חיפוש באתר

ניהול הייצור כמערכת.

בתהליך של ניהול מפעל גדולהחשיבות היא גם של ניהול הייצור, חדשני, האספקה ​​משק הבית, וארגון ניהול רשומות, וניהול אישי. כולם נועדו לפתרון משימות שונות בפתרון בעיות שונות הקשורות לניהול. אבל במאמר זה אני רוצה לשקול במיוחד מה היא תעשייה וניהול כמערכת.

אחד הסוגים המובילים של יזמות הואפעילות הייצור המכסים את הייצור של סחורות שונות, כמו גם מתן כל מיני שירותי ייצור (חקלאי, תיקון, בנייה, תקשורת, תחבורה). בשוק העבודה קיימת כיום דרישה גוברת למנהלים בעלי ידע טוב בתחום ניהול הייצור.

ניהול הייצור הואמערכת משולבת להבטחת התחרותיות המרבית של הסחורות, המיוצרת על ידי ייצור מסוים, בשוק תחרותי. מערכת זו כוללת את סוגיות הבניה של מבני הארגון והייצור, בחירת צורת ניהול ארגונית ומשפטית יעילה, שירותים ממותגים ושיווק מוצרים המבוססים על שלבים קודמים של מחזור החיים של הייצור.

ניהול הייצור מתאחד סביבאת עצמך או את עצמך כמעט בכל סוגי הניהול. הדיוק של תחזיות למגמות אסטרטגיות שונות של אידיאולוגיה, חברה, מידע וטכנולוגיות ייצור, ארגון הייצור, צורות של אינטגרציה, מדיניות החדשנות קובעת במידה רבה את יעילותה.

ניהול הייצור כמערכת כוללתכשלעצמו כמה אלמנטים. בין היתר: מבנה הייצור ומבנה מערכת הניהול, ארגון הייצור המרכזי, השירות, התכנון והחיזוי של פעילות הארגון כולו, ארגון ההכנות לייצור מוצרים חדשים ויישום כל האסטרטגיות השיווקיות.

ניהול הייצור הוא גםפונקציה. אלה כוללים תכנון, ניהול אסטרטגי, ארגון תהליכים, מוטיבציה, חשבונאות ושליטה, רגולציה. אם כל הפונקציות הללו משולבות במערכת משולבת, אז במרכז תהיה פונקציית תיאום, אשר בתורו מחובר לכל אחת מהתפקודים בנפרד.

ניהול הייצור יש שיטות משלו: כלכלית, מנהלית, רשת, איזון, חברתית ופסיכולוגית. הם מיושמים אך ורק בהתאם לעקרונות הספציפיים. אלה כוללים את העיקרון של אופי מדעי, עקביות, התמדה, שילוב אופטימלי של מערכת בקרה מרכזית השולטת הרגולציה העצמית שלו, תוך התחשבות במאפייני האישיות של עובדים, כמו גם הפסיכולוגיה חברתית, העיקרון של הבטחת תאימות עם החובות, זכויות ותחומי האחריות של משתתפים מלאים רבים בהשגת כל היעדים של הפקה, העיקרון של תחזוקה מלאה של התחרותיות של כל העובדים וההנהלה.

האובייקטים של ניהול תעשייתי הם לאלמעט מערכות ייצור וייצור בכלל. חשוב להבין כי הייצור הוא פעילות שמטרתה ליצור משהו שניתן לקרוא שימושי: שירותים, חומרים, מוצרים, מוצרים. מערכת ייצור היא קבוצה של עובדים, חפצים וכלים, וכן אלמנטים אחרים הדרושים לתפקוד המערכת בתהליך של יצירת שירותים ומוצרים.

</ p>
  • דירוג: