חיפוש באתר

מבנה ארגוני: מאפיינים וקבוצות עיקריות

המבנה הארגוני הואמערכת הניהול, אשר לוקחת בחשבון את הרכב, כפיפות ואינטראקציה של המרכיבים העיקריים. כפי שמראה בפועל, ישנם קישורים ביניהם, אשר מחולקים למספר קבוצות. הבה נבחן אותם ביתר פירוט.

יש צורך ביחסים לינאריים אםבין מחלקות ברמות שונות בניהול יש כפפות ישירה. במקרה זה, המנהל ברמה נמוכה כפוף רק למפקח המיידי.

היחסים הפונקציונליים מתאפיינים בנוכחות אינטראקציה של מנהלים המבצעים מספר תפקידים בכל הרמות. ביניהן אין כפילות מנהלית.

קיימים קשרים בין תפקידים בין סניפים של אותה רמה בניהול.

למבנה הארגוני יש טיפולוגיה מיוחדת. תן לנו להתעכב על המאפיינים שלה בפירוט רב יותר.

המבנה הארגוני הליניארי הואהמערכת הפשוטה ביותר, שבתוכה יש רק אינטראקציה של ערוץ אחד. לכל פקיד יש רק מנהיג אחד שנותן פקודות בלעדית, שולט ומנחה את פעולותיו של העובד.

ניתוח המבנה הארגוני של הארגון, המתבסס על קישורים לינאריים, מאפשר לנו להבחין בין היתרונות הבאים:

  • בהירות של מערכות יחסים;
  • יעילות
  • אחריות גבוהה של מנהלים בודדים;
  • עלויות תחזוקה נמוכות עבור צוות המנהלים.

שליטה ליניארית היא אידיאלית עבור עסקים קטנים.

מבנה מבנה ארגונימשמש לניהול מחלקות וחנויות. במקרה זה נשמרת ניהול של אדם אחד, כאשר המנהל מכין החלטות, הקצאות והזמנות למבצעים. אבל זה נעשה בעזרת אנליסטים אשר אוספים, לנתח ולסנתז מידע. זה מחלקות אלה לפתח תקנות טיוטה ומסמכים.

מבנה ארגוני פונקציונלימספק חלוקה של פונקציות בניהול בין מחלקות ומחלקות. זה יאפשר לפזר ולהפקיד את העבודה האדמיניסטרטיבית וניהולית על אנשי מוסמך יותר. כדי שמערכת כזו תהיה יעילה, יש צורך בפיוס מורכב בין השירותים להכנת מסמך חשוב. במקרה זה, יעילות העבודה כולה מצטמצמת, ותנאי קבלת ההחלטות ארוכים יותר.

מבנה ארגוני מחלקתימרמז על נוכחות של פונקציות ניהוליות אסטרטגיות וכלליות. אנחנו מדברים על פעילויות פיננסיות, פיתוח האסטרטגיה של החברה וכן הלאה. ההנהלה מתמקדת בדרך כלל ברמה הגבוהה ביותר של הממשל, ביזור של פונקציות תפעוליות מתרחשת, אשר מועבר ליחידות הייצור. כתוצאה מכך, יש תגובה גמישה לשינויים חיצוניים, אימוץ מהיר של החלטות ניהול ושיפור איכותם. בין החסרונות העיקריים ניתן לזהות כי יש גידול במספר צוותי צוות עלויות תחזוקה.

מבנה ארגוני מטריצה ​​מרמזהיווצרות של נושאים מיוחדים קישורים, קבוצות הפרויקט. הם נוצרו מן העובדים המנוסים ביותר והמוכשרים, אשר כפופים למנהיג זה באופן זמני בלבד. לאחר השלמת העבודה, כל לחזור ליחידה הפונקציונלית שלהם.

לסיום, יש לציין את הדברים הבאים. מבחינה כלכלית, כל מערכת, בין אם היא המבנה הארגוני של מסעדה, בנק או מפעל גדול, משתמשת בשילוב של טיפוסים מכובדים.

</ p></ p>
  • דירוג: