חיפוש באתר

סוגי מערכות יחסים פיננסיות

כל מערכת יחסים פיננסית היא אובייקטיביתמעצם טבעם, ומתעוררים בקשר עם הצורך לענות על צורכי הייצור החברתי. כל מיני יחסים פיננסיים מתווכת על ידי מנגנון פיננסי.

טפסים וסוגים של יחסים פיננסיים בשלב זההתפתחותה של החברה מאופיינת במגוון רחב למדי, המוסבר על ידי הסיבוך המתמיד של הקשרים הכלכליים וההשפעה הגוברת של המדינה במהלך התהליך הכלכלי.

ניהול פיננסי הוא תכליתילהשפיע עליהם על ידי נושאי הניהול. במקרה זה, אובייקטים וניהול הם סוגים שונים של יחסים פיננסיים המהווים את המערכת הפיננסית. נושאי הניהול הם גופים של ניהול פיננסי (מה שנקרא מכשירים פיננסיים).

ניהול היחסים הפיננסיים נעשהעל בסיס מדיניות פיננסית רבת פנים בתוכן ו קשורה באופן ישיר לפעילות של גופים עסקיים ביישום האינטרסים הכלכליים שלהם.

האוצר במערכת היחסים הכספיים קשורהאשראי, מחיר ותחומים אחרים. המשימה העיקרית בפיתוח היחסים הפיננסיים ברוסיה קשורה לצורך לחזק את יסודות המשק, לחזק את העקרונות הדמוקרטיים בתחום החברתי ולחזק את המדינה בניהול תהליכים פיננסיים.

היחסים הפיננסיים נוצרים בכלמגזרים של החיים הכלכליים של החברה בשלב של חלוקת עלות. קיימים סוגים שונים של יחסים פיננסיים, קודם כל, בין אזרחים לבין יחידות עצמאיות כלכלית של ניהול עם המדינה (תשלומים לתקציב וקרנות חוץ תקציביות, מימון תקציבי). בנוסף, קיימים יחסים פיננסיים בין המדינה ופועלים כנושים בשווקים הפיננסיים הפנימיים והחיצוניים של ארגונים. היחסים בין הממשלה לבין גופים ממשלתיים במתן סיוע פיננסי הדדי הם גם יחסים פיננסיים. קטגוריה זו כוללת את יחסי הגופים הכלכליים בנוגע לתשלום קנסות, קנסות, קנסות, בין מפעלים לעובדים בעת תשלום משכורות, סיוע חומרי וכדומה.

כל סוגי היחסים הפיננסיים יוצרים יחידאת המערכת הפיננסית של המדינה. מאז היחסים הפיננסיים מתווך את התנועה של הון, הכנסה ונכסים מזומנים אחרים של ארגונים, אז על בסיס זה הם יכולים להיות מחולקים למספר קבוצות. אלה הם יחסי המפעלים עם המדינה, ארגונים אחרים (קונבנציונאליים), מתווכים פיננסיים (מטבע, בורסות, בנקים, חברות ביטוח וכו '). בתוך הארגון עצמו (בין חטיבות מבניות וצוות), בתוך עמותות אישיות, ארגונים, בין ארגונים ומשקיעים (משתתפים, בעלי מניות, בעלים).

המדינה מקדמת גיוון במובנים רביםהיחסים בתחום הפיננסים, פיתוח צורות חדשות של השימוש בהם. הם הוקמו בהתאם למשימות העיקריות לפיתוח הכלכלה של המדינה בשלב היסטורי זה.

היחסים הפיננסיים הדרושים לפיתוח אובייקטיבי של היחסים הכלכליים הם המכשיר העיקרי ליישום מדיניות המדינה בתחום היחסים הפיננסיים.

עבור כל סוגי היחסים הפיננסיים, חלקםמאפיינים כלליים המאפשרים להם להיות מסווגים כקבוצות נפרדות, בהתאם לשאלה האם הם משתתפים ברבייה חברתית, לבצע את ההגנה על הביטוח או להבטיח את התנהלות הרגולציה של המדינה של המשק והמרחב החברתי. קבוצות כאלה נתפסות כמערכות יחסים המתווכות על תפקודם של גופים כלכליים, מינהל עירוני וממלכתי, ביטוח.

</ p>
  • דירוג: