חיפוש באתר

שינוי של מנכ"ל LLC: בקצרה על הראשי

על איך השינוי של מנכ"ל המפעל קורה, לא כולם יודעים.

עם התפתחות יחסי השוק ברוסיה קריסהברית המועצות פיתחה את הקוד האזרחי המסדיר את יחסי המשפט האזרחי בפדרציה הרוסית. בנוסף לכך, נוצרו מספר רב של חוקים ותקנון.

- שינוי מנכ"ל

בין היזמים הרוסים הפופולריים ביותר הם ארגונים מסחריים שנוצרו בצורה של חברה אחריות מוגבלת (LLC).

השכיחות שלהם היא בעיקר בשל סוג נוח של אחריות של המייסדים, אשר מוגבל על ידי כמות התרומות ההון של החברה.

האסיפה הכללית של המייסדים עוסקת בניהולהחברה. המייסדים נאספים בהתאם לכללים שאושרו על ידי אמנת LLC. זהו מסמך זה הוא אחד הראשי מסדיר את היכולות של הפגישה ואת הגוף המבצעת היחיד של הארגון.

לרוב, את הפונקציות של הגוף המבצעי LLCזה מיושם על ידי הממונה, אשר מבטיח את העבודה של כל המבנה של הארגון. בהתבסס על תוצאות הפעילות הכלכלית של החברה, הוא האחראי המלא.

שינוי מנכ"ל LLC
הגוף המבצעי של LLC מונה על ידי הגנרלמפגש של מייסדים המאשרים את המועמדות המוצעת וקובעים את סמכותה, וכן את סכום התגמול וסוגי הפעילות של המיזם.

שינוי של מנכ"ל LLC עשוי להופיעתוצאה של תנאים שונים. האמנה רשאית לציין את התקופה שבה חלות סמכויות המנהל. האפשרות של בחירתו מחדש של המנהיג הקודם יכולה להיות מפורטת במפורש במגילה או בהיעדר - אין זה סעיף חובה של המסמך המכונן.

שינוי המנכ"ל יכול להתרחש מסיבות שונות: הצהרת פיטורים אישית ביוזמת המנהל, עקב מחלה ממושכת וכן הלאה.

גרוע יותר, אם השינוי הכללימנהל ב LLC מתרחשת לאחר פקיעת חוזה ההעסקה, אם כי קורה כי הוראות האמנה לספק שינוי חובה של הגוף המנהל כל, למשל, שלוש שנים קלנדריות ממועד המינוי.

השינוי של המנכ"ל ביוזמת מייסדי החברה מצביע על כך שהם אינם מרוצים ממצב העניינים בחברה, התלוי לחלוטין בגוף המבצעת.

שינוי של מנכ"ל LLC
מצב לא משביע רצון בארגוןניתן למנוע אם המייסדים מקבלים הודעה בזמן. הממונה מחויב להגיב בזמן לשינוי היחסים בשוק: לפקח על מצב השוק, אינטראקציה עם ספקים ולקוחות, יש חובות עם המפעל. אם לא ניתן למצוא פתרון לנושאים, על הרשות המבצעת להודיע ​​על האסיפה הכללית של המייסדים.

במקרים מסוימים, השינוי של מנכ"ליכול לשנות באופן משמעותי את עמדתה של החברה. הכל תלוי עד כמה קריטי המצב בארגון. במקרה של חשבונות גדולים לשלם, אם זה בלתי אפשרי להחזיר את החובות, הגוף המבצעת חייב, על פי החוק, להעלות את הנושא של פשיטת רגל של הארגון.

</ p>
  • דירוג: