חיפוש באתר

רווח ורווחיות

המטרה העיקרית של כל ארגון מסחרי,שבו מתבצעת פעילותה, הינו רווח. הרווח והרווחיות הם אחד האינדיקטורים החשובים ביותר המאפיינים את פעילותו ומעידים על הצלחה או כישלון. מגידול ברווח של הארגון תלוי את הופעתה של הזדמנויות פוטנציאליות חדשות עבור זה, כמו גם הרווח משפיע על רמת הפעילות העסקית. זהו הרווח הקובע את חלק ההכנסה שמקבלים המייסדים והבעלים. הרווח והרווחיות הם מושגים הקשורים זה בזה. בעת חישוב הרווחיות של קרנות שאולות ושל קרנות, רכוש קבוע, הון ומניות, נלקחים בחשבון אינדיקטורים לרווח. בנוסף, רווח זה, או ליתר דיוק, קבלתו היא המטרה העיקרית של כל ארגון עסקי, זה (רווח) הוא אחד הקטגוריות הכלכליות החשובות ביותר.

כקטגוריה כלכלית, רווח המיזם משקף רווח נקי, שנוצר בתחום ייצור החומרים. במיזם, את סוג הרווח לוקח על הכנסה נטו.

הרווח מאופיין בהשפעה הכלכלית המתקבלת במהלך המיזם. אם למפעל יש רווח, זה אומר כי ההכנסות של הארגון עולה על ההוצאות שלה.

רווחים מאופיינים על ידי פונקציה מגרה. אינדיקטור זה הוא גם תוצאה כלכלית, כמו גם את המרכיב העיקרי של משאבים כספיים. במפעלים מתפקדים היטב, חלקו של הרווח הנקי, שנותר לרשותו של הארגון לאחר תשלום כל תשלומי חובה, מספיק כדי לממן את הרחבת הייצור, פיתוח של הארגון מבחינה מדעית, טכנית וחברתית, כמו גם עידוד של עובדים בצורה חומרית.

יש לציין כי על מנת להעריךיעילות הכדאיות הכלכלית, המאפיינים את הפעילות של הארגון, רק אינדיקטורים מוחלטים אינם מספיקים. בהיבט זה יש לבחון את הרווח והרווחיות יחד. בנוסף, מדדי הרווחיות מספקים הזדמנות לראות תמונה אובייקטיבית יותר. מדדי הרווחיות הם מאפיינים יחסיים של ביצועים ותוצאות כספיות.

המונח רווחיות בא מן המילה שכר דירה - פשוטו כמשמעו "הכנסה". המשמעות הרחבה של המונח רווחיות פירושה רווחיות, רווחיות.

מדדי הרווחיות משמשיםהערכה השוואתית של רמת היעילות, המאפיינת את עבודתם של מפעלים בודדים ותעשיות העוסקות בייצור כמויות וסוגים שונים של מוצרים. אינדיקטורים אלה הם מאפיין הרווח שהתקבל ביחס למשאבים שהושקעו בתהליך הייצור והמכירה. המדדים הנפוצים ביותר בהם פועלים האנליסטים הם הרווחיות של המוצרים, כמו גם הרווחיות והרווחיות של הייצור.

רוב המפעלים מרוויחיםתעשייתית ויזמית. הרווח והרווחיות תלויים ישירות ביכולתם של מנהלים להשתמש ביעילות בכלי תכנון, ניתוח ושיווק.

יעילות הפעילות של כל מפעלישירות תלוי בידע ובהבנה של מצב השוק, כמו גם את היכולת להתאים את התפתחות הייצור לתנאים המשתנים ללא הרף של הסביבה החיצונית.

סכום חיובי של רווח נוצרהבחירה הנכונה של פרופיל הייצור; יצירת תנאים תחרותיים למכירת מוצרים; אמצעי ייצור; היכולת להפחית את עלויות הייצור.

הרווח והרווחיות הם האינדיקטורים הכלכליים החשובים ביותר!

</ p>
  • דירוג: