוצה שלהם.

כאשר לרכוש את הבית שלך יהיההאשראי נלקח, ניכוי מס לדירה מחושב מתוך הסכום המרבי של 3,000,000 רובל. סכום זה הוא לא בילה כדי לכסות את העלויות הכרוכות ברכישת דירה, אלא לשלם את ההלוואה שנלקחה. ההגבלות על ניכוי המס חלות על הלוואות שנלקחו לאחר 1 בינואר 2014.

אם אדם הוא משלם המסים לא קיבל את כל התשלומים במלואם, ואז את שאר הכסף יש לו את ההזדמנות לקבל עם התרחשות של כל תקופת המס הבא.

ניכוי מס עבור מסמכי דירה

חיובים לחישוב ניכויי מס

כאשר בנייה חדשה מתבצעת או רכוש נרכש בבית סיים, הוצאות אלה נקבעים:

 1. תכנון מסמכים עבורם מיושמים פרויקטים ואומדנים.
 2. רכישת חומרים שונים לבניית מבנים ומבנים נוספים.
 3. רכישת דירה, תוך לקיחה בחשבון את המקרים כאשר דיור לא גמורה הוא קנה.
 4. ביצוע עבודות בנייה וגימור של מרכיבים מבניים.
 5. ארגון קו תקשורת שלם, כולל אספקת אור, מים וגז.

חישוב ניכוי מס לרכישת דירה

סכום ניכוי המס כולל מרכיבים אלה:

 1. רכישת המגורים.
 2. זכויות רכישה לנכס מסוים בבית שטרם הושלם.
 3. רכישת כל החומרים הדרושים לבנייה.
 4. עבודות גימור המשמשותישירות באתר, רכשה אך ורק לדיור. כמו כן בסעיף זה מתועד תיעוד הקובע את האומדן לכל רשימת העבודות הנוספות הנוגעות להשלמת וגימור המגורים.

על מנת לקחת בחשבון את סכום הניכוי מס,אשר הולך עד סוף הבנייה מול ההנחות, יש צורך לציין בחוזה לרכישת דיור כי הבית עדיין לא הושלמה. הוצאות אחרות שאינן נכללות ברשימה לא משנה בעת עריכת ניכוי מס. אם אתה צריך מוצר של שיפוץ, רכישת רהיטים וציוד סניטריים, רישום של כל העסקאות הדרושות, אז כל האזרחים האלה נדרשים למכור עבור כסף אישי. כאשר מתבצע רכישה של דירה על ידי פנסיונר, ניכוי המס מחושב באופן אוטומטי רק במקרה של עבודתו הפעילה ותעסוקה רשמית.

לקבל ניכוי מס בדירה

ניכוי מס אינו משמש במצבים מסוימים

מקרים בהם לא נלקח ניכוי מס:

 1. במקרה שבו התשלום לבנייה או לדיור מוגמר נעשה מטעם מעסיקים או כל אדם אחר, מחלק מסכום הון הלידה או מהמימון בתקציב.
 2. אם חוזה סטנדרטי למכירת דירה נחתם בין קרובי משפחה, כלומר, צדדים התלויים זה בזה.

הסכום המדויק של ניכוי מס

אם הנכס נרכש בהוןרכוש רק לפני 1 בינואר 2014, סכום ניכוי המס יחולקו באופן שווה בין הבעלים שלה. לאחר מועד זה, ההרשאה הזו תבוטל. ניכוי הנכס מופץ לכל בעל, תלוי איזה חלק ספציפי של ההוצאות שנגרמו לו ברכישת נדל"ן מסוים.

כאשר ההורים לרכוש דיור עם ילדים,יש להם זכות לסרב להפיץ את ניכוי המס לחלקים, אבל לקחת את כל הסכום, כפי שהוא הולך למשפחה אחת. לפעמים רכישת דיור תחת החוזה של סחר חליפין עם תשלום. במקרה זה, ניכוי מס מופץ גם על פי כל הפרמטרים, שכן סיום הסכם זה אינו סותר את החוק, בפרט, את הוראות הקוד האזרחי של הפדרציה הרוסית.

הנכס ששני בני הזוג רוכשים אחריואת המסקנה של הנישואין, מוכר כרכוש המשותף שלהם, כך ניכוי מס ניתנת להם ללא משרדים. במקרה זה, הסכום מחולק בהסכמה הדדית.

דירה בניכוי מס משכנתא

כיצד לקבל ניכוי מס?

כדי לקבל ניכוי מס, עליך להיות משלם מסים ולבצע את הפעולות הבאות:

 1. יש מילוי יסודי של ההצהרה, מודרך על ידי צורה אחת של 3-NDFL.
 2. נשלחת תעודה מהמחלקה לחשבונאות, שיש לקחת אותה במקום העבודה. זה מציין את הסכומים שהתקבלו ו מנוכה. הוא פותח על פי הטופס אחיד של 2-NDFL.

כאשר מחושב ניכוי המס לדירה, המסמכים מוכנים ברשימה כזו:

 1. עדות לרישוםזכויות קניין, הנחוצות לרכישה עצמית של מבנה מגורים שנבנה במלואו, וכן לאתר בנייה בתהליך ההשלמה.
 2. חוזה המאשר את הרכישהדירה או חדר, וכן את העברת הדירה או חלקה המלאה בה. תעודת רישום של הבעלות הוא גם מתאים. רשימת המסמכים משתנה בהתאם לסוג העסקה.
 3. כאשר רכישת הקרקע מתבצעת,שעליו יוקם מבנה מסוים מכוחותיו, יש לספק תעודת רישום של זכות הקניין, המורכבת אך ורק על הקרקע שנרכשה.

קניית מס ניכוי מס מסמכים

עותקים של מסמכי תשלום

כאשר לוקחים בחשבון את ניכוי המס עבור דירה, המסמכים חייבים להיות נאספים באופן שיטתי:

 1. אישור כי משלם המסיםרכוש שנרכש עבור כסף אישי. כדי לעשות זאת, אתה צריך לייצר ניירות מסוימים. אלה הם קבלות שונות, אשר משלמים על ידי הזמנות נכנסות, דוחות הבנק המאשרים את העברת הכספים מחשבון משלם המסים לחשבון של המוכר; בדיקות מזומנים או סחורות; פעולות המאשר את העובדות של רכישת מוצרים מסוימים מן הפרטים, כאשר יש צורך יש להזין את המידע הדרוש על המוכר - אלה הכלולים הדרכון.
 2. עדות לשכר טובאשראי או ריבית שנצברו עם סיום הסכם הלוואה. קטגוריה זו כוללת את הדירה המשכנתא. ניכוי המס מחושב לפי תכנית מיוחדת. אם אין שוברים במזומן, במקרה זה מסמכים אלה עשויים להיות הצהרות מיוחדות, כמו גם תעודות של הארגון שעסק בהנפקת הלוואה, כי כל הריבית הנדרשת שולם. כאשר רכישת דירה מתבצע, מס מסמכים ניכוי (ליתר דיוק, את הזמינות של אותם) מספקים במלואם.

רכישת דירה על ידי ניכוי מס פנסיונר

מסמכים לרכישת דירה בבעלות משותפת

כאשר יש רכישת דיור בבעלות משותפת, יש צורך לספק מסמכים כאלה:

 1. העתק התעודה המאשרת את הנישואין.
 2. הסכם כתוב, שהוא בקשה לחייב כל צד של חלק ניכוי מס, שווה ערך לכלים הכספיים או שמונו על ידי הסכם אישי.

ניכוי מס רכוש לדירה בעת החלתו על מעסיק

אם אתה פונה למעסיק, את המסהניכוי מותר להתקבל לפני תום תקופת מס זו, עם זאת, הזכות לקבל זכות זו חייבת להיות מאושרת תחילה עם רשות המס. כדי לבצע אירוע שכזה, משלם המסים חייב:

 1. כתוב יישום מיוחד. ניכוי מס עבור דירה ניתן לקבל רק לאחר הגשתו. הוא מצביע על הטענה בדבר הזכות לקבל ניכוי מס בהתבסס על העובדות המפורטות.
 2. יש צורך להכין עותקים של כל המסמכים שבלעדיהם אתה לא יכול לקבל ניכוי מס עבור דירה.
 3. העברה לרשות המס במקום קבערישום נכון ומדויק היישום עם החבילה מראש התאספו ו Systematized של תיעוד הכרחי. כל המסמכים חייבים להיות במצב מצוין, כך שאתה יכול בקלות לקבל ניכוי מס דירה.
 4. אחרי חודש, לקבל אישור מרשות המס לקבל את כל סכום ניכוי המס. זה יקרה אם כל הכללים מתקיימים, והאדם סיפק את החבילה המלאה של מסמכים, אחרת תהליך של יצירת וקבלת ניכוי מס יכול להיות יותר מסובך וממושך.

ניכוי מס בקשה לדירה

כדי לקבל ניכוי מס רכוש עבורדירה, אתה צריך לאסוף חבילה מלאה של מסמכים תמיד ליצור קשר עם רשות המס. הסכום יינתן רק אם יתקיימו כל התנאים הנוגעים לרכישת הנכס והגשת הבקשה. אז אדם או קבוצה של אנשים מחכה סכום גדול למדי של כסף.

</ p>
 • דירוג: